Лични средства
Вие сте тук: Начало

Добре дошли на сайта на ФМИ

Факултетът по математика и информатика на СУ  "Св. Кл. Охридски" е лидер в образованието по математика, информатика и информационни технологии в България с ясна насоченост: образование, наука, успешна професионална реализация.
ФМИ предлага обучение в образователно-квалификационна степен (ОКС) "бакалавър" и ОКС "магистър"...

Виж целия текст

news_block_play_icon.jpg

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на СУ “Св. Кл. Охридски” oрганизира кандидатстудентски курсове по математика.
Тематиката на курсовете е съобразена и с програмата за матура по математика. Курсoвете са с обща продължителност 80 учебни часа, а стойността им е 500 лева.
Заплащане на такса и записване.

Телефони за информация: 028161522, 028622373

  • От 28 октомври 2017 г. започва  курс, който ще се провежда само в събота от 9.00 часа;
    От 29 октомври 2017 г. започва курс, който ще се провежда само в неделя от 9.00 часа.
    Занятията са по 5 учебни часа дневно, курсовете следва да приключат в рамките на 16 седмици. Записването е до 26 октомври 2017 г. вкл.
  • От 21 октомври 2017 г. започва кандидатстудентски курс. Занятията се провеждат само в събота от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно). Курсът следва да приключи в рамките на 16 седмици. Записването е в периода 10-19 октомври 2017 г.


ОКС "Магистър", кампания за избираеми дисциплини, зимен семестър, 2017/2018 уч. г.

 На 11 октомври 2017 г., стартира кампанията за ОКС "Магистър" за избор и записване на избираеми дисциплини за зимен семестър, 2017/2018 уч. г. Кампанията приключва на 27 октомври 2017 г., 24:00 ч.

Таблица с избираемите дисциплини

Описание на кампанията


Действия към документ