Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Комплексен анализ и топология проф. д.м.н. Леда Минкова

проф. д.м.н. Леда Минкова

Леда Димитрова Минкова

Професор, Катедра Комплексен анализ и топология

leda@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-676

Кабинет: ФМИ-516

Образование и научни степени

  • 2012: доктор на математическите науки, Факултет по математика и информатика, СУ "Св. Кл.Охридски"
  • 1995: доктор, Институт по математика и информатика – БАН

Научни интереси

  • Stochastic processes
  • Risk Theory
  • Distribution Theory

Преподавателска дейност

  • Стохастичен анализ и приложения (магистри) 
  • Вероятностни модели (магистри и бакалаври)
  • Математическа теория на риска (магистри)
  • Финансова математика (магистри)
  • Вероятности и статистика (бакалаври) 

Приемно време

понеделник  14:00 –15:00 ч., 516 кабинет  ФМИ  
вторник 12:00 –13:00 ч., 516 кабинет  ФМИ

Публикации