Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Магистри Избираеми дисциплини летен семестър 08/09

ОКС "Магистър" - избираеми дисциплини, 2008/09 уч. г. - летен семестър

Kредитите на дисциплините са според учебния план на съответната магистърска програма

  Магистърска програма Избираема дисциплина Преподавател титуляр Забележка
1 ИС-несп., ИИ-несп. 2 к. ASP програмиране доц. д-р Павел Павлов  
2 БМИ Advanced computational biology (processing and analysis of genomic signals)  д-р Иван Иванов интензивно - извънреден летен сем.
3 СофТех Datawarehousing доц. д-р Олга Георгиева  
4 ИМиММ, ММИ, ИзчИнф Matlab и приложения в числените методи гл.ас. Ангелина Йотова  
5 РСиМТ, ИС-несп. 2 к.,  ИТУ-несп. WAP&WML&XHTML доц. д-р Васил Георгиев с бакалаври
6 ДСиГ Адитивни задачи в теорията на числата проф. д.м.н. Дойчин Толев  
7 РСиМТ Администриране на Майкрософт сървъри гл.ас. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  
8 ММФ, ДАС Алгебрична теория на числата  гл.ас. д-р Борис Коцев  
9 КомпГраф-спец., КомпГраф-несп. 2 к. Алгоритми за геометрично моделиране (CAGD) гл.ас. д-р Красимира Влъчкова  
10 ИИ-несп. 2 к. Анализ, моделиране и проектиране на информационни системи доц. д-р Калинка Калоянова с бакалаври - Анализ и логическо проектиране,
ИС 3к. задълж.
11 БМИ-спец.  Анатомия и физиология на човека доц. Радой Иванов  
12 ЛиА-мат. Аритметизация и непълнота доц. д-р Ангел Дичев  
13 Мех&роб-спец., БМИ-несп. Биомедицинска роботика доц. д-р Антоний Попов  
14 ММИ Вариационно смятане с приложение в икономиката доц. д-р Огнян Христов  
15 УМФ Визуализация с Maple и MathLab при ЧДУ доц. д-р Гено Дачев  
16 ИС-спец., ИТУ-спец., ИС-несп. 2 к. (Практикум на Oracle: Въведение в Oracle)  Въведение в Oracle доц. д-р Калинка Калоянова  
17 ЗИКСМ Въведение в криптография и кодове за защита ст.н.с. І ст. Нина Синягина  
18 ИС-несп. 2 к., ИС-спец.,
Мех&роб-спец., БМИ-спец.,
КомпГраф-несп. 2 к., КомпГраф-спец.
Географски информационни системи доц. д-р Антоний Попов  
19 ММИ Дериватни инструменти и пазари акад. Иван Попчев  
20 ММИ Диференцируем подход към теорията на общото икономическо равновесие доц. д-р Огнян Христов  
21 ДСГ Диференцируеми многообразия и векторни разслоения проф. д.м.н. Рони Леви с бакалаври
22 ММИ Европейски практики в застраховането доц. д-р Пламен Ялъмов  
23 ИИ-спец., ИИ-несп. 2 к. Експертни системи доц. д-р Мария Нишева  
24 НОЕиИТ Електронни състояния в наноразмерни структури    
25 ИИ-спец Извличане на закономерности от данни ст.н.с. д-р Генадий Агре  
26 РСиМТ, БМИ-спец., ИИ-спец., ИИ-несп. 2 к. Извличане на информация доц. д-р Иван  Койчев  
27 РСиМТ Изграждане и администриране на Майкрософт Активна директория гл.ас. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  
28 ММФ Интеграл на Лебег доц. д-р Гурко Баликов  с бакалаври
29 РСиМТ Интегриране на разпределени системи (Middleware)  доц. д-р Силвия Илиева  
30 ММФ Интегруеми системи - алгебрични и аналитични методи ст.н.с. I д.ф.н. Владимир Герджиков  
31 ЗИКСМ Информационна защита проф. д.м.н. Цветан Семерджиев  
32 ИТУ-несп. Информационни системи - теория и практика доц. д-р Владимир Димитров с бакалаври -
ИС 2к.
33 ДСиГ Квантова теория на полето проф. д.м.н. Емил Хорозов с бакалаври
34 ДАС Комбинаторна теория на пръстените проф. д.м.н. Веселин Дренски с бакалаври
35 СофТех Компонентно ориентирани софтуерни технологии доц. д-р Силвия Илиева  
36 ЕлОб(змнс), ЕлОб-спец. Компютърна графика в обучението доц. д-р Павел Бойчев  
37 ИС-несп. Компютърни мрежи и телекомуникации проф. д.м.н. Христо Кабакчиев с бакалаври -
ИС 2к.
38 ДАС, ММФ Комутативна алгебра доц. д-р Пламен Сидеров с бакалаври - Увод в комут. алгебра
39 ММИ Кредитен риск доц. д-р Леда Минкова  
40 ММИ Макроикономика на отвореното стопанство Росен Александров Розенов  
41 ИзчИнф Математическа текстообработка гл.ас. Венелин Черногоров с бакалаври
42 ММИ Математическа теория на риска доц. д-р Леда Минкова  
43 УМФ Математически модели в механиката на непрекъснатите среди ст.н.с. I д.м.н. Йорданка Иванова  
44 ИМиММ, ИзчИнф Математически модели и изчислителен експеримент проф. д.м.н. Стефка Димова  
45 ИМиММ Механика на непрекъснатите среди проф. д.м.н. Цоло Иванов  
46 В&С-несп., В&С-спец., ММИ Модели на смъртност гл.ас. д-р Димитър Атанасов  
47 ЗИКСМ Моделиране на защитени взаимодействия в компютърните системи ст.н.с. д-р Веселин Целков  
48 ЗИКСМ Мрежова и системна администрация проф. д.м.н. Христо Кабакчиев  
49 РСиМТ Мрежови системи за съхраняване на данни Ивайло Огнянов Иванов  
50 В&С-спец., В&С-несп. 2 к. Надеждност, опашки, запаси проф. д.м.н. Косто Митов  
51 УМФ Напълно нелинейни ЧДУ от втори ред - метод на характеристиките акад. Петър Попиванов  
52 бакал., ДСиГ Небесна механика доц. д-р Ангел Живков  
53 бакал., ММФ Нелинеен функционален анализ доц. д-р Надежда Рибарска с бакалаври
54 ИМиММ, УМФ, ИзчИнф Нелинейни математически модели проф. д.м.н. Стефка Димова  
55 ЛиА-мат Непротиворечивост и независимост в теория на множествата доц. д-р Тинко Тинчев  
56 ММИ, В&С-спец., В&С-несп. 2 к. Обобщени линейни модели и модели на екстремални събития ст.н.с. ІI д-р Нейко  Нейков  
57 В&С-спец., В&С-несп. Основи на изчислителната биология проф. д.м.н. Никола Янев  
58 ИТУ-несп. Основи на информационните системи доц. д-р Владимир Димитров с бакалаври -
ИС 1к.
59 РСиМТ Паралелна и разпределена обработка доц. д-р Васил Георгиев  
60 ИМиММ Паралелни алгоритми  проф. д.м.н. Светозар Маргенов  
61 РСиМТ Паралелно програмиране с MPI доц. д-р АНА ПРОЙКОВА  
62 РСиМТ Планиране и проектиране на мрежови услуги в/с Майкрософт Активна директория гл.ас. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  
63 РСиМТ Планиране, изграждане и администриране на Майкрософт мрежови услуги гл.ас. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  
64 ТПИ в ИТ, СофТех Правни аспекти на информационните технологии д-р Георги Димитров  
65 ЗИКСМ, РСиМТ Практикум Cisco академия 3 доц. д-р Красен Стефанов  
66 ЗИКСМ, РСиМТ Практикум Cisco академия 4 доц. д-р Красен Стефанов  
67 ТПИ в ИТ Предприемачество "Учебна компания" доц. д-р Петко Русков  
68 КомпГраф-спец., КомпГраф-несп. 2 к. Преобразование на Фурие и уейвлети - приложение в обработката на сигнали проф. д.м.н. Рони Леви  
69 БМИ-спец., БМИ-несп., Мех&роб-несп.  Приложен софтуер доц. д-р Антоний Попов  
70 ИМиММ Приложен функционален анализ доц. д-р Лозко Милев  
71 НОЕиИТ Приложение на информационните технологии в икономиката и управлението Липсва  
72 ЛиА-мат., ЛиА-инф. Приложения на крайните автомати ст.н.с. д-р Стоян Михов  
73 Мех&роб-несп., ИТУ-несп. Приложна статистика доц. д-р Пламен Матеев  
74 ИИ-спец., ЛиА-мат, ЛиА-инф Приложни некласически логики проф. д.м.н. Димитър Вакарелов  
75 РСиМТ, СофТех Програмиране на Java сървърни приложения доц. д-р Боян Бончев  
76 ИТУ-спец., ИС-спец. Програмиране на ИТ услуги 2 доц. д-р Евгений Кръстев  
77 ЕлОб(змнс), ЕлОб-спец. Програмиране с .Net/C# ас. Милен Петров  
78 ММФ Размерна редукция гл.ас. ПЕТКО НИКОЛОВ  
79 Мех&роб-спец. Разпознаване на  образи ст.н.с. II д-р Димо Димов  
80 БМИ-спец. Разпределени ИТ архитектури доц. д-р Васил Георгиев с  бакалаври - задълж.
81 ЕлОб(змнс), ЕлОб-спец. Разработване на учебни планове и програми за електронно обучение НеРегистриран  
82 ДСиГ Риманови повърхнини доц. д-р Ангел Живков  
83 ММФ Семинар по Геометрия и математична физика - 2 доц. д-р Васил Цанов с бакалаври
84 ДСиГ Семинар по Динамични системи и теория на числата 2 проф. д.м.н. Емил Хорозов  
85 В&С-спец,  В&С-несп. 2 к. Семинар по Вероятности и статистика гл. ас. Е. Каменов  
86 В&С-спец,  В&С-несп. 2 к. Семинар по Математическо моделиране във финансите доц. д-р Дончо Дончев  
87 ММИ Семинар по Финансова математика доц. д-р Леда Минкова  
88 РСиМТ СЕО оптимизация Росен Иванов  
89 РСиМТ Сигурност в компютърните мрежи 2 СТЕФАН СТАНЧЕВ ДИМИТРОВ  
90 ДСиГ Сингулярно смутени обикновени диференциални уравнения доц. д-р Огнян Христов  
90а
ИС-несп. Системи за е-бизнес доц. П. Павлов
с бакалаври - И
91 ЗИКСМ Системи за откриване и предотвратяване на прониквания ст.н.с. I д.м.н Евгени Николов  
92 ИТУ-спец. Системи за управление на бази от данни доц. д-р Владимир Димитров с бакалаври - Проектиране на физическо ниво и реализация със СУБД- II,
ИС 3к. задълж.
93 ТПИ в ИТ Системи за управление на бизнеса ст.н.с. д-р Мирослав Илиев  
94 УМФ Случайни процеси доц. д-р Марусия Божкова с бакалаври
95 ИМиММ Софтуер за научни изчисления ст.н.с. Маргарита Спиридонова  
96 РСиМТ, СофТех Софтуерни шаблони за проектиране доц. д-р Боян Бончев  
97 ТОМИ Специализиран софтуер за обучение по математика проф. д.м.н. Иван Ганчев  
98 В&С-несп. 2 к. Стаж доц. д-р Марусия Божкова  
99 ИС-спец. Стаж доц. д-р Владимир Димитров  
100 ИС-несп.  Статистика и емпирични методи доц. д-р Пламен Матеев с бакалаври - ИС 2к. задълж.
101 В&С-несп., В&С-спец. Стохастични числени методи и симулации ст.н.с. II д-р Анета Караиванова  
102 ИИ-несп. 2 к. Съвременно функционално програмиране н.с. Бойко Банчев с бакалаври - И, КН
103 ЕлОб(змнс), ЕлОб-спец. Създаване и оценяване на тестове гл.ас. Евгения Ковачева  
104 ММИ Теория на капиталовите пазари проф. д.м.н. Рачо Денчев  
105 ЛиА-мат, ЛиА-инф Теория на моделите доц. д-р Александра Соскова
доц. д-р Тинко Тинчев
 
106 ММИ Теория на нелинейните системи ст.н.с. II д-р Михаил Кръстанов  
107 ЛиА-мат, ЛиА-инф Теория на рекурсията проф. д.м.н. Иван Сосков  
108 В&С-несп., В&С-спец. Теория на решенията доц. д-р Марусия Божкова  
109 ММФ, ДСиГ Теория на солитоните проф. д.м.н. Евгени Христов с  бакалаври - Увод в т-я на солитоните
110 УМФ Теория на топло и масообмен ст.н.с. II д-р Славчо Славчев  
111 СофТех Тестване на софтуерни системи н.с. Десислава Петрова  
112 СофТех, ТПИ в ИТ Технологично предприемачество в информационните технологии Марк Харис
Петко Русков Русков
 
113 КомпГраф-спец.  Топологични методи в компютърната обработка на образи гл.ас. д-р Димитрина Ставрова  
114 ЕлОб(змнс), ЕлОб-спец. Уеб интерфейс към бази от данни доц. д-р Красен Стефанов  
115 ЕлОб(змнс), ЕлОб-спец. Уеб-базирана мултимедия в електронното обучение Евгения Петрова Ковачева  
116 ИзчИнф Уеб базирани изчисления ст.н.с. д-р Евгения Попова  
117 ТОМИ(рм) Управление в образованието ст.ас. Ирина Вутова  
118 ТПИ в ИТ Управление на бизнес процеси доц. д-р. Петко Русков  
119 ЕлОб-зад., ЕлОб-спец., НОЕиИТ Управление на знанието доц. д-р Елисавета Гурова  
120 ТПИ в ИТ, НОЕиИТ Управление на проекти доц. д-р Елисавета Гурова  
121 ЕлОб(змнс), ЕлОб-спец.  Управление на проекти в областта на електронното обучение Липсва  
122 В&С, ММИ Управление на риска акад. Иван Попчев с бакалаври
123 ММИ Финансова математика доц. д-р Дончо Дончев  
124 В&С-спец., В&С-несп. 2 к. Финансова математика 2 проф. д.м.н. Рачо Денчев с бакалаври - Теория на финансите 2
125 КомпГраф-спец., КомпГраф-несп. 2 к. Фотореалистична визуализация - отпада
доц. д-р Антоний Попов  
126 КомпГраф-спец., КомпГраф-несп. 2 к. Фрактална геометрия доц. д-р Милко Такев  
127 ДСиГ Хамилтонови системи проф. д.м.н. Емил Хорозов  
128 ИМиММ Хаотични динамични системи проф. д.м.н. Евгени Христов  
129 ММФ Хармонични функции и конформни изображения доц. д-р Ваня Хаджийски  
130 ИМиММ Хидродинамика  проф. Стефан Радев  
131 УМФ Числени методи за диференциални уравнения проф. д.м.н. Стефка Димова  
132 ММИ Числени методи и приложения доц. д-р Татяна Черногорова  
133 ИМиММ, ИзчИнф Числено интегриране доц. д.м.н. Гено Николов с бакалаври - ПМ   
Действия към документ