Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Обучение по математика и информатика гл. ас. д-р Филип Петров

гл. ас. д-р Филип Петров

Филип Петров Петров

Главен асистент, Катедра Обучение по математика и информатика

filipp@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 02-816-1597

Мобилен телефон: 0893-690-135

Кабинет: 16 ФЗФ

Лична страница

Образование и научни степени

2006: Бакалавър, Приложна математика, Софийски Универсиет "Св. Климент Охридски"

2008: Магистър, Технологии за обучение по математика и информатика, Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

2014: Доктор, Методика на обучение по математика, Югозападен Университет "Неофит Рилски"

Научни интереси

  • Методика на обучение по математика и информатика;
  • Електронно обучение;
  • Програмирано обучение.

Научни проекти

1. „Изследване и реализация на методи за разработка на сигурни приложения в Интернет“, договор № 091ни152-09, НИС, Технически Университет – София, 2009-2010 г.

2. „Технологии и методика за разработване на мултимедийни симулационно базирани учебни обекти“, SRP група А, проект №6 към Югозападен Университет „Неофит Рилски“, 2011-2012 г.

3. „Иновативни методи за оценка на компетенции в среди за електронно обучение“, № ДФНИ-И01/10 на национален конкурс „Финансиране на научни и научноприложни изследвания в приоритетните области“ към Фонд Научни Изследвания на Министерство на Образованието, Младежта и Науката, 2012 г.

4. „База данни от тестови задачи за диагностиране резултатите в обучението по Математика, Информатика и Информационни технологии. Компютърна система за автоматизирано генериране тестови материали“, договор №140/17.04.2015 г., ФНИ, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, 2015-2016 г.

5. „Изследвания в областта на текущ образователен мониторинг“, договор №143/2016 г., ФНИ, Софийски Университет „Св. Климент Охриндси“, 2016-2017 г.

Преподавателска дейност

  • Основи на сигурното уеб програмиране (избираем);
  • Училищен курс по информатика (МИ);
  • Училищен курс по информационни технологии (МИ);
  • Бази от данни и реализацията им с Access (СДК);
  • Дизайн и публикуване в интернет (СДК);
  • Увод в програмирането (СДК).

Приемно време

Четвъртък 14-16
16 ФЗФ

Публикации

https://www.cphpvb.net/publications/