Лични средства
Вие сте тук: Начало Еразъм+ Архив

Архив

Учебна 2016/2017 уч. г.

ФМИ разполага с 3 броя преподавателски мобилности по програма Еразъм + за 2016/2017 уч.г. Възможно е да се кандидатства със заявление с цел обучение или със заявление с цел преподаване (краен срок: 11.11.2016г.), което се представя в стая 203. Критериите за селекция и допустимост  на кандидатите, можете да видите в писмо от МО
При въпроси и необходимост от контакти с чуждите университети, се обръщайте към Стефка Близнева blizneva@fmi.uni-sofia.bg.

Учебна 2015/2016 уч. г.

ФМИ разполага с 2 броя преподавателски мобилности по програма Еразъм + с цел преподаване. Кандидатства се с молба (краен срок: 10.11.2015 г.), която се представя в стая 203. Критериите за селекция и допустимост  на кандидатите, можете да видите вписмо от МО. При въпроси и необходимост от контакти с чуждите университети, се обръщайте към Стефка Близнева blizneva@fmi.uni-sofia.bg.

 

Действия към документ