Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Магистри Избираеми дисциплини, летен семестър, 2016/17 уч.г.

Избираеми дисциплини 2016/2017 уч.г., летен семестър

   Необходимо е да се "логнете", за да имате достъп до учебните програми на избираемите дисциплини

  

   * кредитите на дисциплините са според учебния план на съответната магистърска програма

Дисциплина Преподавател забележка
1 ИМММ MATLAB и приложения в числените методи д-р Ана Авджиева с бакалаври, ид ПМ
2 РСМТ Web бази от данни доц. Александър Григоров
3 РСМТ Администриране и управление на Oracle бази данни Севар Сепарев
4 РСМТ Администриране на SQL сървър за бази данни - 2 част Иван Донев, Мирослав Димитров
5 РСМТ Администриране на сървъри - II част ас .Георги Георгиев, Георги Новтеков, Борислав Тонев
6 ИМММ Алгоритми за геометрично моделиране (CAGD) доц. Красимира Влъчкова
7 РСМТ Архитектури, ориентирани към услуги и уеб услуги проф. Силвия Илиева
8 ИС Бази от данни проф. Владимир Димитров с бакалаври, спец.ИС, 2 курс
9 АГТ Безкрайномерни алгебри на Ли чл. кор. проф. дмн Емил Хорозов
10 ТЗИ Бизнес интелигентност гл.ас. Румяна Антонова
11 ЕБ-на англ. Бизнес интелигентностBusiness Intelligence доц. Димитър Биров
12 РСМТ Бизнес Скайп комуникации ас.Г. Георгиев, Григор Тодоров
13 МР , БМИ Биомедицинска роботика доц. К. Делчев
14 ВАС-спец., ВАС-неспец. Биостатистика гл.ас. Деница Григорова с бакалаври, ид ПМ/Стат
15 УМФ Визуализация с Maple и MathLab при ЧДУ доц. Гено Дачев
16 РСМТ Виртуализация за дейта-център ас.Г. Георгиев, Иван Нешев, Ангел Луизов
17 ВАС-спец., ВАС-неспец., ММИ Времеви редове доц. Весела Стоименова
18 ЗИКСМ Въведение в криптография и кодове за защита проф. Нина Синягина
19 МР, ИзкИнт, ИС, КГ, БМИ Географски информационни системи за разработчици Пламен Иванов
20 КЛ Граматики, сложност и изчислимост гл. ас. Стефан Герджиков
21 УМФ Гранични задачи за нелинейни елиптични уравнения доц. Мария Каратопраклиева
22 КЛ, ИзкИнт Дескриптивни логики гл. ас. Владислав Ненчев, проф. Тинко Тинчев
23 РСМТ Дизайн на мрежова инфраструктура ас.Г. Георгиев, Любомир Георгиев
24 ВС Динамика проф. Георги Бояджиев
25 РСМТ Директорийни услуги ас.Г. Георгиев, Александър Велков
26 АГТ Диференциална геометрия -2 доц. Богдан Александров
27 ЕбЕу Електронни разплащания д-р Людмил Аначков
28 ММИ Животозастраховане доц.Цветан Игнатов
29 ИзкИнт, ИС, ИТУП Извличане на закономерности от данни доц. Геннадий Агре
30 РСМТ Изграждане и администриране на Активна директория ас.Г. Георгиев, Иван Минчев, Георги Славов
31 ЕОб Използване на сериозни игри в учебния процес проф. Красен Стефанов,ас. Албена Антонова
32 БМИ Изчислителна биология 2 доц. Иван Иванов
33 ТПИИТ Икономическият начин на мислене доц. Петко Русков
34 РСМТ Инсталиране и управление на сървери в клъстер ас. Г. Георгиев, Йордан Парашкевов
35 АГТ Интегруеми системи чл. кор. проф. дмн Емил Хорозов
36 СТ, ИИОЗ Интернет технологии и уеб програмиране доц. Милен Петров
37 ЗИКСМ Информационна защита проф. Цветан Семерджиев
38 ИТУП Информационно технологично студио 1 проф. Калинка Калоянова
39 ИзкИнт Кинематика и динамика на роботи доц. Камен Делчев
40 АГТ Кодиране доц. Евгения Великова
41 ЕОб, ЕОб-задочно, ТОМИ, ТОМИ-задочно Компютърна графика в обучението доц. Павел Бойчев
42 БМИ Компютърно-подпомогнат лекарствен дизайн проф. Илза Пъжева
43 РСМТ Конфигуриране, администриране и управление на MS Exchange сървър ас.Г. Георгиев, Георги Иванов
44 АГТ, УМФ Коректно поставени задачи за еволюционни уравнения и системи проф. Недю Попиванов
45 КЛ, ЛА-инф,ЛА-мат Ламбда смятане и теория на доказателствата доц.Трифон Трифонов, гл.ас.Стефан Герджиков с бакалаври, ид ОКН
46 РСМТ Линукс системно и мрежово администриране Георги Найденов
47 ЛА-инф, ЛА-мат. Логики за пространство и време, основани на региони и контакт проф.Димитър Вакарелов
48 ЕБ-на англ. Маркетинг и продажби в ИКТ фирма Sales and Marketing at an ICT company Assoc. Prof. Dr. Vanya Assenova Slantcheva-Baneva
49 ЕбЕу, ТПИИТ Маркетингов мениджмънт Д-р Сия Цолова
50 ММИ Математическа теория на риска проф.Леда Минкова с бакалаври ид ПМ
51 ИМММ Математически модели и изчислителен експеримент проф. Стефка Димова с бакалаври, ид ПМ
52 БМИ Медицинска биофизика проф. Румяна Атанасова Бакалова-Желева
53 БМИ Методи за планиране, провеждане и документиране на научни проучвания и проекти гл.ас.д-р Валерия Симеонова
54 СТ, ИИОЗ, ТЗИ Методология на изследователската работа доц. Александър Димов
55 ИзкИнт Многоагентни системи и социална роботика гл.ас. Траян Илиев с бакалаври, ид ЯКН
56 РСМТ, ИзкИнт Мобилни комуникации проф. Христо Кабакчиев с бакалаври, ид ОКН
57 ВАС-спец., ВАС-неспец., ММИ Модели в социалните науки доц. Весела Стоименова с бакалаври, ид ПМ/Стат
58 ВАС-спец., ВАС-неспец., ММИ Модели на смъртност доц. Весела Стоименова с бакалаври, ид ПМ/Стат
59 ЗИКСМ Моделиране на защитени взаимодействия в компютърните системи проф. Веселин Целков
60 ЗИКСМ Мрежова и системна администрация проф. Христо Кабакчиев
61 ЕОб Мултимедия за напреднали д-р Олег Константинов
62 ИМММ Надеждни изчисления проф. Е. Попова
63 ИзкИнт, ММИ Невронни мрежи и генетични алгоритми гл. ас. Валерия Симеонова
64 ТЗИ, ИС Обектно-ориентирано програмиране доц. Милен Петров с бакалаври, спец.ИС, 1 курс
65 ВАС-спец., ММИ Обобщени линейни модели и модели на екстремални събития доц. Нейко Нейков
66 БМИ, ЕОб Обработка и анализ на данни гл.ас.д-р Валерия Симеонова
67 БМИ Обработка и анализ на изображения в медицината доц. д-р Красимир Митев
68 АГТ Обща теория на относителността доц. д-р Ангел Живков
69 ИзкИнт Ориентирана към услуги архитектура проф. Владимир Димитров с МП ИзкИнт - Архитектура, ориентирана към услуги
70 ИС Основи на информационните системи доц. Иван Станев с бакалаври, спец.ИС, 1 курс
71 СТ, ИзкИнт Откриване на знания в данни проф. Иван Койчев
72 ТЗИ, ИзкИнт Откриване на знания в текст доц. Иван Койчев
73 ММИ Оценка на риска в застраховането Живка Славкова
74 УМФ Паралелни алгоритми проф. Св. Маргенов с бакалаври, ИД ПМ
75 РСМТ Паралелно програмиране с MPI проф. А. Пройкова
76 ЕОб, ЕОб-задочно, ТОМИ, ТОМИ-задочно Педагогически функции на интерактивната бяла дъска доц. Елиза Стефанова,ас. Николина Николова
77 РСМТ Планиране и проектиране на мрежови услуги в Майкрософт Активна директория ас.Георги Георгиев
78 ВС, ИзкИнт Планиране на движения в сложна среда проф. Георги Бояджиев
79 ТПИИТ, ЕбЕу, СТ, ТЗИ Правни аспекти в технологичното предприемачество проф. Георги Димитров
80 РСМТ Практикум Cisco академия 3 проф. Красен Стефанов
81 РСМТ Практикум Cisco академия 4 проф. Красен Стефанов
82 ЕбЕу, ТПИИТ, СТ, ТЗИ Предприемачество Учебна компания - ДАБ (Иновации и предприемачество Учебна компания) доц. Петко Русков
83 АГТ Представяния на компактни групи на Ли доц. Богдан Александров
84 ИзкИнт, ИИОЗ Препоръчващи системи-ОТПАДА д-р Милен Чечев
85 БМИ Приложения на бази данни в биоинформатиката доц. Димитър Василев
86 ЛА-инф, КЛ Приложения на крайните автомати доц.Стоян Михов с бакалаври, ид ОКН
87 БМИ Програмиране в UNIX среда гл. ас.Пейчо Петков
88 СТ Проектиране на компютърни видео игри проф. Боян Бончев
89 ИзкИнт, МР Разпознаване на образи доц. Димо Димов
90 РСМТ, ИС Разпределени ИТ архитектури проф. Васил Цунижев с бакалаври, спец.ИС, 2 курс
91 РСМТ Разпределени софтуерни архитектури проф. Васил Цунижев с бакалаври, спец.СИ, 3 курс
92 ИзкИнт Разработване на компютърни игри проф. Петър Станчев
93 РСМТ Разработка на клиент-сървър приложения с Node.js гл.ас. Траян Илиев
94 АГТ Разслоения и свързаности проф. дмн Йохан Давидов
95 АГТ Риманова геометрия - избрани приложения, метод на Бохнер и теореми за анулиране 2 чл. кор. проф. Стефан Иванов
96 СТ, ИИОЗ, ТЗИ Семантичен Уеб д-р Мариана Дамова
97 ТОМИ, ТОМИ-задочно Семинар проф. Иван Тонов
98 АГТ Семинар по Динамични системи и теория на числата 2 чл. кор. проф.Емил Хорозов
99 ММИ Семинар по финансова математика проф.Леда Минкова
100 ЗИКСМ Системи за откриване и предотвратяване на прониквания доц. Димитрина Полимирова
101 ЕбЕу Системи за управление на документи и данни д-р Боян Жеков
102 РСМТ Системи с паралелна обработка проф. Васил Цунижев с бакалаври, спец.КН, 3 курс
103 ЛА-инф Сложност на изчисленията доц. Стела Николова
104 УМФ Случайни процеси проф. Марусия Божкова с бакалаври, ИД ПМ
105 АГТ, ИМММ Соболеви пространства и приложения в ЧДУ проф. Недю Попиванов
106 УМФ Софтуер за научна визуализация доц. Тодор Попов с бакалаври, ИД ПМ
107 ИИОЗ Софтуерни системи, базирани на услуги проф. Силвия Илиева
108 РСМТ, СТ Софтуерни шаблони за проектиране проф. Боян Бончев
109 ММИ Социално-икономическо моделиране проф.С.Марков
110 ИМММ Сплайн функции и приложения доц. Никола Найденов с бакалаври, ид Математика
111 ВАС-спец., ВАС-неспец. Статистически методи в актюерството проф. Марусия Божкова с бакалаври, ид ПМ
112 ВАС-спец., ВАС-неспец. Стохастични числени методи и симулации проф. Анета Караиванова с бакалаври, спец.Статистика, 3 курс
113 АГТ Структури върху гладки многообразия доц. Симеон Замковой
114 ИМММ Теоретични основи на индустриалната математика-2 ас. Тихомир Иванов
115 ИМММ Теория на апроксимациите проф. Гено Николов с бакалаври, ид Математика
116 АГТ Теория на Галоа доц. Асен Божилов с бакалаври ид Математика
117 КЛ Теория на машинното обучение и някои нейни приложения в невронните мрежи гл. ас. Стефан Герджиков
118 ЛА-инф, ЛА-мат. Теория на моделите проф.Тинко Тинчев, доц. Александра Соскова
119 ВАС-спец., ВАС-неспец., ММИ, АГТ Теория на мярката и интеграла (Интеграл на Лебег) доц. Борислав Драганов с бакалаври ид Математика
120 ММИ Теория на нелинейните системи проф.Михаил Кръстанов с бакалаври ид ПМ
121 СТ Тестване на софтуерни системи доц. Десислава Петрова-Антонова
122 ЕОб, ЕОб-задочно Технологиите в помощ на образователни проекти доц. Елиза Стефанова, ас. Николина Николова
123 ТПИИТ Технологичен трансфер и комерсиализиране на технологии доц. Петко Русков
124 ЕбЕу, СТ, ТЗИ Технологично предприемачество в информационните технологии проф. Марк Харис, доц. Петко Русков
125 АГТ Увод в аналитичната теория на числата проф. Дойчин Толев
126 АГТ Увод в теория на графите (екстремални задачи) проф. Недялко Ненов с бакалаври ид Математика
127 БМИ Уеб дизайн доц. Евгени Кръстев
128 ЕОб,ЕОб-задочно Уеб дизайн доц. Елиза Стефанова, ас. Атанас Георгиев
129 РСМТ Уеб програмиране в реално време с Node js доц. Димитър Богданов
130 ИИОЗ Уеб технологии и цифрови библиотеки доц. Александър Григоров
131 ТОМИ, ТОМИ-задочно Управление в образованието гл.ас. Ирина Вутова
132 ЕбЕу, ТЗИ Управление на бизнес процеси доц. Камен Спасов Петър Лефтеров Мариана Митевска
133 ЕБ-на англ. Управление на веригата на доставките SCM - Supply chain management гл. ас. д-р Галя Новакова
134 ЕбЕу Управление на веригата на доставките (SCM) гл.ас. д-р Галя Новакова
135 ЕбЕу Управление на взаимоотношенията с клиенти доц. Камен Спасов
136 ЕБ-на англ. Управление на взаимоотношенията с клиенти CRM - Customer Relationship Management доц. Камен Спасов
137 ТПИИТ Управление на взаимоотношенията с клиентите доц. Камен Спасов
138 ЕБ-на англ. Управление на жизнения цикъл при разработването на софтуер SDLC - Software development life cycle проф. д-р Силвия Илиева
139 РСМТ Управление на облаци (Cloud Management)-ОТПАДА Ива Валериева
140 ИИОЗ Управление на проекти д-р Владимир Лилов
141 СТ Управление на риска д-р Янис Патиас
142 ЕбЕу Управление на фирмените ресурси гл. ас. д-р Румяна Антонова Добринка Стефанова
143 ЕБ-на англ. Управление на фирмените ресурси Enterprise Resource Planning ERP гл. ас. д-р Румяна Антонова
144 ЕОб, ЕОб-задочно Ученето като процес – психологически и социални предпоставки проф. Красен Стефанов, ас. Пенчо Михнев
145 ТОМИ, ТОМИ-задочно Училищен диалогов софтуер по математика доц. Ангел Антелов, ас. Ридван Исуфов
146 АГТ Функционален анализ проф. Надежда Рибарска с бакалаври ид Математика
147 ИС Функционално програмиране проф. Мария Нишева с бакалаври, спец.ИС, 1 курс
148 АГТ Хамилтонови системи чл. кор. проф. Емил Хорозов
149 ИМММ Хидродинамика 2 проф. Стефан Радев
150 ИМММ, УМФ Числени методи доц. Лозко Милев с бакалаври, спец.Информатика, 2 курс
151 ММИ Числени методи и приложения проф.Татяна Черногорова
152 ИМММ Числено интегриране проф. Гено Николов с бакалаври, ид МатематикаНовини
Jul 21, 2017 Квалификационни курсове за учителите по информатика и ИТ в 8. клас, м. август и м. септември 2017
Jul 14, 2017 Проект Докторантски център "Св. Климент Охридски", започва набиране на кандидатури за участие в дейностите по работен пакет "Мобилност"
Jul 12, 2017 Държавен изпит за ОКС "Бакалавър" м. юли 2017, резултати, нанасяне на оценки
Jul 11, 2017 Важно за новозаписалите се във ФМИ студенти, тест по английски
Jul 10, 2017 Държавен изпит за ОКС "Бакалавър", 11 и 12 юли 2017, разпределение на студентите за провеждането му
Jul 10, 2017 Отворени врати за магистърските програми във ФМИ, 2017/2018 уч. г., 12 юли 2017
Jul 10, 2017 Записване или потвърждаване на новоприетите студенти във ФМИ, ОКС "Бакалавър", 2017/18 уч.г.
Jul 05, 2017 Поправителна изпитна сесия, учебна 2016/2017 г., задочно обучение
Jun 29, 2017 Веселин Райчев, завършил ФМИ е носител на наградата "2016 ACM Doctoral Dissertation Honorable Mention Award"
Jun 29, 2017 Допълнително обучение по "Числен анализ", спец. "Компютърни науки", подготовка за ДИ, 30 юни 2017
Jun 29, 2017 ОКС "Магистър", поправителна изпитна сесия, 2016/2017 уч. г.
Още новини...