Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Магистри Избираеми дисциплини, зимен семестър, 2016/17 уч.г.

Избираеми дисциплини 2016/2017 уч.г., зимен семестър

   Необходимо е да се "логнете", за да имате достъп до учебните програми на избираемите дисциплини

  

   * кредитите на дисциплините са според учебния план на съответната магистърска програма

Дисциплина Преподавател забележка
1 ЕбЕу Agile процеси и гъвкави методологии доц.Камен Спасов, Никола Богданов
2 ЕбЕу Business Intelligence на фирма гл. ас. д-р Румяна Антонова
3 ИИНТ, КГ VRML (X3D) проф. Владимир Димитров
4 ИИнт, КГ XML програмиране доц. Павел Павлов с бакалаври ИС 3-ти курс
5 РСМТ Автоматизиране на администрирането ас.Георги Георгиев
6 РСМТ Администриране на IIS сървър ас.Георги Георгиев
7 РСМТ Администриране на SQL сървър за бази данни - 1 част Иван Донев
8 РСМТ Администриране на Линукс в облак ас. Георги Георгиев, Александър Велков
9 РСМТ Администриране на Майкрософт сървъри ас. Георги Георгиев
10 РСМТ Администриране на публичен облак ас. Георги Георгиев
11 РСМТ Администриране с групови политики ас. Георги Георгиев, Иван Нешев
12 ЕбЕу Анализ и управление на изискванията на клиентите доц. Камен Спасов, Весел Гагов
13 ИИОЗ, ТЗИ Архитектури на софтуерни системи доц. Александър Димов
14 ИИОЗ, ТЗИ, ИТУП Бази от знания проф. Мария Нишева
15 ВАС-спец., ВАС-неспец. Бейсов подход при анализа на данни доц. Пламен Матеев
16 БМИ Биомеханика и реология доц. Лилия Владимирова
17 ИИнт, ЛА-инф. Бързи алгоритми върху структури от данни гл.ас. д-р Петър Митанкин с бакалаври ИД ОКН
18 БМИ, ИИнт, МР, РСМТ, ИТУП Вградени и автономни системи проф. Васил Георгиев с бакалаври ИД ЯКН
19 ВАС Вероятностни методи в комбинаториката гл. ас. Е. Каменов
20 ММИ Вероятностни модели проф. Леда Минкова
21 БМИ Въведение в бази данни доц. Евгений Кръстев
22 ЗИКСМ Въведение в криптографията и сигурността на данни проф. Веселин Целков
23 РСМТ Въведение в мрежовата сигурност ас. Георги Георгиев
24 БМИ Въведение в органичната химия доц. Донка Ташева
25 АГТ Въведение в потоци на Ричи, неравенство на Ли-Яу проф. Стефан Иванов
26 БМИ Въведение в програмирането доц. Евгений Кръстев
27 АГТ Външни диференциални системи доц. Иван Минчев
28 АГТ Геометрия и топология доц. Ангел Живков
29 АГТ Геометрия на диференцируемите многообразия доц. Симеон Замковой
30 АГТ Дескриптивна геометрия доц. Ася Русева с бакалаври ИД Математика
31 АГТ Диференциална геометрия 2 доц. Богдан Александров с бакалаври ИД Математика
32 АГТ, УМФ Диференциални уравнения и приложения с Matematica, Matlab, Maple проф.Недю Попиванов с бакалаври ИД Математика
33 ТПИИТ Живот като предприемач – 1 доц. Петко Русков , ас. д-р Сия Цолова
34 ЗИКСМ Злонамерен софтуер (Malware) доц. Димитрина Полимирова
35 АГТ Избрани глави от комплексния анализ доц. Ваня Хаджийски
36 БМИ, ИИнт, РСМТ, СТ Извличане на информация проф. Иван Койчев
37 РСМТ Изграждане на мрежова и приложна инфраструктура ас. Георги Георгиев
38 ИИОЗ Изкуствен интелект проф. Иван Койчев с бакалаври КН, 4 курс, 1 поток
39 ИС Използване на информационни системи доц. Димитър Василев с бакалаври ИС, 2 курс
40 ЛА-инф. Изчислимост и сложност доц. Стела Николова с бакалаври ИД ОКН
41 ЛА-мат. на англ. Изчислимост и сложност гл. ас. Стефан Вътев
42 КГ, ИИнт, МР Изчислителна геометрия д-р Бойко Банчев с бакалаври ИД ОКН
43 СТ, РСМТ Интегриране на разпределени системи проф. С. Илиева, доц. Д. Петрова-Антонова
44 ТЗИ Интернет технологии и уеб програмиране доц. Милен Петров
45 ИС Информационни системи – теория и практика проф. Владимир Димитров с бакалаври ИС, 2 курс
46 ТОМИ, ТОМИ-задочно Информационни технологии в обучението по математика гл.ас. Теодоси Витанов
47 ЕОб ИТ в обучението на деца със специални образователни потребности ас. Теменужка Малчева с бакалаври, МИ 4 курс
48 АГТ Квантова теория на полето и елементарните частици доц. Николай Николов с бакалаври ИД Математика
49 ИМиММ Компютърна графика доц. Никола Найденов с бакалаври Инф., 4 курс
50 ЗИКСМ Компютърна сигурност проф. Нина Синягина
51 РСМТ Компютърни архитектури ас. Георги Георгиев
52 ТЗИ Комуникационни мрежи и технологии доц.Елисавета Гурова
53 РСМТ Конфигуриране и поддръжка на мрежови услуги ас. Георги Георгиев
54 АГТ Крайни геометрии проф. Иван Ланджев
55 АГТ Линейни диференциални оператори доц. Йордан Йорданов с бакалаври ИД Математика
56 БМИ Линукс и езици за програмиране в биоинформатиката доц Димитър Василев
57 ММИ Макроикономика 2 доц. Й. Йорданов, А.Василев с бакалаври ИД ПМ
58 ИМиММ Математически модели във физиката проф. Евгени Христов с бакалаври ИД ПМ
59 ИМиММ Математическо моделиране в биологията проф. Светослав Марков
60 МР, ИТУП Машинно самообучение доц. Геннадий Агре
61 ЕБ, ЕБЕУ Международен маркетинг и брандинг-на английски език Assoc. Prof. Milos Milovancevic
62 ИМиММ, УМФ Метод на крайните елементи - алгоритмични основи проф. Стефка Димова с бакалаври ИД ПМ
63 ЕОб, ЕОб-задочно Методи за оценяване в електронното обучение проф. Кирил Банков
64 ТПИИТ Методи за подпомагане на креативното мислене при иновационния процес проф.Матео Бонифацио, доц.Станислав Димков
65 ТОМИ, ТОМИ-задочно Методи за работа с талантливи ученици проф. Иван Тонов
66 БМИ Методи на медицинската физика доц. Геновева Златева
67 ИМММ Монте Карло изчисления с Python проф.Стефка Димова с бакалаври ИД ПМ
68 РСМТ Мрежови системи за съхраняване на данни Цветан Папазов
69 РСМТ Мрежово програмиране на Java доц. Милен Петров
70 ТОМИ, ТОМИ-задочно Некласически теории на тестовете проф.Кирил Банков
71 ИИОЗ Обектно-ориентиран анализ и проектиране на софтуерни системи проф. Боян Бончев
72 ЕОб, ЕОб-задочно, ТОМИ. ТОМИ-задочно Обектно-ориентирано програмиране и методи за преподаването му доц. Елиза Стефанова, ас. Николина Николова
73 РСМТ, ЕОб, МР Обектно-ориентирано програмиране на C#.NET доц. Евгений Кръстев
74 АГТ Обща топология проф. Георги Димов с бакалаври ИД Математика
75 ВАС, ММИ Оптимално управление проф. Михаил Кръстанов с бакалаври ИД ПМ
76 СТ, ЕбЕу, ТЗИ, ТПИИТ Организационно поведение и лидерство доц, Калушев, Красимир Димитров
77 ЕБ-англ.ез. Организационно поведение и развитие,Organization Behaviour and Development Красимир Димитров
78 РСМТ Основи на администрирането ас. Георги Георгиев
79 ТПИИТ Основи на електронното управление доц. Камен Спасов, Боян Жеков, Христо Трайков
80 ВАС-спец., ММИ Планиране на експеримента доц. Весела Стоименова
81 ИИНТ Подходи за обработка на естествен език проф. Галя Ангелова
82 РСМТ Практикум Cisco академия 2 проф. Красен Стефанов
83 ИТУП Програмиране на информационно технологични услуги 1 доц. Евгений Кръстев
84 МР Програмиране на промишлени контролери доц. Камен Делчев
85 ВС, ИзкИнт Проектиране на роботизирани системи (с Ардуино) д-р Йоанис Патиас
86 СТ, ИИОЗ Професионална етика доц. Олга Георгиева
87 ВАС-спец. Разклоняващи се процеси проф. Марусия Божкова с бакалаври ИД ПМ
88 ИИнт, ИИОЗ Размити множества и приложения доц. Олга Георгиева с бакалаври ИД ПМ
89 АГТ Риманова геометрия – избрани приложения, метод на Бохнер и теореми за анулиране 1 проф. Стефан Иванов с бакалаври ИД Математика
90 АГТ Семинар по Алгебра, геометрия, топология проф.Емил Хорозов
91 ВАС-спец. Семинар по Вероятности и статистика гл.ас.Емил Каменов
92 ЛА-мат.на англ. Семинар по некласически логики 1 проф. Тинко Тинчев, доц. Христо Ганчев
93 ЛА-инф. Семинар по некласически логики 1 проф. Тинко Тинчев, доц. Христо Ганчев
94 Опт Семинар по оптимиране 3 проф. Н. Рибарска, проф. М. Кръстанов
95 ВС Сензори проф. Роман Захариев
96 РСМТ Сигурност в компютърните мрежи доц. Стефан Димитров
97 ЕбЕу Сигурност на електронния бизнес доц. Камен Спасов, Людмил Аначков
98 ИС Системи за управление на бази от данни проф. Владимир Димитров с бакалаври ИС, 3 курс
99 РСМТ Софтуерен бизнес анализ Петър Лефтеров
100 ТОМИ, ТОМИ-задочно Специализиран софтуер за обучение по математика и информатика доц. Ангел Ангелов
101 АГТ, УМФ Специални функции в математическата физика доц. Мария Каратопраклиева
102 ИМиММ Специални функции и апроксимации доц. Никола Найденов с бакалаври ИД Математика
103 ЗИКСМ Стандарти и нормативни документи за защита на информацията в компютърните системи и мрежи проф. Цветан Семерджиев
104 ММИ Стохастичен анализ и приложения проф. Леда Минкова
105 ИС Структури от данни доц.Иван Станев с бакалаври ИС, 2 курс
106 ТОМИ, ТОМИ-задочно Съвременни образователни технологии доц. Таня Тонова
107 ЕОб, ТОМИ Създаване на учебни програми и проектиране на обучението проф. Кирил Банков, маг. Г. Симидчиев
108 ИМММ Теоретични основи на индустриалната математика - 1 ас. Тихомир Иванов
109 ИМиММ Теория на диференчните схеми проф. Татяна Черногорова с бакалаври ИД Математика
110 ВАС-спец., ВАС-неспец., ММИ, Опт, АГТ Теория на игрите проф. Михаил Кръстанов с бакалаври ИД ПМ
111 АГТ Теория на числата с алгоритми доц. Асен Божилов
112 ТЗИ Техники за креативно мислене проф. Светлана Съйкова
113 РСМТ Технологии и приложения за архивиране и възстановяване на информация Божидар Божанов
114 ЕбЕу, ИИОЗ, СТ, ТЗИ Технологично предприемачество доц. Петко Русков, ас. Георги Къдрев, д-р Сия Цолова
115 ВАС-спец., ВАС-неспец. Увод в биостатистиката проф. Марусия Божкова
116 АГТ Увод в комутативната алгебра проф. Азнив Каспарян с бакалаври ИД Математика
117 ИС Увод в програмирането ас. д-р Димитър Димитров с бакалаври ИС, 1 курс
118 АГТ Увод в теория на графите (екстремални задачи) - ОТПАДА проф. Недялко Ненов с бакалаври ИД Математика
119 АГТ, ВАС-спец. ВАС-неспец. Увод във функционалния анализ проф. Надежда Рибарска с бакалаври ИД Математика
120 ТПИИТ Управление на бизнес процеси доц. Петко Русков
121 ЗИКСМ Управление на информационната сигурност проф. Христо Кабакчиев
122 ЕбЕу Управление на качеството при разработка и поддръжка на софтуер гл. ас. д-р Галя Новакова
123 ЕбЕу, ТЗИ Управление на проекти доц. Камен Спасов, Илия Кръстев
124 ИТУП Управление на проекти проф. Калинка Калоянова с бакалаври ИС, 4 курс
125 УМФ Уравнения на математичната физика доц. Тодор Попов с бакалаври, спец.ПМ, 3 курс
126 УМФ Учебен семинар по Частни диференциални уравнения проф. Недю Попиванов, доц. Гено Дачев с бакалаври, ИД Семинари
127 ММИ Финансова математика проф. Леда Минкова
128 ВАС-спец. Финансови модели с шокови влияния на пазара доц. Дончо Дончев с бакалаври ид ПМ/Стат
129 ЕбЕу Финансово управление на ИКТ фирма доц.Алтин Идризи
130 ЕБ-англ.ез. Финансово управление на ИКТ фирма/Financial Management of an ICT Company доц.Алтин Идризи
131 ИМММ Хидродинамика 1 проф.Стефан Радев
132 АГТ Хомологична алгебра проф. Азнив Каспарян
133 ИМиММ, УМФ Частни диференциални уравнения доц. Мария Каратопраклиева с бакалаври, Математика, 3 курс
134 ИМиММ, УМФ Числени методи за диференциални уравнения проф. Татяна Черногорова с бакалаври, Информатика, 4 курсНовини
Sep 20, 2017 СДК "Учител по математика", "Учител по математика и информатика", "Учител по информатика и информационни технологии" и "Учител в профилирана подготовка по информатика и информационни технологии"
Sep 19, 2017 Записване на новоприетите студенти във ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2017/2018 г.
Sep 18, 2017 Публична лекция на д-р Николина Николова, 5 октомври 2017
Sep 18, 2017 Прием за ОКС "магистър" , 2017/2018, резултати от кандидатмагистърския изпит за МП от специалност Информатика
Sep 17, 2017 От 15 до 17 септември 2017 г. ФМИ бе домакин и организатор на Юбилейната научна конференция „100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки"
Sep 14, 2017 Програма Еразъм +, конкурс за преподавателска мобилност с цел преподаване и обучение, 2017-2018 уч.г.
Sep 14, 2017 132nd European Study Group with Industry, ESGI'132, 18-22 септември 2017
Sep 12, 2017 СДК "Учител по информационни технологии, 5. – 8. клас", срок за записване до 15 октомври 2017
Sep 12, 2017 На вниманието на студентите 1 курс, задочно обучение
Sep 11, 2017 Разпределение на входящите номера по сгради и зали, тест за МП от спец. Информатика, 12 септември 2017
Sep 10, 2017 Оценки от ДИ проведен на 9 и 10 септември 2017 г., спец. Математика и информатика
Още новини...