Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Стажантска програма на ФМИ Подробности относно възможностите по проекта за платени студентски стажове
Навигация
 

Подробности относно възможностите по проекта за платени студентски стажове

Уважаеми студенти,
Напомняме Ви, че срокът за кандидатстване по проекта за платени студентски стажове е 15 март 2010 година. Попълнените от кандидатите CV и мотивационни писма се изпращат на е-мейл: fmi.career@gmail.com.
На сайта на Кариерния център: http://career.fmi.uni-sofia.bg  вече е публикувана подробна информация относно изискванията към стажантите от страна на фирмите -партньори:

  • Институт по паралелна обработка на информацията – Българска Академия на Науките
  • Интерконсулт България ООД
  • Лирекс БГ ООД
  • Мусала Софт ООД
  • Немечек ООД
  • Смартком-България АД
  • ТехноЛогика ЕООД
  • Хемимонд АД

За всякаква допълнителна информация и въпроси, се обръщайте към Кариерния център на ФМИ – кабинет 203.
Лице за контакт: Елена Анастасова
Тел. 02/8161 589, GSM: 0887 00 29 64

Стажовете са част от проект „Създаване на система за провеждане на практически стажове на студенти от Факултет по математика и информатика и Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски"". Проектът е финансиран от Европейски социален фонд чрез Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси”.Действия към документ