Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Диференциални уравнения проф. д.м.н. Емил Хорозов

проф. д.м.н. Емил Хорозов

Емил Иванов Хорозов

Професор, Катедра Диференциални уравнения

horozov@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-203

Кабинет: ФМИ-534

Лична страница

Образование и научни степени

 • 1973: магистър по математика, СУ "Св. Климент Охридски"
 • 1978: доктор, “Московски държавен университет"
 • 1990: доктор на математическите науки, СУ "Св. Климент Охридски"
 • 2004: член-кореспондент на БАН

Научни интереси

 
 
 
 
 
 • Гранични цикли, теория на бифуркациите, 16-та проблема на Хилберт; Хамилтонови системи; Интегрируеми системи, Безкрайномерни алгебри на Ли.
 
Една интересна конструкция на сина ми Иван Хорозов:
 
 
 
 
 
 

 “Bifurcation theory, integrable systems, and the bispectral problem”
International conference in honor of Emil Horozov’s 60th birthday

 

Преподавателска дейност

 

Учебни материали

 1. Хамилтонови системи
 2. Диференциални уравнения
 3. Лекции по диференциални уравнения. Учебно пособие. Редакция от 2015 г.
 4. Риманови повърхнини
 5. Математически анализ
 6. и  задачи
 7. Квантова теория на полето
 8. Други
 9.  Записки по Квантова теория на полето -- части от някои теми. Недовършени и в лош вид. Вероятно за някои въпроси могат да се използват. Големи благодарности за всички бележки и специално за критичните.
 10. Семинар

Публикации