Personal tools
You are here: Home Departments Education in Mathematics and Informatics Assist. Prof. Teodossi Vitanov Publications of Assist. Prof. Teodossi Vitanov

Publications of Assist. Prof. Teodossi Vitanov


НАУЧНО – МЕТОДИЧЕСКИ СТАТИИ

 1. Новият учебник по математик за 6. клас на СОУ, Математика и информатика, 1, 1996 (съавтор)
 2. Учебникът на издателство Просвета за 7. клас, Математика и информатика, 5, 1996 (съавтор)
 3. Новият учебник по математика за 8. клас на СОУ, Математика и информатика, 5-6, 1997 (съавтор)
 4. Примерна тема за конкурсен изпит, Математика и информатика, 1, 1998 (съавтор) Математика за 9. клас – учебно помагало за СОУ, Математика и информатика, 5, 1998 (съавтор)
 5. Едно изследване на постиженията на учениците по математика в седми клас, Математика и математическо образование, Доклади на 28 пролетна конференция на СМБ, София, 1999
 6. Едно изследване на постиженията на учениците по математика в 7. клас, Математика и информатика, 3, 1999 (съавтор)
 7. Конкурсният изпит по математика в УНСС, Математика и информатика, 2, 1999
 8. Примерен тест по математика, Математика и информатика, 6, 1999
 9. Die mathematische Ausbildung von der ftnften bis zur achten Klasse der Oberschule in Bulgarien, Beitrage zum Mathematikunterricht, Beitrage zum Mathemstikunterricht 1999 – Vortrage auf der 33 Tagung für Didactik der Mathematik, Marz 1999 in Bern
 10. Примерен тест по математика, Математика и информатика,1, 2000
 11. Примерен тест по математика, Математика и информатика, 2, 2000
 12. Какво оценяваме в обучението по математика, Математика и математическо образование, Доклади на 29 пролетна конференция на СМБ, София, 2000
 13. Новият учебник по математика за 11. клас на издателство Анубис, Математика и информатика, 5 – 6, 2000, (съавтор)
 14. Примерен тест по математика, Математика и информатика, 2, 2001
 15. Extracurricular Mathematics for Gifted Students (5th – 8th Grade), Beitrage zum Mathemstikunterricht 2001 – Vortrage auf der 35 Tagung für Didactik der Mathematik, Marz 2001 in Ludwigsburg
 16. Примерен тест по математика, Математика и информатика, 2, 2001
 17. Някои резултати от националния изпит-тест 2000, Математика и математическо образование, Доклади на 30 пролетна конференция на СМБ, София, 2001 (съавтор)
 18. Admission Examination in Specialized High Schools – Vortrage auf der 37 Tagung für Didactik der Mathematik, Marz 2003, Dortmund

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

 1. Математически състезания 4 – 7 клас I част, София, Регалия 6, 1995, (съавтор)
 2. Математически състезания 4 – 7 клас II част, София, Регалия 6, 1995, (съавтор)
 3. Математика за 6. клас на СОУ, София, Просвета, 1995, (съавтор)
 4. Математика за 6. клас на СОУ – книга за учителя, София, Просвета, 1995, (съавтор)
 5. Геометрични тела, София, Просвета, 1995 (съавтор)
 6. Математика за 7. клас на СОУ, София, Просвета, 1996, (съавтор)
 7. Математика за 7. клас на СОУ – книга за учителя, София, Просвета, 1995, (съавтор)
 8. Това не трябва да се забравя (6. клас), София, Просвета, 1996, (съавтор)
 9. Математика за 8. клас на СОУ, София, Анубис, 1997, (съавтор)
 10. Математика за 8. клас на СОУ – книга за учителя, София, Анубис, 1995, (съавтор)
 11. Избрани задачи от математически състезания 4 – 7 клас, София, Регалия 6, 1998, (съавтор)
 12. Математика за 9. клас на СОУ, София, Анубис, 1998, (съавтор)
 13. Клуб математика за всеки – 5, София, Анубис, 1998 г. (съавтор)
 14. Mathematics 8. grade, Sofia, Anubis, 1998, (съавтор)
 15. Математика за 10. клас на СОУ, София, Анубис, 1999, (съавтор)
 16. Математика за 10. клас, сборник задачи, София, Анубис, 1999, (съавтор)
 17. Математика за 11. клас на СОУ, София, Анубис, 2000, (съавтор)
 18. Тестове и задачи за 7. клас, София, Анубис, 2000, (съавтор)
 19. Bulgarian Mathematics Competitions 11 – 14 Year old Selected Problems, Sofia, Regalia 6, 2000, (съавтор)
 20. Математически състезания 4.– 7. клас, София, Регалия 6, (съавтор
 21. Математика за 8. клас на СОУ – допълнителни теми, София, Анубис, 2001, (съавтор)
 22. Математика за 9. клас на СОУ – задължителна подготовка, София, Анубис, 2001, (съавтор)
 23. Математика за 9. клас на СОУ – профилирана подготовка, София, Анубис, 2001, (съавтор)
 24. Математика за 10. клас на СОУ – задължителна подготовка, София, Анубис, 2001, (съавтор)
 25. Математика за 10. клас на СОУ – профилирана подготовка, София, Анубис, 2001, (съавтор)
 26. Математика за 11. клас на СОУ – задължителна подготовка, София, Анубис, 2001, (съавтор)
 27. Математика за 11. клас на СОУ – профилирана подготовка, София, Анубис, 2001, (съавтор)
 28. Математика за 9.– 11. клас на СОУ – книга за учителя, София, Анубис, 2001, (съавтор)
 29. Модели на геометрични тела 6. клас, София, Анубис, 2001, (съавтор)
 30. Математика за 12. клас на СОУ – профилирана подготовка, София, Анубис, 2002, (съавтор)
 31. Математика за 1. клас на СОУ – Част І, София, Анубис, 2002, (съавтор)
 32. Математика за 1. клас на СОУ – Част ІІ, София, Анубис, 2002, (съавтор)
 33. Математика за 1. клас на СОУ – книга за учителя, София, Анубис, 2002, (съавтор)
 34. Математика за 1. клас на СОУ – учебна тетрадка, София, Анубис, 2002, (съавтор)
 35. Математическа дъга за 1 клас, София, Анубис, 2002, (съавтор)
 36. Математика за 2. клас на СОУ, София, Анубис, 2003, (съавтор)
 37. Математическа дъга за 2 клас (І и ІІ част), София, Анубис, 2003, (съавтор)
 38. Клуб математика за всеки – 6, София, Анубис, 2003 (съавтор)
 39. Геометрия, София, Анубис, 2003 (съавтор) ISBN 954-426-617-8
 40. Математика за 2. клас на СОУ, София, Анубис, 2003, (съавтор)
 41. Математика за 2. клас на СОУ – книга за учителя, София, Анубис, 2003, (съавтор)
 42. Математика за 3. клас на СОУ, София, Анубис, 2004, (съавтор)
 43. Probleme selectate, clasele 4 – 7, Craiova, Reprograph, 2004
 44. Математика за 6. клас на СОУ – учебна тетрадка, София, Анубис, 2004, (съавтор)
 45. Математика, задачи и тестове за 5. клас, София, Анубис, 2005, (съавтор)
 46. Математика за 12. клас на СОУ – задължителна подготовка, София, Анубис, 2005, (съавтор)
 47. Конкурсите по математика в техническите университети и в Шуменския университет, Тестове, 2002 – 2004, (съавтор)
Document Actions