Лични средства
Вие сте тук: Начало Еразъм+

Програма Еразъм+

Програма Еразъм+ за студенти, за преподаватели, студентски практики по програмата

доц. д-р Мая Стоянова
Факултетен координатор по програма Еразъм +
каб. 208, Тел.: 02 8161-574
stoyanova@fmi.uni-sofia.bg

Стефка Близнева
Административен координатор програма Еразъм+

каб. 203, тел. 02 8161-589
blizneva@fmi.uni-sofia.bg

Преподавателска мобилност     Студентски практики       Студентска мобилност 


Студентска мобилност

Двустранни договори по програма Еразъм+

Необходима информация в  "Еразъм споразумение" 

За Програма Еразъм+:

 Прием учебна 2017/2018 г.

 

Архив (студентска мобилност)

 

 

Студентски практики по програма Еразъм+, 2017/2018 уч. г.

Конкурс за подбор на студенти и докторанти (срок, указания и документи за кандидатстване)


 

Преподавателска мобилност

  

ФМИ разполага с 3 броя преподавателски мобилности по програма Еразъм + за 2017/2018 уч.г. Възможно е да се кандидатства със заявление с цел обучение или със заявление с цел преподаване (краен срок: 16.10.2017г.), което се представя в стая 203. Критериите за селекция и допустимост  на кандидатите, можете да видите в писмо от МО.
При въпроси и необходимост от контакти с чуждите университети, се обръщайте към Стефка Близнева blizneva@fmi.uni-sofia.bg.

Архив (преподавателска мобилност)


Мобилност с цел обучение/преподаване в партниращи държави

Академични 2017/18/2019 години

Краен срок за приемане на документи за комисия, която да номинира студенти с цел обучение е 13.10.2017 г., 17:30 часа. Документите се представят в стая 203 на ФМИ, Стефка Близнева.

Краен срок за приемане на документи за комисия, която да номинира преподаватели с цел преподаване е 16.10.2017 г.17:30 часа. Документите се представят в стая 203 на ФМИ, Стефка Близнева

Действия към документ