Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Магистри ИНФОРМАТИКА Био- и медицинска информатика

Био- и медицинска информатика

за бакалаври, които не са завършили ФМИ или сродни факултети

Срок на обучение: 4 семестъра
Форма на обучение: редовна
Минимален брой ECTS кредити: 120

Ръководител на програмата доц. Антоний  Попов
ФМИ, ул. Дж. Баучер 5, София 1164
Тел. 8161-861
е-mail: atpopov@fmi.uni-sofia.bg

Целта на програмата е да се изградят високо квалифирицирани специалисти в областта на информатиката и прилагането на съвременните информационни технологии с необходимата за това добра математическа подготовка, готови да се включат успешно в съвременните биологични и медицински изследвания. Нуждата от такива специалисти се определя и от  необходимостта за успешна реализация на здравната реформа особено с оглед предстоящото присъединяване на България към ЕС. Предложените курсове в програмата отразяват последните постижения на науката в тези области. Предполага се, че успешно завършилите програмата ще притежават добри умения в областта на работата с големи бази от данни, използвани при обработката, съхранението и класификацията на данните за пациентите, банките с генетична информация, както и умения за обработка на  томографски, рентгенови и  други медицински изображения, както и на различни медицински сигнали. Придобиват се знания и по разработка на Интернет базирани медицински приложения, извличане на признаци  от и компресия на медицински сигнали и изображения, извличане на инфорнмация и закономерности от големи бази от данни, медицинска роботика. Допълнително могат да се придобият познания по основи на електронния бизнес и мениджмънт и управлението на проекти. Основно внимание се обръща на познанията в областта на статистиката.

Tази магистърска програма е подходяща за кандидат-студенти със знания и интерес към компютърните науки, които са завършили бакалавърски програми по приложна математика, а също така физика, инженерни науки, биология, биохимия и молекулярна биология. Предвидено е посещаване на допълнителни приравнителни курсове по информатика през първите два семестъра.  


Литература

1.  Yearbook of Medical Informatics 2001 - 2006.

2.  Recommendations of the medical informatics association (IMIA on education in health and medical informatics: http://www.imia.org/wg1/)

3.  Van Bemmel, J.H., Musem M. A. (eds), Handbook of medical informatics, Springer, Heidelberg, 1997.  Вж. Още  http://www.mihandbook.stanford.edu.

Действия към документ
Новини
Jun 23, 2017 ОКС "Бакалавър", поправителна изпитна сесия, 2016/2017 уч. г., задължителни дисциплини
Jun 19, 2017 ИД "Изчислителна биология 2", МП Био- и медицинска информатика, провеждане 26 юни - 11 юли 2017
Jun 18, 2017 Кандидатстудентски изпит по Математика 2, 18 юни 2017 , задачи и примерни решения
Jun 16, 2017 Лекция на Yoshinobu Kano, Challenges in Natural Language Processing: Question Answering and Dialog System, 20 юни 2017
Jun 14, 2017 Допълнително обучение по Числени методи, спец. ''Статистика'', 2 курс, 26 юни 2017
Jun 14, 2017 Допълнително обучение по ДИС, спец. "Информационни системи", 4 курс, подготовка за ДИ, 28 юни 2017
Jun 13, 2017 Допълнително обучение по Функционално програмиране, спец. "Информационни системи", 4 курс , подготовка за ДИ, 15 юни 2017
Jun 12, 2017 Отбори от ФМИ завоюваха награди на форума "Изгряващи звезди", 2017
Jun 12, 2017 Препитване по ИО на Excel, спец. КН, 2 курс, които не са явили на обявените дати, 13 юни 2017
Jun 10, 2017 Кандидатстудентски изпит по Математика 1, 10 юни 2017 , задачи, отговори и примерни решения
Jun 09, 2017 Допълнително обучение по Диференциална геометрия, спец. ''Математика'', 2 курс, 11 юни 2017
Още новини...