Personal tools
You are here: Home Departments Education in Mathematics and Informatics Assist. Prof. Diana Rakowska Publications of Assist. Prof. Diana Rakowska

Publications of Assist. Prof. Diana Rakowska


ПУБЛИКАЦИИ, СТАТИИ

 1. Задочна школа по математика, “Обучението по математика”, 1977, №5.
 2. Приноси на доц. Петко Петков при разработване на учебното съдържание по математика, “Обучението по математика”, 1983, №2, (съавтор).
 3. Кръжочно занятие по темата “Текстови задачи в ІV клас”, “Математика и математическо образование”, 1986, (съавтор).
 4. Кръжочна работа по математика с ученици от ІV клас през учебната 1984/1985 година, “Математика и математическо образование”, 1986.
 5. Логико-структурния анализ на системата от понятия в учебника по математика за 5. клас, “Обучението по математика”, 1987, №1.
 6. Екстремалните задачи – средство за обучение, възпитание и развитие, “Математика и математическо образование”, 1987, (съавтор).
 7. Практически екстремални задачи, моделиране с дробна функция в 8-ми клас, “Първа регионална конференция по приложение на математиката в икономиката и проблеми на обучението по математика и информатика”, Свищов, 1988, (съавтор).
 8. Екстремалните задачи – средство за обучение, възпитание и развитие, “Математика и математическо образование”, 1988, (съавтор).
 9. За извънкласната работа по математика с ученици от ІV клас, “Проблеми на ученическото техническо творчество, 1988, №3.
 10. Екстремални задачи, “Обучението по математика и информатика”, 1989, №5, (съавтор).
 11. Пентамино, “Математика”, 1989, №10, (съавтор).
 12. Екстремални задачи, свързани с показателната и логаритмичната функции, “Сборник на Втората конференция “Приложение на математиката в икономиката и проблеми на обучението по математика и информатика””, Свищов, 1990.
 13. Екстремални задачи за 4. и 5. клас, “Математическа поща”, 1992, №13.
 14. За проекта “Действена математика” – доклад на Трета конференция “Приложение на математиката в икономиката и проблеми на обучението по математика и информатика””, Свищов, 1993.
 15. Върху някои типични грешки при преобразуване на ирационални изрази, “Обучение по математика и информатика”, 1994, №3.
 16. Equations in equalities and Graphs, “Mathematics and Informatics Quarterly”, 1994, vol.4, №4, (съавтор).
 17. Параметрични линейни модулни уравнения, “Математика и информатика”, 1997, №3-4.
  Контрапримерът в учебния процес по математика, “Математика и математическо образование”, 1997, (съавтор).
 18. Идея за генериране на уравнения, при решаването на които се използват свойства на функциите, “Математика и математическо образование”, 1999, (съавтор).
 19. Върху един метод за решаване на параметрични уравнения и неравенства, “Математика и информатика”, 2000, №2-3.
 20. Въвеждане на нови неизвестни при решаване на уравнения и неравенства, “Математика и информатика”, 2003, №2.
 21. Приложение на свойствата на елементарните функции за решаване на уравнения и неравенства, “Математика и информатика”, 2003, №6.
 22. Въвеждане на нови неизвестни в задачи за уравнения и неравенства, “Математика и информатика”, 2005, №1.
 23. Приложение на неравенството между средноаритметичното и средногеометричното в училищния курс по математика, “Математика и информатика”, 2005, №3.

СБОРНИЦИ, ПОМАГАЛА

 1. Метрически зависимости в триъгълник, МНП, 1976.
 2. Задачи за паралелепипеди, МНП, 1977.
 3. Квадратен тричлен, МНП, 1980.
 4. За простите числа, МНП, 1982.
 5. Числови редици. Числа на Фибоначи, МНП, 1983.
 6. Задачи по математика за ІV клас, МНП, 1983.
 7. Задачи за олимпиадите по математика на ГДР и Белгия, МНП, 1985, (съавтор).
 8. Делимост на числата, ЦСМТА, 1986.
 9. Текстови задачи, МНП, 1986, (съавтор).
 10. Задачи за преброяване, ЦСМТА, 1987, (съавтор).
 11. Екстремални задачи, ЦСМТА, 1988, (съавтор).
 12. Задачи по тригонометрия, МКНП, 1988.
 13. Ръководство за кръжочна работа по математика в ІV клас, НЦУТНТ, 1988, (съавтор).
 14. Делимост на числата – част ІІ, НЦУТНТ, 1988, (съавтор).
 15. Задачи за 4. и 5. клас, “Регалия”, С., 1993.
 16. Математика V клас за ПГО, С., 1990.
 17. Математически състезания 4-7 клас, “Регалия 6”, 1993, (съавтор).
 18. Математика за 6-7 клас (в примери и задачи), “Регалия 6”, 1994, (съавтор).
 19. Математически състезания 4-7 клас, “Регалия 6”, 1995, Второ изд., (съавтор).
 20. Математически състезания 4-7 клас ІІ част, “Регалия 6”, 1995, (съавтор).
 21. Математика 7 клас (примерни контролни), “Регалия 6”, 1995, (съавтор).
 22. Задачи за 5 клас, “Регалия 6”, 1995.
 23. Математика (учебно помагало за задължителна и свободноизбираема подготовка) 6. клас (Цели и дробни числа, Рационални числа, Пропорции, Степени), “Регалия 6”, 1995, (съавтор).
 24. Математика (учебно помагало за задължителна и свободноизбираема подготовка) 6. клас (Равенства и уравнения, Събиране и представяне на данни, Неравенства), “Регалия 6”, 1996, (съавтор).
 25. Математика (учебно помагало за задължителна и свободноизбираема подготовка) 6. клас (Планиметрични фигури, Валчести тела, Многостени), “Регалия 6”, 1996, (съавтор).
 26. Теми по математика за кандидатстване след 7. и 8. клас, “Регалия 6”, 1996, (съавтор).
 27. Сборник от задачи по математика за 5. клас (примерни контролни), “Регалия 6”, 1997, (съавтор).
 28. Сборник от задачи по математика за 6. клас (примерни контролни), “Регалия 6”, 1997, (съавтор).
 29. Сборник от задачи по математика за 9. клас (примерни контролни), “Регалия 6”, 1997, (съавтор).
 30. Избрани задачи от математически състезания 4-7. клас, “Регалия 6”, 1998, (съавтор).
 31. Сборник по математика за 8. клас, “Лик”, 1999, (съавтор).
 32. Математика учебно помагало за задължителна и свободноизбираема подготовка 6. клас, Второ издание, “Регалия 6”, 2000, (съавтор).
 33. Тестови задачи 7 клас, “Регалия 6”, 2000.
 34. Тестови задачи 7 клас (ІІ преработено и допълнено издание), “Регалия 6”, 2001.
 35. Тестови задачи по математика 6 клас, “Регалия 6”, 2001.
 36. Математически състезания 4-7. клас, ІІ допълнено изд., “Регалия 6”, 2001, (съавтор).
 37. Bulgarian Mathematics Competitions Selected Problems, “Regalia”, 2001.
 38. Задачи по математика за задължителна и свободноизбираема подготовка 5. клас, ІІ допълнено издание, “Регалия 6”, 2002.
 39. Сборник по математика 8. клас, “Даниела Убенова”, 2003, (съавтор).
 40. Математика за задължителна и свободноизбираема подготовка 6. клас ІІ преработено издание, “Регалия 6”, 2003, (съавтор).
 41. Математически състезания 4-7. клас, ІІІ допълнено издание, “Регалия 6”, 2004, (съавтор).
 42. Congursuri de matematica din Bulgaria, Reprograph, 2004.
 43. Сборник от задачи и тестове – 5 клас, “Регалия 6”, 2005, (съавтор).
 44. Сборник от задачи и тестове – 6 клас, “Регалия 6”, 2005, (съавтор).


Document Actions