Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Магистри ИНФОРМАТИКА Мехатроника и роботика

Мехатроника и роботика

за бакалаври, които са завършили Информатика във ФМИ, СУ

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Минимален брой ECTS кредити: 90

Ръководител на програмата: проф. д.м.н. Любомир Лилов
ФМИ, ул. Дж. Баучер 5, София 1164
Тел. 8161-550
e-mail: lilov@fmi.uni-sofia.bg

Предназначена е за бакалаври, които са завършили специалност Информатика във ФМИ или сходни специалности. Основна цел на магистърската програма по Мехатроника и роботика е да подготвя специалисти в посочените области. Това са перспективни области, свързани с изкуствения интелект и автоматизацията на производството.

Предвижда се пряко сътрудничество с водещи фирми от направленията. Това сътрудничество ще се осъществява с организиране на целенасочени стажове по тематиката.

В програмата се разглеждат теоретични въпроси, свързани с изкуствения интелект, механиката, компютърното зрение и мултимедията -  математически аспекти и програмно-технически въпроси. Предвижда се изучаване и използване на конкретни роботизирани системи.

Магистърската програма по Мехатроника и роботика предоставя богати възможности за професионална реализация на завършващите я студенти като:

  • специалисти по проектиране, разработка и внедряване на роботизирани системи
  • специалисти, разработващи вградени системи
  • оператори и aдминистратори на роботизирани системи
  • научни работници и преподаватели в областта на Мехатрониката и роботиката.


Действия към документ