Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Магистри Избираеми дисциплини зимен 08/09

Изборни дисциплини за ОКС "Магистър" - 2008/09 уч. г., зимен семестър

Последна корекция (поне една коригирана или добавена анотация) - 17 ноември, 12:15 ч.

*кредитите на дисциплините са според учебния план на съответната магистърска програма

Маг.
програма
Дисциплина хорариум кредити
ЕСТК*
Преподавател Забележка
1 СТ, ТПИИТ Business Intelligence 2+2+0   доц. д-р Петко Русков  
2 КГ/сп, ИС/несп. VRML (X3D) 1+0+2   доц. д-р Владимир Димитров  
3 СТ Web engineering 40+0+20   проф. Геске  
4 БМИ, РСМТ Web бази от данни 2+0+2   доц. д-р Александър Григоров  
5 БМИ, ИИ, ИС, ИТУ, МР XML програмиране 2+0+2   доц. д-р Павел Павлов  
6 РСМТ Администриране на Майкрософт сървър за сигурност 3+0+2   гл.ас. Георги Георгиев  
7 ММФ Алгоритмичен подход към алгебричната геометрия 3+0+0   доц. д-р Азнив Каспарян с ОКС "бакалавър"
8 ВС, ММИ Анализ на риска 2+2+0   акад. Иван Попчев  
9 ЕлОб Аудио-визуални и информационни технологии в обучението 2+0+2   доц. д-р Иван Койчев  
10 ИТУ, МР Бази от знания 3+0+0   доц. д-р Мария Нишева  
11 ВС Биостатистика 2+2+0   ст.н.с. II д-р Ралица Георгиева  
12 ИС, ИТС, РСМТ Вградени системи 2+0+2   доц. д-р Васил Георгиев Цунижев  
13 ВС Вероятностни методи в комбинаториката 2+0+0   ст.ас. Емил Каменов  
14 ММИ Вероятностни модели 2+0+0   доц. д-р Леда Минкова  
15 ЕлОб Визуално програмиране с Delfi 2+0+2   доц. д-р Красен Стефанов  
16 ВС, ММИ Времеви редове 3+0+0   гл.ас. д-р Весела Стоименова  
17 ЗИКСМ Въведение в криптографията и сигурността  на данни 2+0+2   ст.н.с. д-р Веселин Целков  
18 РСМТ Въведение в мрежовата сигурност 2+0+2   гл.ас. Георги Георгиев  
19 ММФ Геометрия на многообразията 3+0+0   доц. д-р Васил Цанов  
20 БМИ, ИИ, ИС, КГ, РСМТ Грид технологии 2+0+2   доц. д-р Васил Георгиев Цунижев  
21 ДСГ Динамични системи 3+0+0   доц. д-р Огнян Христов  
22 УМФ Диференциални уравнения и приложения с Matemetica, Matlab и Maple 2+0+2   проф. д.м.н. Недю Попиванов с ОКС "бакалавър"
23 ЕлОб Езици за хипертекст (XML) 2+0+2   доц. д-р Красен Стефанов  
24 БМИ, ИИ, ИС, ИТУ, МР Езици и среди за Интернет програмиране 2+0+2   доц. д-р Павел Павлов с ОКС "бакалавър"
25 ТПИИТ Електронен бизнес 2+0+2   доц. д-р Петко Русков  
26 ИС Електронна търговия 3+0+0   доц. д-р Владимир Димитров  
27 НОЕиИТ Електронни и йонно-лъчеви методи за изследване на наноразмерни структури 2+0+2   доц. д-р Станислав Лилов  
28 НОЕиИТ Електронни състояния в наноразмерни структури 2+2+0   доц. д-р Екатерина Грънчарова  
29 ДСГ Елиптични криви 3+0+0   гл.ас. д-р Никола Владов с ОКС "бакалавър"
30 ММИ Животозастраховане 2+2+0   доц. д-р Йордан Йорданов  
31 ЗИКСМ Злонамерен софтуер (Malware) 2+0+2   ст.н.с. I д.м.н. Евгени Николов  
32 ММФ Избрани глави от анализа 3+0+0   доц. д-р Гурко Баликов с ОКС "бакалавър"
33 РСМТ Изграждане, управление и обслужване на Майкрософт мрежова инфраструктура 2+0+2   гл.ас. Георги Георгиев  
34 БМИ Изкуствен интелект 2+2+0   доц. д-р Мария Нишева  
35 ММИ Изпъкнали задачи в икономиката 3+0+0   доц. д-р Йордан Митев  
36 ВС Изследване на операциите 2 3+0+0   проф. д.м.н. Никола Янев  
37 ИИнф Изчислителни аспекти на диференциалните уравнения 3+0+3   проф. д.м.н. Стефка  Димова  
38 ЕлОб Интернет технологии и приложения 1+0+4   доц. д-р Красен Стефанов  
39 НОЕиИТ Компютърен контрол и управление на експеримента 2+0+1   доц. д-р Светла Евтимова  
40 ИИнф Компютърна графика 3+0+2   ст.н.с. д-р Андрей Андреев с ОКС "бакалавър"
41 ИМММ Компютърна графика 3+0+2   доц. Спас Ташев  
42 ИИ, ИС Компютърна лингвистика 3+1+0   ст.н.с. д-р Галя Ангелова  
43 ЗИКСМ Компютърна сигурност 2+0+2   ст.н.с. I д-р Нина Синягина  
44 ИС Компютърни архитектури 3+0+2   гл.ас. Василий Тодоров  
45 РСМТ Компютърни архитектури 1+1+3   Стефан Станчев Димитров  
46 НОЕиИТ Компютърни мрежи 2+0+2   гл.ас. д-р Марина Бурова  
47 ДАС Крайни геометрични структури на инцидентност 3+1+0   гл.ас. д-р Ася Русева  
48 ДСГ, ММФ Линейни диференциални оператори 3+0+0   доц. д-р Йордан Йорданов с ОКС "бакалавър"
49 ИИ Линейни модели в машинното обучение 0+4+0   Кузман Ганчев  
50 ММИ Макроикономика 2 3+0+0   доц. д-р Йордан Йорданов  
51 ДСГ, ММФ Математически модели във физиката 4+0+0   проф. д.м.н. Евгени Христов с ОКС "бакалавър"
52 ИИнф, ИМММ Математическо моделиране в биологията и медицината 2+0+2   ст.н.с. I д.м.н. Светослав Марков  
53 МР Машинно самообучение 2+0+2   ст.н.с. д-р Генадий Агре  
54 БМИ Медицинска биофизика 3+1+0   доц. Върбан Савов  
55 УМФ, ИМММ Метод на крайните елементи - алгоритмични основи 3+0+2   проф. д.м.н. Стефка Димова  
56 ТОМИ Методи за работа с талантливи ученици 3+3+0   доц. д-р Иван Тонов  
57 ММИ Микроикономика 4+0+0   доц. д-р Огнян Христов  
58 ММИ Многокритериална оптимизация 3+0+0   ст.н.с. II д-р Марияна Василева-Иванова  
59 ИИ/сп Модална логика 3+1+0   проф. д.м.н. Димитър Вакарелов  
60 ЕлОб Моделиране на данни и проектиране на бази от данни 2+0+2   доц. д-р Иван Койчев  
61 НОЕиИТ Моделиране на данни и проектиране на бази от данни за оптоелектронни прибори 2+0+2   гл.ас. д-р Марина Бурова  
62 РСМТ Мрежово програмиране на Java 2+0+2   доц. д-р Божидар Сендов  
63 НОЕиИТ Напрегнати нискоразмерни структури
2+2+0   доц. д-р С. Евтимова  
64 БМИ, ИИ, МР Невронни мрежи и генетични алгоритми 2+0+2   Сергей Илиев Върбанов  
65 НОЕиИТ Нискоразмерни структури на основата на теснозонни полупроводници
2+1+0   доц. д-р Станислав Лилов  
66 НОЕиИТ Нискоразмерни структури на основата на широкозонни полупроводници 2+1+0   доц. д-р Станислав Лилов  
67 БМИ Обектно-ориентиран анализ и проектиране на софтуерни системи 2+0+2   доц. д-р Боян Бончев  
68 ЕлОб Обектно-ориентирано програмиране с Java 2+1+1   доц. д-р Иван Койчев  
69 ИИ, МР Обработка на изображения 2+2+0   доц. д-р Антоний Попов  
70 ММФ Обща топология 3+0+0   доц. д-р Георги Димов с ОКС "бакалавър"
71 РСМТ Операционна система UNIX 2+0+2   доц. д-р Евгений Кръстев  
72 ЕлОб Операционна система Windows XP/2003 2+0+2   доц. д-р Красен Стефанов  
73 ВС, ММИ Оптимално управление 3+0+0   ст.н.с. II д-р Михаил Кръстанов  
74 ТПИИТ Основи на електронното управление 4+1+1   доц. д-р Петко Русков  
75 ЕлОб Основи на компютърните мрежи 2+0+2   доц. д-р Красен Стефанов  
76 ИТУ Основи на програмирането 3+2+0   доц. д-р Мария Нишева  
77 РСМТ Паралелни и разпределени системи 3+2+0   доц. д-р Васил Георгиев Цунижев  
78 НОЕиИТ Плазмени процеси в наноструктури 2+2+0   проф. дфзн. Деян Кушев  
79 ВС Планиране на експеримента 2+0+2   гл.ас. д-р Весела Стоименова  
80 РСМТ, ЗИКСМ Практикум Cisco академия 2 1+1+3   доц. д-р Красен Стефанов  
81 ИС Практикум на Oracle - Разработка на приложения 3+0+2   доц. д-р Калинка Калоянова  
82 ВС Практикум Статистика с R 0+0+4   Нина Руменова Даскалова  
83 РСМТ Прилагане на политики за сигурност в мрежи с Майкрософт Windows
3+0+2   гл.ас. Георги Георгиев  
84 ТОМИ Приложение на информационните технологии в образованието 2+2+0   НеРегистриран  
85 ММИ Приложно общо равновесие 3+0+0   ст.н.с. II д-р Цветомир Цачев  
86 ИС Програмиране на бази от данни в .NET 3+0+3   доц. д-р Евгений Кръстев  
87 ЕлОб Проектиране с UML 0+0+3   Ирина Добрева Наскинова  
88 ТПИИТ Проектно финансиране за иновации 2+2+0    д-р Бойко Денчев Денчев  
89 ММИ Пространствена икономика 3+0+0   доц. д-р Йордан Йорданов  
90 ВС Разклоняващи се процеси 3+0+0   доц. д-р Марусия Божкова  
91 ИС, МР Разпознаване на  образи 3+0+2   доц. д-р Антоний Попов  
92 СТ Разработване на софтуерни приложения 2+0+2   доц. д-р Боян Бончев  
93 ММФ Разслоения и свързаности 3+0+0   ст.н.с. I д.м.н Йохан Давидов  
94 ММФ Риманова геометрия и теореми на Бохнер 4+0+0   проф. д.м.н. Стефан Иванов  
95 ММФ Семинар "Геометрия и математична физика" - 1 3+0+0   доц. д-р Васил Цанов  
96 ИТУ, ИС Семинар по бази от данни и бази от знания 1 1+0+1   доц. д-р Калинка Калоянова с ОКС "бакалавър"
97 ВС Семинар по Вероятности и статистика 0+2+2   доц. д-р Пламен Матеев  
98 ДСГ Семинар по Динамични системи и теория на числата 3+0+0   проф. д.м.н. Емил Хорозов  
99 ВС Семинар по Стохастични методи за анализ и оценка на риска 0+2+0   проф. д.м.н. Елисавета Панчева  
100 ДАС, ИИнф Система MATHEMATICA 2+0+2   ст.н.с. д-р Евгения Попова  
101 БМИ Системи за компютърна алгебра в биологичните и медицинските изследвания 1+0+3   ст.н.с. II д-р Нели Димитрова  
102 ЛА/м, ЛА/инф Сложност на изчисленията 2+2+0   доц. д-р Стела Николова  
103 РСМТ, СТ, ТПИИТ Софтуерен бизнес анализ 0+4+0   Петър Лефтеров  
104 ТОМИ Специализиран софтуер за обучение по математика 2+2+0   проф. д.м.н. Иван Ганчев Донев  
105 УМФ, УМФП Специални функции в математическата физика 3+1+0   доц. д-р Мария Каратопраклиева  
106 ММИ, ВС Стохастичен анализ и приложения 3+0+0   доц. д-р Леда Минкова  
107 ДАС Структури от данни и алгоритми 2 2+0+3   доц. д-р Красимир Манев  
108 РСМТ, СТ, БМИ Съвременни Markup езици 2+0+2   доц. д-р Боян Бончев  
109 РСМТ Съвременни операционни системи 3+2+0   доц. д-р Евгений Кръстев  
110 ИТУ Текстови бази от данни 3+0+0   доц. д-р Владимир Димитров  
111 ДАС Теория на графите 3+0+0   проф. д.м.н. Никола Янев с ОКС "бакалавър"
112 ВС Теория на игрите 3+0+0   ст.н.с. II д-р Михаил Кръстанов с ОКС "бакалавър"
113 ММФ Теория на струните 3+0+0   доц. Радослав Рашков  
114 ВС Теория на финансите -1 2+2+0   проф. д.м.н. Рачо Денчев с ОКС "бакалавър"
115 СТ Технологично предприемачество 2+0+2   доц. д-р Петко Русков  
116 ДСГ Топология 3+0+0   доц. д-р Ангел Живков  
117 ИИнф Увод в научните изчисления 2+0+2   доц. д-р Лозко Милев  
118 ИМММ Увод в програмирането 4+2+2   доц. Димитър Добрев  
119 НОЕиИТ Увод във физиката 2+0+0   доц. д-р Димитър Мърваков  
120 ВС Увод във функционалния анализ 3+0+0   гл.ас. Николай Буюклиев  
121 ИМММ Уейвлети и приложения 4+2+2   доц. Спас Ташев  
122 ЗИКСМ Управление на информационната сигурност 1+1+2   проф. д.м.н. Христо Кабакчиев  
123 БМИ, ИИ Управление на проекти при разработка на информационни системи 2+0+2   доц. д-р Калинка Калоянова  
124 УМФ, УМФП Уравнения от смесен тип и приложения в газовата динамика 3+0+0   доц. д-р Мария Каратопраклиева  
125 УМФ Учебен семинар по Частни диференциални уравнения 3+0+0   проф. д.м.н. Недю Попиванов  
126 ТОМИ Училищен курс по информационни технологии 2+2+0   ас. Николина Николова  
127 КГ Физични основи на компютърната графика 3+0+0   доц. Александър Грицков  
128 ИМММ Хидродинамика 3+0+0   проф. Стефан Радев  
129 УМФ, УМФП Хидродинамична устойчивост 3+0+0   проф. Стефан Радев  
130 ИМММ Частни диференциални уравнения 4+2+0   проф. Недю Попиванов  
131 ИМММ Числени методи 4+2+0   акад. Борислав Боянов  
132 ИМММ Числени методи за диференциални уравнения 3+0+0   доц. Татяна Черногорова  
133 УМФ, УМФП Числени методи за диференциални уравнения 3+0+0   проф. д.м.н. Стефка Димова с ОКС "бакалавър"
134 ИМММ Числени методи за решаване на системи с разредени матрици 3+2+1   ст.н.с. Светозар Маргенов  
135 В&С Числени методи за финансови задачи 3+0+0   доц. Татяна Черногорова  
Действия към документ