Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Магистри Избираеми дисциплин 2010/2011, зимен семестър

ОКС "Магистър" - избираеми дисциплини 2010/11 уч. г., зимен семестър

 Последна корекция - 25 октомври 2010 г., 12:40 ч.*

*Добавени са нови ИД (на края на таблицата) или са коригирани параметри за вече въведени ИД - ако има корекция след последното ви посещение на страницата, моля проверете интересуващите ви ИД или за нови такива!

1. Кредитите на дисциплините са според учебния план на съответната магистърска програма.

2. При различие между информацията в таблицата и в анотацията (наименование, лектор), актуално е даденото в таблицата.

 


Маг. програма Вид Реална дисциплина Преподавател титуляр/кат.(/ф-т) Забележка
1 ЕбЕу, СТ, ТПиИИТ И Business Intelligence доц. д-р Петко Русков Русков/СТ
2 КГ-сп. И VRML (X3D) доц. д-р Владимир Тодоров Димитров/КИ
3 БМИ-несп., СТ, РСМТ И Web бази от данни доц. д-р Александър Тодоров Григоров/СТ
4 ИзкИнт, МР-несп. И XML програмиране доц. д-р Павел Илиев Павлов/КИ
5 РСМТ И Администриране на Майкрософт сървър за сигурност гл.ас. Георги Иванов Георгиев/НХ/ХФ
6 РСМТ И Администриране на SQL сървър за бази данни Николай Чорбанов
7 РСМТ И Администриране на Майкрософт сървъри гл.ас. Георги Иванов Георгиев/НХ/ХФ
8 ДиАС И Алгебра доц. д-р Евгения Димитрова Великова Бандова/Алг с бакалаври
9 ММФ И Алгебри и групи на Ли доц. д-р Васил Валдемаров Цанов/МА с бакалаври
10 ЕбЕу И Анализ и управление на изискванията на клиента доц. Камен Спасов
11 ЕлОб И Аудио-визуални и информационни технологии в обучението доц. Евгения Сендова
12 ДиАС, ИС, ИТУ, МР И Бази от знания доц. д-р Мария Михайлова Нишева Павлова/КИ
13 ИС, ИТУ, РСМТ И Вградени системи доц. д-р Васил Георгиев Цунижев/КИ
14 ММИ И Вероятностни модели доц. д-р Леда Димитрова Минкова/ВОИС
15 ЕлОбред И Визуално програмиране с Delfi доц. Красен Стефанов
16 ЗИКСМ И Въведение в криптографията и сигурността на данни ст.н.с. д-р Веселин Ценов Целков/Неопр
17 РСМТ И Въведение в мрежовата сигурност гл.ас. Георги Иванов Георгиев /НХ/ХФ
18 ДиАС И Дискретна оптимизация проф. д-р Никола Иванов Янев/ВОИС
19 ДиАС И Дискретни структури доц. д-р Красимир Неделчев Манев/ИС с бакалаври
20 ЕлОб И Езици за хипертекст (XML) доц. Красен Стефанов
21 ЕбЕу И Електронни разплащания доц. Камен Спасов
22 ММФ И Елиптични криви гл.ас. д-р Никола Владимиров Владов/МА с бакалаври
23 ММИ И Животозастраховане доц. д-р Йордан Велинов Йорданов/ДУ
24 ЗИКСМ И Злонамерен софтуер (Malware) ст.н.с. I д.м.н. Евгени Христов Николов/Неопр
25 РСМТ И Изграждане на мрежова и приложна инфраструктура гл.ас.Георги Иванов Георгиев /НХ/ХФ
26 СТ И Изкуствен интелект доц. д-р Иван Койчев с бак. КН (зад.)
27 ММИ И Изпъкнали задачи в икономиката доц. д-р Йордан Георгиев Митев/ВОИС
28 ДиАС И Изчислителна геометрия и морфология доц. д-р Антоний Тодоров Попов/ИТ
29 БМИ, ЕлОб И Интернет технологии и приложения доц. Красен Стефанов
30 ДиАС И Кодиране и теория на информацията доц. д-р Пламен Стоянов Матеев/ВОИС с бакалаври
31 ДиАС И Комбинаторика проф. д.м.н Ланджев/Алг
32 НОЕиИТ И Компютърен контрол и управление на експеримента доц. д-р СВЕТЛА КРУМОВА ЕВТИМОВА/ФПП/ФзФ
33 ИМиММ И Компютърна графика доц. д-р Спас Петров Ташев/ЧМА
34 ЗИКСМ И Компютърна сигурност ст.н.с. I д-р Нина Василевна Синягина/Неопр
35 РСМТ И Компютърни архитектури гл.ас. Георги Иванов Георгиев/НХ/ХФ
36 КГ И Компютърно ориентирана диференциална геометрия гл.ас. д-р Симеон Петров Замковой/Геом
37 РСМТ И Конфигуриране и поддръжка на мрежови услуги гл.ас.Георги Иванов Георгиев /НХ/ХФ
38 ДиАС И Крайни полета и приложения доц. д-р Евгения Димитрова Великова Бандова/Алг
39 ММФ И Линейни диференциални оператори доц. д-р Йордан Велинов Йорданов/ДУ
40 ВС И Линейни модели с R ас. Нина Руменова Даскалова/ВОИС
41 ММИ И Макроикономика 2 доц. д-р Йордан Велинов Йорданов
42 ИМиММ, ММФ И Математически модели във физиката проф. д.м.н Евгени Христов Христов/КАТ
43 БМИ/н И Медицинска биофизика ст.ас. д-р ВАЛЕРИ КОСТАДИНОВ КОЧЕВ/АФ/ФзФ
44 ИМиММ, УМФП И Метод на крайните елементи - алгоритмични основи проф. д.м.н Стефка Николаева Димова/ЧМА
45 ММИ И Микроикономика доц. д-р Огнян Борисов Христов/ДУ
46 ММИ И Многокритериална оптимизация ст.н.с. II д-р Марияна Василева Василева-Иванова/Неопр
47 ИзкИнт И Модална логика проф. д.м.н Димитър Иванов Вакарелов/МЛП
48 ЕлОб И Моделиране на данни и проектиране на бази от данни доц. Иван Койчев
49 РСМТ И Мрежови системи за съхраняване на данни Ивайло Огнянов Иванов/ИТ
50 РСМТ, СТ И Мрежово програмиране на Java доц. Божидар Сендов
51 БМИ, ИзкИнт И Невронни мрежи и генетични алгоритми д-р Сергей Илиев Върбанов/КИ
52 НОЕиИТ И Нискоразмерни структури на основата на теснозонни полупроводници доц. д-р СТАНИСЛАВ КРЪСТЕВ ЛИЛОВ/ФПП/ФзФ
53 НОЕиИТ И Нискоразмерни структури на основата на широкозонни полупроводници доц. д-р СТАНИСЛАВ КРЪСТЕВ ЛИЛОВ/ФПП/ФзФ
54 РСМТ И Обектно-ориентиран анализ и проектиране на софтуерни системи доц. д-р Боян Бончев
55 РСМТ И Обектно-ориентирано програмиране на C#.NET доц. д-р Евгений Христов Кръстев/ИТ
56 ЕлОб И Обектно-ориентирано програмиране с Java доц. Иван Койчев
57 ИзкИнт И Обработка на изображения доц. д-р Антоний Тодоров Попов/ИТ
58 РСМТ И Операционна система UNIX доц. д-р Евгений Христов Кръстев/ИТ
59 ЕлОбред И Операционна система Windows XP/2003 доц. Красен Стефанов
60 ВС, ММИ И Оптимално управление ст.н.с. II д.м.н Михаил Иванов Кръстанов/Неопр
61 ЕбЕу, СТ, ТПиИИТ И Организационно поведение доц. д-р Георги Иванов Калушев/Неопр
62 ИТУ-сп. И Основи на електронния бизнес доц. Камен Спасов
63 ТПиИИТ И Основи на електронното управление доц. Камен Спасов
64 ЕлОбред И Основи на компютърните мрежи доц. Красен Стефанов
65 БМИ, КГ - 2 курс И Основи на системите за дизайн (CAD) д-р Божидар Станчев
66 ДиАС И Пермутационни групи Силвия Бумова
67 ВС И Планиране на експеримента гл.ас. д-р Весела Кирилова Стоименова/ВОИС
68 РСМТ И Практикум Cisco академия 2 доц. д-р Красен Стефанов Стефанов/ИТ
69 ЕбЕу - 2 курс И Преддипломен проект доц. Камен Спасов
70 ММИ И Преобразувание на Фурие и уейвлети-приложение в обработката на сигнали проф. д.м.н Рони Нисим Леви/МА
71 ИМиММ И Приложен функционален анализ доц. д-р Лозко Божинов Милев/ЧМА
72 ДиАС, ММФ И Приложна алгебрична геометрия доц. д-р Азнив Киркор Каспарян/Алг
73 ММИ И Приложно общо равновесие ст.н.с. II д-р Цветомир Йотов Цачев/ВОИС
74 ИС-сп. И Програмиране на инф. технологични услуги 1 доц. д-р Евгений Христов Кръстев/ИТ
75 ИзкИнт, ИС Ф Програмиране на С доц. д-р Стоян Христов Бъчваров/КИ с бак. КН 2к.
76 ЕлОб И Проектиране с UML Ирина Наскинова
77 ТПиИИТ И Проектно финансиране за иновации доц. Елисавета Гурова
78 СТ И Професионална етика гл.ас. д-р Александър Димов
79 ВС И Разклоняващи се процеси доц. д-р Марусия Никифорова Божкова/ВОИС
80 ИзкИнт И Размити множества и приложения доц. д-р Олга Илиева Георгиева/СТ
81 СТ, РСМТ И Разработване на разпределени софтуерни приложения доц. Силвия Илиева
82 ММФ И Семинар по Геометрия и математична физика 1 доц. д-р Васил Валдемаров Цанов/МА с бакалаври
83 ДиАС И Семинар по дискретни и алгебрични структури 1 доц. д-р Евгения Димитрова Великова Бандова/Алг
84 ЛА-мат., ЛА-инф. И Семинар по некласически логики доц. д-р Тинко Величков Тинчев/МЛП
85 БМИ И Системи за компютърна алгебра в биологичните и медицинските изследвания ст.н.с. II д-р Нели Стоянова Димитрова/Неопр
86 ЛА-инф., ЛА-мат. И Сложност на изчисленията доц. д-р Стела Колева Николова/МЛП
87 РСМТ, СТ И Софтуерен бизнес анализ Петър Стефанов Лефтеров/ИТ
88 ИМиММ И Специални функции и апроксимации доц. д-р Никола Георгиев Найденов/ЧМА
89 ИМиММ И Сплайн функции и приложения доц. д-р Никола Георгиев Найденов/ЧМА с бакалаври
90 ВС И Стаж доц. д-р Марусия Никифорова Божкова/ВОИС
91 ЕбЕу - 2 курс И Стаж доц. Камен Спасов
92 КГ-сп. И Стаж доц. д-р Чавдар Георгиев Лозанов/Геом
93 ИТУ-сп. 2 курс И Стаж А доц. д-р Калинка Михайлова Калоянова/КИ
94 ИТУ-сп. 2 курс И Стаж В доц. д-р Калинка Михайлова Калоянова/КИ
95 ИТУ-сп. 2 курс И Стаж С доц. д-р Калинка Михайлова Калоянова/КИ
96 ИзкИнт И Стаж/Преддипломен проект доц. д-р Мария Михайлова Нишева Павлова/КИ
97 ЗИКСМ И Стандарти и нормативни документи за оценка на сигурността на информационните системи проф. д.м.н Цветан Семерджиев/Неопр
98 ВС, ММИ И Стохастичен анализ и приложения доц. д-р Леда Димитрова Минкова/ВОИС
99 ЛА-мат. И Структура на омега-номерационните степени проф. д.м.н Иван Николаев Сосков/МЛП
100 ММФ И Структури върху гладки многообразия гл.ас. д-р Симеон Петров Замковой/Геом с бакалаври
101 ИМиММ И Теория на апроксимациите проф. д.м.н Гено Петков Николов/ЧМА с бакалаври
102 ДиАС И Теория на графите проф. д-р Никола Иванов Янев/ВОИС
103 ИМиММ И Теория на диференчните схеми доц. д-р Татяна Параскевова Черногорова/ЧМА с бакалаври
104 ВС, ММИ И Теория на игрите ст.н.с. II д.м.н Михаил Иванов Кръстанов/Неопр
105 ДиАС И Теория на числата с алгоритми ст.н.с. II д-р Николай Лазаров Манев/Алг
106 ЕбЕу, СТ, ТПиИИТ И Технологично предприемачество проф. Марк Харис, доц. Петко Русков
107 ДиАС, ИзкИнт И Увод в паралелното програмиране доц. д-р Красимир Неделчев Манев/ИС
108 ИМиММ И Увод в програмирането доц. д-р Димитър Добрев Добрев/КИ с бакалаври ИС
109 ИзкИнт И Увод във виртуализационните технологии доц. д-р Димитър Йорданов Биров/ИС
110 НОЕиИТ И Увод във Физиката доц. д-р ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ МЪРВАКОВ/ТФ/ФзФ
111 ВС, ММИ, ММФ И Увод във функционалния анализ доц. д-р Милен Николаев Иванов/МА с бакалаври
112 ИМиММ И Уейвлети и приложения доц. д-р Спас Петров Ташев/ЧМА с бакалаври
113 ЗИКСМ И Управление на информационната сигурност проф. д.м.н Христо Августов Кабакчиев/СТ
114 БМИ, ИзкИнт, ИС И Управление на проекти доц. д-р Калинка Михайлова Калоянова/КИ
115 КГ-сп. И Физични основи на компютърната графика доц. д-р Александър Михайлов Грицков/ОС/ФзФ
116 БМИ, ИзкИнт, ИС Ф Функционално програмиране доц. д-р Мария Михайлова Нишева Павлова/КИ с КН 2к. (зад.)
117 ИМиММ И Числени методи за диференциални уравнения доц. д-р Татяна Параскевова Черногорова/ЧМА с бакалаври
118 ИМиММ И Числени методи за решаване на системи с разредени матрици проф. д.м.н Светозар Димитров Маргенов/ЧМА
Действия към документ