Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Алгебра доц. д-р Мая Стоянова, Заместник-декан Научно-изследователска и международна дейност, докторанти, Ръководител на катедра

доц. д-р Мая Стоянова, Заместник-декан Научно-изследователска и международна дейност, докторанти, Ръководител на катедра

Мая Митева Стоянова

Доцент, Ръководител на Катедра Алгебра

stoyanova@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-664

Кабинет: ФМИ-518

Лична страница

Образование и научни степени

  • 2009: доктор (Ph.D.), СУ "Св. Климент Охридски";
  • 1992: магистър (M.Sc.), СУ "Св. Климент Охридски".

Научни интереси

  • Теория на кодирането - сферични кодове и дизайни, ортогонални масиви, минимизиране на енергии на комбинаторни конфигурации в полиномиални метрични пространства.

Научни проекти

  • Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2016 г., Математически науки и информатика, Договор №: ДН 02/2, 13.12.2016 г., "Кодове и комбинаторни конфигурации", ФНИ, МОН, ръководител на проекта: проф. дмн Илия Георгиев Буюклиев, базова организация: ИМИ-БАН, 2017-2020, ръководител съм на Работен пакет 4. "Ортогонални масиви" с членове: проф. дмн Петър Бойваленков и докторант Таня Маринова.

  • "Дискретни, алгебрични и комбинаторни структури”, Договор № 57/12.04.2016, ФМИ, ФНИ към СУ "Св. Климент Охридски", 2016 - 2016

Преподавателска дейност

Зимен семестър на учебна 2016/2017 година:

  • Линейна алгебра, лекции ( I курс, Математика и информатика )

  • Алгебра, лекции ( I курс, Софтуерно инженерство )

Летен семестър на учебна 2016/2017година: 

  • Висша алгебра, лекции ( I курс, Математика и информатика )

  • Сферични кодове и дизайни, ортогонални масиви - изборен курс ( за магистри )

Приемно време:

вторник от 11:00 до 13:00 в каб. 518

сряда от 14:30 до 16:00 в каб. 518

Публикации

Новини
Sep 21, 2017 Допълнителен прием за ОКС "Магистър" във ФМИ за 2017/2018 уч. г., само за платена форма на обучение
Sep 20, 2017 СДК "Учител по математика", "Учител по математика и информатика", "Учител по информатика и информационни технологии" и "Учител в профилирана подготовка по информатика и информационни технологии"
Sep 19, 2017 Записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2017/2018 г.
Sep 18, 2017 Публична лекция на д-р Николина Николова, 5 октомври 2017
Sep 18, 2017 Прием за ОКС "магистър" , 2017/2018, резултати от кандидатмагистърския изпит за МП от специалност Информатика
Sep 17, 2017 От 15 до 17 септември 2017 г. ФМИ бе домакин и организатор на Юбилейната научна конференция „100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки"
Sep 14, 2017 Програма Еразъм +, конкурс за преподавателска мобилност с цел преподаване и обучение, 2017-2018 уч.г.
Sep 14, 2017 132nd European Study Group with Industry, ESGI'132, 18-22 септември 2017
Sep 12, 2017 СДК "Учител по информационни технологии, 5. – 8. клас", срок за записване до 15 октомври 2017
Sep 12, 2017 На вниманието на студентите 1 курс, задочно обучение
Sep 11, 2017 Разпределение на входящите номера по сгради и зали, тест за МП от спец. Информатика, 12 септември 2017
Още новини...