Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Възможности за придобиване на учителска правоспособност от студенти на ФМИ
Навигация
 

Възможности за придобиване на учителска правоспособност от студенти на ФМИ

I. Студентите от III и IV  курс от ОКС „бакалавър” и студентите от ОКС „магистър” имат право да посещават едногодишен курс за СДК (следдипломна квалификация) срещу заплащане.

Видове СДК:

  1. Учител по математика
  2. Учител по математика и информатика
  3. Учител по информатика и информационни технологии

Учебните планове и описанието на съответните курсове се намират тук.

За повече информация можете да се обърнете към г-жа Светлана Горанова, инспектор СДК, в каб. 209 и на тел. 02 8161 522.

II. След завършване на II курс на обучение в ОКС „бакалавър”, студентите имат право да депозират документи за придобиване на втора специалност „Математика и информатика”, като изучават само тези предмети, които не са изучавани в първата специалност.

 

Действия към документ