Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Магистри Избираеми дисциплини 2009/10, летен семестър

ОКС "Магистър" - избираеми дисциплини 2009/10 уч. г., летен семестър

Кредитите на дисциплините са според учебния план на съответната магистърска програма

 


Магистърска програма Избираема дисциплина Звание Преподавател-титуляр Забележка
1 ИС ASP програмиране доц. д-р Павел Илиев Павлов с бакалаври
2 СТ Datawarehousing
Цветелина Николова Мечкарова
3 ИТУ, РСМТ WAP&WML&XHTML доц. д-р Васил Георгиев Цунижев с бакалаври
4 ДиАС, ММФ Алгебрична теория на числата гл.ас. д-р Борис Коцев с бакалаври
5 БМИ Анатомия и физиология на човека доц. Радой Иванов Иванов
6 БМИ, МР Биомедицинска роботика доц. д-р Антоний Тодоров Попов
7 Оптим. Вариационни методи в хилбертови пространства
доц. д-р Милен Николаев Иванов
8 ММИ, Оптим. Вариационно смятане с приложение в икономиката доц. д-р Огнян Борисов Христов
9 ММИ Времеви редове гл.ас. д-р Весела Кирилова Стоименова
10 ЗИКСМ Въведение в криптография и кодове за защита ст.н.с. I д-р Нина Василевна Синягина
11 БМИ, МР, ИС, КГ Географски информационни системи доц. д-р Антоний Тодоров Попов с бакалаври
12 РСМТ Дизайн на мрежова инфраструктура гл.ас. ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
13 РСМТ Директорийни услуги гл.ас. ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
14 ММИ Диференцируем подход към теорията на общото икономическо равновесие доц. д-р Огнян Борисов Христов
15 ММИ Европейски практики в застраховането доц. д-р Пламен Йорданов Ялъмов
16 ИИ Извличане на закономерности от данни ст.н.с. д-р Генадий Павлович Агре
17 БМИ, ИИ, РСМТ, СТ Извличане на информация доц. д-р Иван Колев Койчев
18 РСМТ Изграждане и администриране на Майкрософт Активна директория гл.ас. ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
19 ВС Изследване на операциите 2 проф. д-р Никола Иванов Янев
20 РСМТ Инсталиране и управление на сървери в клъстер гл.ас. ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
21 РСМТ Интегриране на разпределени системи (Middleware) доц. д-р Силвия Христова Илиева
22 ЗИКСМ Информационна защита проф. д.м.н Цветан Семерджиев
23 ИТУ неспец. Информационни системи - теория и практика доц. д-р Владимир Тодоров Димитров
24 ДиАС Кодиране доц. д-р Евгения Димитрова Великова
25 СТ Компонентно ориентирани софтуерни технологии доц. д-р Силвия Христова Илиева
26 ЕлОб Компютърна графика в обучението доц. д-р Павел Христов Бойчев
27 ДиАС Крайни геометрии доц. д-р Чавдар Георгиев Лозанов
28 ИС Компютърни мрежи и телекомуникации проф. д.м.н Христо Августов Кабакчиев с бакалаври
29 ММФ Комутативна алгебра доц. д-р Пламен Николов Сидеров с бакалаври - Увод в комут. алгебра
30 ММИ Кредитен риск доц. д-р Леда Димитрова Минкова
31 ДиАС Криптография проф. д.м.н Ланджев
32 ММИ Математическа теория на риска доц. д-р Леда Димитрова Минкова
33 ИМиММ Математически модели и изчислителен експеримент проф. д.м.н Стефка Николаева Димова
34 ЕбЕу, ТПиИИТ, ИТУ Мениджмънт на взаимоотношенията с клиентите Управление на взаимоотношенията с клиенти доц. д-р Камен Боянов Спасов
35 СТ Методология на изследователската работа (Research methodology) ас. д-р Александър Димов Димов
36 ИМиММ Механика на непрекъснатите среди проф. д.м.н Цоло Петров Иванов с бакалаври
37 Оптим. Многозначни изображения и диференциални включвания доц. д-р Цанко Дончев
38 ВС, ММИ Модели на смъртност гл.ас. д-р Весела Кирилова Стоименова с бакалаври
39 ЗИКСМ Моделиране на защитени взаимодействия в компютърните системи ст.н.с. д-р Веселин Ценов Целков
40 ЗИКСМ Мрежова и системна администрация проф. д.м.н Христо Августов Кабакчиев
41 ВС Надеждност, опашки, запаси проф. д.м.н Косто Вълов Митов
42 БМИ, ИИ, ДиАС Невронни мрежи и генетични алгоритми д-р Сергей Илиев Върбанов
43 ИИ Некласически логики за изкуствен интелект проф. д.м.н Димитър Иванов Вакарелов с бакалаври
44 ММФ, Оптим. Нелинеен функционален анализ доц. д-р Надежда Костадинова Рибарска с бакалаври
45 ИМиММ, УМФ&пр. Нелинейни математически модели проф. д.м.н Стефка Николаева Димова
46 ВС, ММИ Обобщени линейни модели и модели на екстремални събития ст.н.с. I д.м.н Нейко Матеев Нейков
47 ВС Основи на изчислителната биология проф. д-р Никола Иванов Янев
48 ИТУ неспец. Основи на информационните системи доц. д-р Владимир Тодоров Димитров с бакалаври
49 ММИ Оценяване на финансови деривати акад. д.м.н Иван Петков Попчев
50 ИМиММ, ДиАС Паралелни алгоритми проф. д.м.н Светозар Димитров Маргенов с бакалаври
51 РСМТ Паралелно програмиране с MPI доц. д.фз.н. АНА ЙОВКОВА ПРОЙКОВА
52 РСМТ Планиране и проектиране на мрежови услуги в/с Майкрософт Активна директория гл.ас. ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
53 ЕбЕу, СТ, ТПиИИТ Правни аспекти на информационните технологии д-р Георги Георгиев Димитров
54 РСМТ, ЗИКСМ Практикум Cisco академия 3 доц. д-р Красен Стефанов Стефанов
55 РСМТ, ЗИКСМ Практикум Cisco академия 4 доц. д-р Красен Стефанов Стефанов
56 ММИ Практикум по Математически финанси доц. д-р Леда Димитрова Минкова
57 ЕбЕу, ТПиИИТ Предприемачество "Учебна компания" доц. д-р Петко Русков Русков
58 БМИ, ИС, МР Приложен софтуер доц. д-р Антоний Тодоров Попов с бакалаври
59 ЛА-матем. Приложения на крайните автомати ст.н.с. д-р Стоян Милков Михов
60 ИИ, ИТУ, МР Приложна статистика доц. д-р Пламен Стоянов Матеев
61 ЛА-матем., ИИ Приложни некласически логики проф. д.м.н Димитър Иванов Вакарелов
62 ИТУ, ИС Програмиране на информационно технологични услуги 2 доц. д-р Евгений Христов Кръстев
63 ЕлОб Програмиране с .Net/C# ас. Милен Йорданов Петров
64 ДиАС Проектиране и анализ на компютърни алгоритми
Милослав Антониев Средков с бакалаври
65 ТПиИИТ Проектно финансиране за иновации д-р Бойко Денчев Денчев
66 ДиАС, ММФ Производящи функции проф. д.м.н Веселин Дренски с бакалаври
67 ДиАС Разпознаване на образи ст.н.с. II д-р Димо Тодоров Димов
68 БМИ-спец. Разпределени ИТ архитектури доц. д-р Васил Георгиев Цунижев с бакалаври
69 ЕлОб Разработване на учебни планове и програми за електронно обучение
Албена Йорданова
70 ИТУ, ИС Разработка на приложения в Oracle доц. д-р Калинка Михайлова Калоянова
71 ММФ Риманова геометрия, избрани приложения, метод на Бохнер и теореми за анулиране проф. д.м.н Стефан Петров Иванов с бакалаври
72 ВС Семинар по Вероятности и статистика ст.ас. Емил Петков Каменов
73 ММФ Семинар по геометрия и математична физика 2 доц. д-р Васил Цанов с бакалаври
74 ДиАС Семинар по графи
НЯМА ДА СЕ ПРОВЕЖДА
проф. д.м.н Недялко Димов Ненов
75 ДиАС Семинар по дискретни и алгебрични структури 2 доц. д-р Красимир Неделчев Манев
76 ВС Семинар по Математическо моделиране във финансите доц. д-р Дончо Стефанов Дончев
77 ИИ Семинар по Семантични технологии и семантични мрежови услуги доц. д-р Мария Михайлова Нишева
78 ММИ Семинар по Стохастични методи за анализ и оценка на риска
НЯМА ДА СЕ ПРОВЕЖДА
проф. д.м.н Елисавета Илиева Панчева
79 ММИ Семинар по Стохастични модели във финансите доц. д-р Дончо Стефанов Дончев
80 ММИ Семинар по финансова математика доц. д-р Леда Димитрова Минкова
81 РСМТ СЕО Оптимизация
НеРегистриран
82 РСМТ Сигурност в компютърните мрежи 2
СТЕФАН СТАНЧЕВ ДИМИТРОВ
83 ИМиММ Системa Matlab и приложения в числените методи (с Matlab и приложения в числените методи за бакалаври) гл.ас. Ангелина Иванова Йотова с бакалаври
84 ЗИКСМ Системи за откриване и предотвратяване на прониквания ст.н.с. I д.м.н Евгени Христов Николов
85 ЕбЕу Системи за подпомагане вземането на решения ст.н.с. II д-р Марияна Василева-Иванова
86 ИТУ спец. Системи за управление на бази от данни доц. д-р Владимир Тодоров Димитров
87 СТ, РСМТ Софтуерни шаблони за проектиране (OO design patterns) доц. д-р Боян Паскалев Бончев
88 ВС Стаж доц. д-р Марусия Никифорова Божкова
89 ИС Стаж доц. д-р Владимир Тодоров Димитров
90 ИС Статистика и емпирични методи доц. д-р Пламен Стоянов Матеев с бакалаври
91 ВС Стохастични числени методи и симулации ст.н.с. II д-р Анета Недева Караиванова
92 ЕбЕу Стратегическо управление доц. д-р Петко Русков Русков
93 ДиАС Структури от данни 2 доц. д-р Красимир Неделчев Манев
94 ЕлОб Създаване и оценяване на тестове гл.ас. Евгения Ковачева
95 ДиАС Теория на Галоа доц. д-р Пламен Николов Сидеров с бакалаври
96 ММИ Теория на капиталовите пазари проф. д.м.н Рачо Тодоров Денчев
97 ИМиММ Теория на метода на крайните елементи д-р Петър Попов
98 ЛА-матем. Теория на моделите доц. д-р Тинко Величков Тинчев
99 ММФ
Теория на мярката и интеграла (Интеграл на Лебег)    Четена зимен семестър доц. д-р Гурко Илиев Баликов
100 ММИ Теория на нелинейните системи ст.н.с. II д.м.н Михаил Иванов Кръстанов
101 ЛА-матем. Теория на рекурсията проф. д.м.н Иван Николаев Сосков
102 СТ Тестване на софтуерни системи доц. д-р Силвия Христова Илиева
103 ЕбЕу, СТ Технологично предприемачество в информационните технологии
Марк Харис
104 ДиАС Увод в комутативната алгебра доц. д-р Пламен Николов Сидеров с бакалаври
105 ММФ Увод в теория на солитоните проф. д.м.н Евгени Христов Христов с бакалаври
106 ЕлОб Уеб интерфейс към бази от данни доц. д-р Красен Стефанов Стефанов
107 ЕлОб Уеб-базирана мултимедия в електронното обучение гл.ас. Евгения Петрова Ковачева
108 ТПиИИТ Управление на бизнес процеси доц. д-р Петко Русков Русков
109 ЕлОб Управление на знанието доц. д-р Елисавета Василева Гурова
110 ЕбЕу Управление на проекти доц. д-р Петко Русков Русков
111 ЕлОб Управление на проекти в областта на електронното обучение доц. д-р Елисавета Василева Гурова
112 ВС, ММИ Управление на риска акад. д.м.н Иван Петков Попчев с бакалаври
113 ММИ Финансова математика доц. д-р Дончо Стефанов Дончев
114 ВС Финансова математика 2 (с Теория на финансите 2 за бакалаври) проф. д.м.н Рачо Тодоров Денчев с бакалаври
115 ММФ Функционален анализ доц. д-р Надежда Костадинова Рибарска с бакалаври
116 ИМиММ Хидродинамика проф. д.м.н Стефан Петров Радев
117 ММИ Числени методи и приложения доц. д-р Татяна Параскевова Черногорова
    Допълнение


118 КГ спец. Алгоритми за геометрично моделиране (CAGD) гл.ас. д-р Красимира Влъчкова  
119 УМФ&пр. Визуализация с Maple и MathLab при ЧДУ доц. д-р Гено Дачев  
120 БМИ, ИИ,
МР /неспец.
Геометрия 2 гл.ас. д-р Симеон Замковой  
121 КГнеспец. Комбинаторна геометрия доц. д-р Богдан Александров с бакалаври
122 УМФ&пр. Математически модели в механиката на непрекъснатите среди ст.н.с. д.м.н.
ст.н.с. д-р

Йорданка Иванова
Славчо Славчев
 
123 УМФ&пр. Напълно нелинейни ЧДУ от втори ред - метод на характеристиките акад. Петър Попиванов  
124 УМФ&пр., ВС Случайни процеси доц. д-р Марусия Божкова с бакалаври Статистика
125 ИМиММ Соболеви пространства и приложения в ЧДУ проф. д.м.н Недю Попиванов  
126 УМФ&пр. Теория на топло- и масообмен ст.н.с. д-р Славчо Славчев  
127 КГ Топологични методи в компютърната обработка на образи гл.ас. д-р Димитрина Ставрова  
128 КГ Фрактална геометрия доц. д-р Милко Дамянов Такев  
129 УМФ&пр. Числени методи за диференциални уравнения проф. д.м.н Стефка Димова с бакал. ПМ
130 ЛА-матем. Семинар по некласически логики доц. д-р Тинко Тинчев  

 

Действия към документ