Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Учебни процедури, стипендии

Учебни процедури и срокове, стипендии

Записване за нова учебна година, такси, заплащане на студентска такса, записване за нов семестър, продължаване на обучението с неиздържани изпити от предходната учебна година, повишителен изпит, приравнителен изпит, прехвърляне от друго висше училище или друга специалност, признаване на изпити, обучение по индивидуален план при сливане на два курса, прекъсване на обучението, възстановяване на студентски права, обучение по втора или нова специалност

Софийският университет "Св. Кл. Охридски" предлага следната информация


Действия към документ