Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Алгебра доц. д-р Евгения Великова Публикации на доц. д-р Евгения Великова

Публикации на доц. д-р Евгения Великова


 

Статии в научни списания

 

1. E. VELIKOVA, A.BOJILOV, On the weight distribution of the coset leaders of constacyclic codes, SERDICA Journal of computing, том:vol.2, брой:num 2, 2008, стр.105-110 2008
2. E. VELIKOVA, T. BAICHEVA, On the computation of the weight distribution of the cosets of cyclic codes , Annuaire de l’Universite de Sofia “St.Kliment Ohridski”, Faculte de mathematiques at informatique, Livre 1- Mathematiques, том:Tome 97, 2005, стр.109-114, Ref 2005
3. E. VELIKOVA, The weight distribution of the cosets leaders of ternary cyclic codes with generator polynomial of small degree , Annuaire de l’Universite de Sofia “St.Kliment Ohridski” Faculte de mathematiques at informatique, Livre 1- Mathematiques, том:Tome 97, 2005, стр.115-121, Ref 2005
4. K.Markov, K.Ivanova, I.Mitov, E.Velikova-Bandova, Formal definition of the concept “INFOS”, IJ ”Information Theories and Applications” FOI ITHEA, том:vol 11, брой:No1, 2004, стр.16-19 2004
5. K.Markov, K.Ivanova, I. Mitov, E.Velikova-Bandova, The Information, IJ ”Information Theories and Applications” FOI ITHEA, том:vol 10, брой:No1, 2003, стр.5-9 2003
6. Ts.Baicheva, E. Velikova, Covering radii of ternary linear codes of small dimensions and codimensions, IEEE Trans.Inform.Theory, том:vol. 43, 1997, стр.2057-2061, IF/IR 1997
7. E. D. Velikova, A generalization of some upper bounds on covering radius under an arbitrary additive metric, Problems of Control and Information Theory, том:vol 19, брой:5-6, 1990, стр.445-450, Ref 1990
8. E. Velikova, Bounds on covering radius of linear codes, Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, том:Tome 41, брой:№ 6, 1988, стр.13-16, Ref, IF/IR 1988
9. E. Velikova, On the covering radius of some binary cyclic codes, Annuaire de l’Universite de Sofia “St.Kliment Ohridski” Faculte de mathematiques at informatique, Livre 1- Mathematiques, том:Tome 82, 1988, стр.119-125, Ref 1988
10. E. Velikova, K. Manev, The covering radius of cyclic codes of lengths 33, 35 and 39 , Annuaire de l’Universite de Sofia “St.Kliment Ohridski”, Faculte de mathematiques at informatique, Livre 1- Mathematiques, том:Tome 81, 1987, стр.215-223, Ref 1987

 

Статии в сборник (на конференция и др.)


1. Ivanova, K., Velikova, E., Stanchev, P., Mitov, I., (Chapter 3) Automated Metadata Extraction from Art Images, Access to Digital Cultural Heritage: Innovative Applications of Automated Metadata Generation, издателство:PU Publ.House Paisii Hilendarski, Plovdiv, Bulgaria,, 2012, стр.97-152, doi:978-954-423-722-6 2012
2. Ivanova K., Stanchev, P., Velikova, E., Vanhoof, K., Depaire, B., Kannan, R., Mitov, I., Markov, K., Features for art painting classification based on vector quantization of MPEG-7 descriptors, Second International Conference on Data Engineering and Management ICDEM, India, 29-30.07.2010, издателство:LNCS 6411, 2012, стр.146-153, Ref 2012
3. Е. Великова, Д. Григорова, М. Славчова-Божкова, АНАЛИЗ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ВЪВ ФАКУЛЕТА ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, СБОРНИК 120 ГОДИНИ ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2011, стр.19-23, doi:ISSN 1313-9045, PhD 2011
4. Е. Великова, Д. Григорова, М. Славчова-Божкова, ПРИЕМЪТ С МАТУРА В КАНДИДАТСТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ 2009 ВЪВ ФАКУЛЕТА ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, СБОРНИК 120 ГОДИНИ ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2011, стр.24-28, PhD 2011
5. Е. Великова, Д. Григорова, М. Божкова, Анализ и влияние на приема с матура в кандидат-студентската кампания 2009 във Факултета по математика и информатика на СУ, МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ Доклади на Тридесет и деветата пролетна конференция на Съюза на математиците в България , 2010, стр.268-273 2010
6. Е. Великова, М. Нишева, Обучението във ФМИ – единство на традиция и новаторство, Математика и математическо образование, 2009, 2009, стр.13-20, Ref 2009
7. E. VELIKOVA, A.BOJILOV, An upper bound on the covering radius of a class of cyclic codes, Proc. Eleventh International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Pamporovo, Bulgaria, 2008, стр.300-304 2008
8. E. Velikova, A. Bojilov, On the weight distribution of the coset leaders of cyclic codes., Proc. Fourth International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, 2005, стр.269-274 2005
9. Ts.Baitcheva, E. Velikova, Least covering radius of three-dimensional codes over GF(3), Proc. of XXV Spring Conference of the UMB, Kazanlak, 1996, стр.68-71 1996
10. Ts.Baitcheva, E. Velikova, Covering radius of two-dimensional codes over GF(3), Proc. of XXIV Spring Conference of the UMB, 1995, стр.147-151 1995
11. E. Velikova, The covering radius of two-dimensional codes over GF(4) , Proc.of International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Novgorod, Russia, 1994, стр.190-193 1994
12. K.Manev, E. Velikova, The covering radius and weight distributions of cyclic codes over GF(4) of lengths up to 13 , Proc.II Intern. Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Leningrad, USSA, 1990, стр.150-153 1990
13. E. Velikova, Covering radius of some cyclic codes, Proc International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Varna, 1988, стр.165-169 1988

 

Учебник/Учебно помагало/

 

1. Евгения Великова-Бандова, Записки по кодиране - Двоични шумозащитни кодове, второ разширено и допълнено издание , ФОИ-КОМЕРС, София 2004
2. Евгения Великова-Бандова, Записки по кодиране - Двоични шумозащитни кодове, ФОИ-КОМЕРС, София 2001
3. Евгения Великова-Бандова, Записки по кодиране - Циклични кодове, ФОИ-КОМЕРС, София 2001

 

Забелязани цитирания на доц. д-р Евгения ВеликоваПубликация Година
1. Ts.Baicheva, E. Velikova, Covering radii of ternary linear codes of small dimensions and codimensions, IEEE Trans.Inform.Theory, том:vol. 43, 1997, стр.2057-2061, IF/IR
Цитирана в:
A. Davydov,Massimo Giulietti,Stefano Marcugini,Fernanda Pambianco, Linear nonbinary covering codes and saturating sets in projective spaces, AMC,Volume 5, Issue 1, Pages: 119 - 147, February 2011
2011
2. Ts.Baicheva, E. Velikova, Covering radii of ternary linear codes of small dimensions and codimensions , IEEE Trans.Inform.Theory, том:vol. 43, 1997, стр.2057-2061, IF/IR
Цитирана в:
Alexander A. Davydov,Patric R. J. Östergård, Linear codes with covering radius 3, Designs, Codes and Cryptography March 2010, Volume 54, Issue 3, pp 253-271
2010
3. Ts.Baicheva, E. Velikova, Covering radii of ternary linear codes of small dimensions and codimensions , IEEE Trans.Inform.Theory, том:vol. 43, 1997, стр.2057-2061, IF/IR
Цитирана в:
Davydov, A.A. Marcugini, S. Pambianco, F., Linear codes with covering radius 2, 3 and saturating sets in projective geometry, IEEE Transactions on IT, Volume 50, Issue 3, March 2004 Page: 537 – 541
2004
4. Ts.Baicheva, E. Velikova, Covering radii of ternary linear codes of small dimensions and codimensions, IEEE Trans.Inform.Theory, том:vol. 43, 1997, стр.2057-2061, IF/IR
Цитирана в:
P. Ostergaard, Classifying subspaces of Hamming spaces, Designs, Codes and Cryptography 27 (2002), 297-305
2002
5. Ts.Baicheva, E. Velikova, Covering radii of ternary linear codes of small dimensions and codimensions, IEEE Trans.Inform.Theory, том:vol. 43, 1997, стр.2057-2061, IF/IR
Цитирана в:
A.Davidov, P. Ostergaard, Linear codes with covering radius R=2, 3 and codimension tR, Volume 47, Issue 1, Jan 2001 Page(s):416 – 421
2001
6. E. Velikova, Bounds on covering radius of linear codes, Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, том:Tome 41, брой:№ 6, 1988, стр.13-16, Ref , IF/IR
Цитирана в:
Baicheva, T.S.,On the covering radius of ternary negacyclic codes with length upto 26, IEEE Transactions on IT, Volume 47, Issue 1, Jan 2001 Page(s):413 – 416
2001
7. E. Velikova, The covering radius of two-dimensional codes over GF(4), Proc.of International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Novgorod, Russia, 1994, стр.190-193
Цитирана в:
Цонка Байчева, кандидатска дисертация на тема „Радиуси на покритие на класове линейни кодове” 1998
1998
8. E. D. Velikova, A generalization of some upper bounds on covering radius under an arbitrary additive metric, Problems of Control and Information Theory, том:vol 19, брой:5-6, 1990, стр.445-450, Ref
Цитирана в:
Цонка Байчева, кандидатска дисертация на тема „Радиуси на покритие на класове линейни кодове” 1998
1998
9. E. Velikova, Covering radius of some cyclic codes, Proc International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Varna, 1988, стр.165-169
Цитирана в:
Цонка Байчева, кандидатска дисертация на тема „Радиуси на покритие на класове линейни кодове” 1998
1998
10. E. Velikova, Bounds on covering radius of linear codes, Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, том:Tome 41, брой:№ 6, 1988, стр.13-16, Ref , IF/IR
Цитирана в:
Цонка Байчева, кандидатска дисертация на тема „Радиуси на покритие на класове линейни кодове” 1998
1998
11. E. Velikova, K. Manev, The covering radius of cyclic codes of lengths 33, 35 and 39 , Annuaire de l’Universite de Sofia “St.Kliment Ohridski”, Faculte de mathematiques at informatique, Livre 1- Mathematiques, том:Tome 81, 1987, стр.215-223, Ref
Цитирана в:
Baicheva, T.S.,Computer tools for determining the covering radius of ternary linear codes, Mathematics and education in mathematics, pp78-81,1997
1997
12. E. Velikova, Bounds on covering radius of linear codes, Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, том:Tome 41, брой:№ 6, 1988, стр.13-16, Ref , IF/IR
Цитирана в:
Cohen,Honkala, Litsyn,Lobstein, Covering codes, North-Holland Mathematical Library, vol 54, Elsevier, 1997
1997
13. E. Velikova, The covering radius of two-dimensional codes over GF(4), Proc.of International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Novgorod, Russia, 1994, стр.190-193
Цитирана в:
Cohen,Honkala, Litsyn,Lobstein, Covering codes, North-Holland Mathematical Library, vol 54, Elsevier, 1997
1997
14. E. Velikova, K. Manev, The covering radius of cyclic codes of lengths 33, 35 and 39 , Annuaire de l’Universite de Sofia “St.Kliment Ohridski”, Faculte de mathematiques at informatique, Livre 1- Mathematiques, том:Tome 81, 1987, стр.215-223, Ref
Цитирана в:
Cohen,Honkala, Litsyn,Lobstein, Covering codes, North-Holland Mathematical Library, vol 54, Elsevier, 1997
1997
15. K.Manev, E. Velikova, The covering radius and weight distributions of cyclic codes over GF(4) of lengths up to 13 , Proc.II Intern. Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Leningrad, USSA, 1990, стр.150-153
Цитирана в:
Cohen,Honkala, Litsyn,Lobstein, Covering codes, North-Holland Mathematical Library, vol 54, Elsevier, 1997
1997
16. E. D. Velikova, A generalization of some upper bounds on covering radius under an arbitrary additive metric, Problems of Control and Information Theory, том:vol 19, брой:5-6, 1990, стр.445-450, Ref
Цитирана в:
Cohen,Honkala, Litsyn,Lobstein, Covering codes, North-Holland Mathematical Library, vol 54, Elsevier, 1997
1997
17. E. Velikova, Covering radius of some cyclic codes, Proc International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Varna, 1988, стр.165-169
Цитирана в:
Cohen,Honkala, Litsyn,Lobstein, Covering codes, North-Holland Mathematical Library, vol 54, Elsevier, 1997
1997
18. Ts.Baicheva, E. Velikova, Covering radii of ternary linear codes of small dimensions and codimensions , IEEE Trans.Inform.Theory, том:vol. 43, 1997, стр.2057-2061, IF/IR
Цитирана в:
G.Cohen, I.Honkala, S.Litsyn and Lobstein, Covering codes, North-Holland, Elsevier Science B.V.,1997
1997
19. Ts.Baitcheva, E. Velikova, Least covering radius of three-dimensional codes over GF(3), Proc. of XXV Spring Conference of the UMB, Kazanlak, 1996, стр.68-71
Цитирана в:
G.Cohen, I.Honkala, S.Litsyn and Lobstein, Covering codes, North-Holland, Elsevier Science B.V.,1997
1997
Действия към документ
Новини
Sep 19, 2017 Записване на новоприетите студентите във ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2017/2018 г.
Sep 18, 2017 Публична лекция на д-р Николина Николова, 5 октомври 2017
Sep 18, 2017 Прием за ОКС "магистър" , 2017/2018, резултати от кандидатмагистърския изпит за МП от специалност Информатика
Sep 17, 2017 От 15 до 17 септември 2017 г. ФМИ бе домакин и организатор на Юбилейната научна конференция „100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки"
Sep 14, 2017 Програма Еразъм +, конкурс за преподавателска мобилност с цел преподаване и обучение, 2017-2018 уч.г.
Sep 14, 2017 132nd European Study Group with Industry, ESGI'132, 18-22 септември 2017
Sep 12, 2017 СДК "Учител по информационни технологии, 5. – 8. клас", срок за записване до 15 октомври 2017
Sep 12, 2017 На вниманието на студентите 1 курс, задочно обучение
Sep 11, 2017 Разпределение на входящите номера по сгради и зали, тест за МП от спец. Информатика, 12 септември 2017
Sep 10, 2017 Оценки от ДИ проведен на 9 и 10 септември 2017 г., спец. Математика и информатика
Sep 10, 2017 Промяна в учебното разписание на задочно обучение
Още новини...