Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Обучение по математика и информатика доц. д-р Юлия Нинова

доц. д-р Юлия Нинова

Юлия Димитрова Нинова

Доцент, Катедра Обучение по математика и информатика

ninova@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-556

Кабинет: ФзФ-18

Образование и научни степени


 1971: висше,  "СУ Св. Кл.Охридски"

доктор -2006

Защитена дисертация на тема "Модели и технологии за решаване на методически задачи, свързани с изучаване на математическите понятия."

Научни интереси

Методика на обучението по математика

История на обучението по математика

Преподавателска дейност

 Зимен семестър на учебната 2015/2016 г.

 

 • Методика на обучението по математика - ІІ част (задължителен курс, бакалавър, 3. курс, спец."Математика и информатика")
 • Избрани въпроси по теория на обучението по математика ( задължителен курс, магистърска програма ТОМИ, 1. курс)

 • Летен семестър на учебната 2015/2016 г.

 • Методика на обучението по математика - обща методика (задължителен курс, бакалавър 4. курс, спец. "Математика и информатика")
  • "Учебна документация" (изборен курс, бакалавър, 4. курс, спец. "Математика и информатика")

  Приемно време

  четвъртък 14:15-15:30

  18 Физ. Ф-т
Новини
Sep 21, 2017 Допълнителен прием за ОКС "Магистър" във ФМИ за 2017/2018 уч. г., само за платена форма на обучение
Sep 20, 2017 СДК "Учител по математика", "Учител по математика и информатика", "Учител по информатика и информационни технологии" и "Учител в профилирана подготовка по информатика и информационни технологии"
Sep 19, 2017 Записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2017/2018 г.
Sep 18, 2017 Публична лекция на д-р Николина Николова, 5 октомври 2017
Sep 18, 2017 Прием за ОКС "магистър" , 2017/2018, резултати от кандидатмагистърския изпит за МП от специалност Информатика
Sep 17, 2017 От 15 до 17 септември 2017 г. ФМИ бе домакин и организатор на Юбилейната научна конференция „100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки"
Sep 14, 2017 Програма Еразъм +, конкурс за преподавателска мобилност с цел преподаване и обучение, 2017-2018 уч.г.
Sep 14, 2017 132nd European Study Group with Industry, ESGI'132, 18-22 септември 2017
Sep 12, 2017 СДК "Учител по информационни технологии, 5. – 8. клас", срок за записване до 15 октомври 2017
Sep 12, 2017 На вниманието на студентите 1 курс, задочно обучение
Sep 11, 2017 Разпределение на входящите номера по сгради и зали, тест за МП от спец. Информатика, 12 септември 2017
Още новини...