Personal tools
You are here: Начало Обучение Магистри Разписание

Разписание

Учебно разписание на магистърска степен, зимен семестър 2014/2015 уч. г.

Публикувано - 17.10.2014 г.

Последна корекция* - 28.11.2014 г.

 

* коригирано е поне едно от вече качените или е качено ново разписание
Document Actions
Новини
Jan 21, 2015 Допълнително краткосрочно обучение по Алгебра І (подготовка за писмения изпит), І-ви курс, І-ви поток, Компютърни науки, 3 февруари
Jan 21, 2015 Допълнително теоритично обучение по Дискретни Структури за КН 1-ви курс 2-ри поток, 4 февруари
Jan 21, 2015 ОКС "бакалавър", ИД летен семестър 2014/2015 уч. г.
Jan 20, 2015 Електронни анкети за оценка на дисциплина, краен срок 26 януари
Jan 19, 2015 Академия за ИТ лидери, лекция 42, 22 януари
Jan 19, 2015 Тържествено връчване на дипломите на випуск 2014, 28 януари
Jan 19, 2015 ОКС "магистър", зимна изпитна сесия, 2014/2015 уч. г.
Jan 19, 2015 Допълнително обучение по АГ за спец. Информатика, 1 к., 23 януари
Jan 19, 2015 Свободен прием на Експертната група за оценка и акредитация на професионално направление Математика, 20 януари
Jan 19, 2015 Среща на Експертната група за оценка и акредитация на професионално направление Математика с докторанти, 20 януари
Jan 18, 2015 Допълнително обучение по Числен анализ, КН, 3-ти курс
Още новини