Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Обучение по математика и информатика ас. д-р Николина Николова Публикации на гл.ас. Николина Николова

Публикации на гл.ас. Николина Николова

— категории: ,

I. Публикации (статии и доклади)

 1. Николина Николова, Светла Бойчева, Елиза Стефанова, Антон Денев, (2016) Учебник за всеки - мисията (не)възможна, МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ - Доклади на Четиридесет и петата пролетна конференция на Съюза на математиците в България, Плевен, 6−10 април, 2016, стр. 248 - 254, 
  ISSN 1313-3330
  http://www.math.bas.bg/smb/2016_PK/tom_2016/index.html 
 2. Dafinka Miteva, Nikolina Nikolova, Eliza Stefanova (2015), Data Analytics Support for Inquiry Based Learning, Proceeding of International Conference on Interactive Mobile Communication Technologies and Learning (IMCL) 2015, IEEE, doi: 978-1-4673-8242-7, pp. 116 - 120
 3. Dafinka Miteva, Nikolina Nikolova, Miroslava Nikolova, Eliza Stefanova (2015), THE NEW GENERATION OF RESEARCHERS IN THE SCHOOL OF THE FUTURE, ICERI2015 Proceedings, L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, IATED Academy, ISBN: 978-84-608-2657-6  ISSN: 2340-1095, pp. 3345 - 3355
  http://library.iated.org/view/MITEVA2015NEW 
 4. Nikolina Nikolova, Dafinka Miteva, Miroslava Nikolova, Eliza Stefanova, Gergana Galabova, Nikolaj Ivanov (2015), Forming inquiry meta-skills in the School of the Future, Докторантска конференция по математика и информатика, 15 - 18.10.2015, http://math.bas.bg/midoc2015 
 5. Nikolina Nikolova, Eliza Stefanova, Dafinka Miteva, Krassen Stefanov (2015), FEEDING WITH BALANCE – HEALTH IN ADVANCE OR THE ROLE OF ICT IN INQUIRY-BASED EDUCATION, EDULEARN15 Proceedings, Eds. L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, IATED Academy, pp. 7369 - 7378
  ISBN: 978-84-606-8243-1,  ISSN: 2340-1117
  URL: http://library.iated.org/view/NIKOLOVA2015FEE  
 6. Таня Тонова, Светослав Стаменов, Николина Николова (2015), Един модел на изследване съответствието на учебните програми и държавните зрелостни изпити по математика, МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ, Доклади на Четиридесет и четвъртата пролетна конференция на Съюза на математиците в България, СОК − Камчия, 2−6 април, 2015 , стр.361 - 366
  ISSN 1313-3330
  http://www.math.bas.bg/smb/2015_PK/tom_2015/pdf/361-366.pdf 
 7. Николина Николова, Дафинка Митева, Елиза Стефанова, Татяна Димитрова (2015), Изследователският подход в обучението − практически възможен, технологично подпомогнат, МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ, Доклади на Четиридесет и четвъртата пролетна конференция на Съюза на математиците в България, СОК − Камчия, 2−6 април, 2015 , стр. 341 - 347
  ISSN 1313-3330
  http://www.math.bas.bg/smb/2015_PK/tom_2015/pdf/341-347.pdf 
 8. Кюркчиева Ж., Митева Д., Николова Н., Стефанова Е., постер “Изгубената енергия – предизвикателството да я уловим чрез проучване”, Национална конференция Scientix – България, 7-8 декември 2014
 9. KRASSEN S. STEFANOV, NIKOLINA N. NIKOLOVA, SVETOSLAV STAMENOV, TATIANA DIMITROVA, ELIZA P. STEFANOVA, WESPOT: INQUIRY-BASED SCIENCE EDUCATION APPROACH AND TECHNOLOGIES IN ACTION, ANNUAL OF SOFIA UNIVERSITY "ST. KLIMENT OHRIDSKI", FACULTY OF MATHEMATICS AND INFORMATICS 01/2013; Vol. 101:123-141.
 10. Елиза Стефанова, Николина Николова, Дафинка Митева, Елица Пелтекова, Красен Стефанов (2014), Мобилен млад изследовател - панел, организиран във връзка с проекта weSPOT, Европейски ден на предприемача, София, 16,10,2014г.
 11. Boytchev, P., Stefanova, E., Nikolova, N., Stefanov, K. (2014), The Virtual Classroom – A Pilot Case in Inquiry Based Learning, In Book of Abstracts, p. 41 and Proceedings of 6th International Conference on Computer Supported Education – CSEDU 2014, vol 2, Eds. S. Zvacek, M. Restivo, J. Uhomoibhi, M. Helfert, pp. 264-269, April 1-3, 2014, Barcelona, Spain; Science and Technology Publications (SCITEPRESS), Portugal; CD: ISBN: 978-989-758-021-5 
 12. Nikolina Nikolova, Eliza Stefanova (2014), Inquiry-based science education in secondary school informatics – challenges and rewards, Information Technology and Open Source: Applications for Education, Innovation, and Sustainability, SEFM 2012 Satellite Events, InSuEdu, MoKMaDS, and OpenCert, Thessaloniki, Greece, October 1-2, 2012, Revised Selected Papers, Eds: Antonio Cerone, Donatella Persico, Sara Fernandes, Alexeis Garcia-Perez, Panagiotis Katsaros, Siraj Ahmed Shaikh, Ioannis Stamelos, Springer Berlin Heidelberg, pp 17 - 34 
  ISBN: 978-3-642-54337-1 (Print) 978-3-642-54338-8 (Online)
  DOI: 10.1007/978-3-642-54338-8
  http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-54338-8 
 13. Krassen Stefanov, Nikolina Nikolova, SVETOSLAV STAMENOV, TATIANA DIMITROVA, Eliza P. Stefanova, (2013), WESPOT: INQUIRY-BASED SCIENCE EDUCATION APPROACH AND TECHNOLOGIES IN ACTION, ANNUAL OF SOFIA UNIVERSITY "ST. KLIMENT OHRIDSKI", FACULTY OF MATHEMATICS AND INFORMATICS 01/2013; Vol. 101:123-141.
 14. Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova (2013), A never ending story, 1st Online Conference on Virtual and Digital Storytelling, 21 November 2013,  Swiss Distance University of Applied Sciences (FFHS) and SWITCH, https://www.eduhub.ch/conferences-events/1st-virtual-storytelling-conference-vis-2013/program-1-vis-2013/ 
 15. Nikolina Nikolova, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Eliza Stefanova, Pavel Boychev (2013), Is it too late to be child? Is it too early to be adult?,  ANDRAGOGIKA Journal, Klaipeda University, 2013/1 (4), pp. 156 - 173 
 16. ISSN: 2029-6894
 17. Таня Тонова, Николина Николова (2013), Информационните технологии в обучението по математика: средство за или бариера пред формирането на абстрактното мислене, сп. Математика и информатика, изд. АЗ БУКИ, София, том 56, бр. 2, 2013, стр. 133 - 141
 18. Красен Стефанов, Николина Николова, Елиза Стефанова (2013), weSPOT: Съвременен подход за обучение в природните дисциплини, Сборник с доклади на 42-та пролетна конференция на СМБ, стр. 172 - 182
 19. Николина Николова, Елиза Стефанова (2012), Думам ти дъще, сещай се снахо... (Ролята на разказването на истории при подготовката на учители за използване на ИКТ в обучението), Международна конференция “Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа”, 23 - 24 ноември 2012, София, България
 20. Nikolina Nikolova, Eliza Stefanova (2012), Inquiry-based science education in secondary school informatics – challenges and rewards, InSuEdu 2012 - 1st International Symposium on Innovation and Sustainability in Education,  1-st October 2012, Thessaloniki, Greece
 21. Tania Tonova, Nikolina Nikolova (2012), INNOVATIONS FOR ENSURING SUSTAINABLE AND CONTINUING EDUCATION OF TEACHERS IN MATHEMATICS, ICERI2012 (5th International Conference of Education, Research and Innovation, 19th, 20th and 21st of November, 2012, Madrid, Spain) ICERI2012 Proceedings, pp. 836-843 
  ISBN: 978-84-616-0763-1 
  http://library.iated.org/view/TONOVA2012INN#  
 22. Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Eugenia Kovatcheva, (2011),  I*Teach - an Innovative Methodology, in proceeding of UNESCO International Workshop Re-designing Institutional Policies and Practices to Enhance the Quality of Education through Innovative Use of Digital Technologies, Eds. E. Sendova, pp. 114 - 119
  Publisher: Za Bukvite, Sofia, Bulgaria,
  ISBN: 978-954-2946-19-9
 23. Nikolina Nikolova, Eliza Stefanova, Evgenia Sendova (2011) Op Art or the Art of Object-Oriented Programming, In Proceedings of Selected Papers, 5th International Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution and Perspectives, Bratislava, Slovakia, October 26 – 29, 2011, Eds.: Daniela Bezáková and Ivan Kalaš, pp.28
  ISBN: 978-80-89186-90-7
 24. Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Elitsa Peltekova, Krassen Stefanov, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Eugenia Kovatcheva (2011) Knowledge Sharing with Share.TEC portal, in Proceedings of the International Conference in E-learning and the Knowledge Siciety, 25-26 August 2011, Bucharest, Romaniam pp. 273 - 278
  ISBN: 978-606-505-459-2
 25. Магдалина Тодорова, Христо Христов, Елиза Стефанова, Николина Николова, Евгения Ковачева (2011) Проектно-базирано обучение по структури от данни и програмиране, Доклади на Четиридесетата юбилейна пролетна конференция на Съюза на математиците в България, 5 - 9 април 2011, Боровец, стр. 454 - 465 
 26. Елиза Стефанова, Николина Николова, Евгения Ковачева, Евгения Сендова, Елица Пелтекова, Нели Хубенова, Мария Миладинова, Екатерина Кантарджиева (2011) От "пеперудeния полъх" до "вятърa на промяната" - поглед към училището на бъдещето,  Доклади на Четиридесетата юбилейна пролетна конференция на Съюза на математиците в България, 5 - 9 април 2011, Боровец, стр. 444 - 453 
 27. Красен Стефанов, Павел Бойчев, Елиза Стефанова, Атанас Георгиев, Николина Николова, Александър Григоров (2011) Цифровите библиотеки в обучението на учители, Поканен доклад,  Доклади на Четиридесетата юбилейна пролетна конференция на Съюза на математиците в България, 5 - 9 април 2011, Боровец, стр. 120 - 135
 28. Николина Николова, Елиза Стефанова (2011) Оп Арт или Оп-ИТ за арт-програмиране, Сборник научни доклади от международна конференция “Електронно, дистанционно... или обучението на 21-ви век”, 6 - 8 април 2011, изд. Деметра, София, стр.  190 - 198
  ISBN: 978-954-9526-75-2
 29. Таня Тонова, Николина Николова (2011) Информационните технологии в обучението по математика: средство за или бариера пред формирането на абстрактно мислене, Сборник научни доклади от международна конференция “Електронно, дистанционно... или обучението на 21-ви век”, 6 - 8 април 2011, изд. Деметра, София, стр.  288 - 295
  ISBN: 978-954-9526-75-2
 30. Todorova M., Hristov H., Stefanova E., Nikolova N., Kovatcheva E. (2010) Innovative Experience in Undergraduate Education of Software Professionals Project-Based Learning in Data Structure and Programming, in Proceeding of ICERI2010 Conference, 15 - 17 November 2010, Madrid, Spain, pp. 005141 - 005150
  ISBN: 978-84-614-2439-9
 31. Stefanova E., Nikolova N., Kovatcheva E., Stefanov K., Boytchev P. (2010) A Study of Users Requirements for Metadata Repositories of Educational Resources, In proceeding of S3T conference, Varna, Bulgaria, 11-12 September 2010, pp. 38 - 46
  ISBN: 978-954-9526-71-4
 32. Zafirova-Macheva T., Kovatcheva E., Stefanova E., Nikolova N. (2010) An interface for ontology based platform - the evolution of the ideas, In proceeding of S3T conference, Varna, Bulgaria, 11-12 September 2010, pp. 47 - 54
  ISBN: 978-954-9526-71-4
 33. Todorova M., Hristov H., Stefanova E., Nikolova N. (2010) How to build up contemporary software professionals - Project-Based Learning in Data Structure and Programming, In proceeding of S3T conference, Varna, Bulgaria, 11-12 September 2010 , 84 - 88
  ISBN: 978-954-9526-71-4
 34. Kovatcheva E., Nikolova N., Stefanova E. (2010) Collaborative creativity of learners and teachers - learning by e-communication, In proceeding of conference e-learning 2010, Riga, 25-28 August 2010, pp. 209 - 214
  ISBN: 978-9984-30-181-5
 35. Stefanova E. et al. (2010) From a “Flap of a Butterfly Wing” to the “Wind of Change”, In proceeding of Constructionism 2010 - Constructionist approaches to creative learning and education: Lessons for the 21st century, Ed. J. Clayson & I. Kalas, Paris, France, 16-20 august 2010, pp.91
  ISBN: 978-80-89186-65-5
 36. Isufov R., Ismailova-Isufova B., Nikolova N.,  (2010) The crop circles – an inspiration for project-based learning in a Logo environment, In proceeding of Constructionism 2010 - Constructionist approaches to creative learning and education: Lessons for the 21st century, Ed. J. Clayson & I. Kalas, Paris, France, 16-20 august 2010, pp. 60
  ISBN: 978-80-89186-65-5
 37. Е. Стефанова, Н. Николова, Е. Ковачева, К. Стефанов, П. Бойчев (2010) Дигитални библиотеки с ресурси за обучение, съобразени с нуждите на потребителите, електронно списание Littera et Lingua,  брой Лято 2010,  
  ISSN: 1312-6172
 38. Е. Сендова, Е. Стефанова, Н. Николова, Е. Ковачева, П. Бойчев (2010), Да предизвикаме ограниченията вместо да ограничим предизвикателствата в обучението по ИТ, Поканен доклад в сборник статии от конференция “Образованието в информационното общество” (с.79-86), Пловдив, 27-28 май 2010г.
  ISSN 1314-0752
 39. Николина Николова, Красен Стефанов, Корнелия Тодорова, Елиза Стефанова, Мирослава Илиева, TENCompetence инструментариум и I*Teach методология в действие: изграждане на активна Уеб-базирана учителска общност, Списание на Софийския Университет за електронно обучение, 2010/1, http://journal.e-center.uni-sofia.bg/e107_files/downloads/2010/Broi%201/E.Nikolova_et.al.pdf
  ISSN: 1314-0086 
 40. Sendova E., Nikolova N., Stefanova E., Boytchev P., Kovatcheva E., (2009), Harnessing ICT for building a creativity-based society, 27-28 November 2009, Rome, In proceeding of the 4th IT Star workshop on ICT Skills, Education and Certification: Multi-Stakeholder Partnership (pp.34-50),
  ISBN 88-901620-5-8
 41. Nikolova, N., Stefanov, K., Todorova, K., Stefanova, E., Ilieva, M., Sligte, H., & Hernández-Leo, D. (2009). TENCompetence tools and I*Teach methodology in action: development of an active web-based teachers’ community, Paper presented at the 'Open workshop of TENCompetence - Rethinking Learning and Employment at a Time of Economic Uncertainty-event'. November, 19, 2009, Manchester, United Kingdom: TENCompetence.
 42. Boytchev, P., Kamenova, S., Sendova, E., Stefanova, E., Kovatcheva, E., Nikolova, N. (2009) IT for Innovative Educational Environments: Exploring, Authoring and Programming, In Proceedings of International Conference for Interactive Computer Aided learning – The Challenges of Life Long Learning ICL 2009, Ed. Michael E. Auer, Kassel University Press, Villach, Austria, 2009, pp. 434-444
  ISBN 978-3-89958-481-3
 43. E. Stefanova, N. Nikolova, E. Kovatcheva, P. Boytchev and E. Sendova (2009) Myths and Realities about Technology Enhanced Learning, in Proceeding of First International Conference on SOFTWARE, SERVICES & SEMANTIC TECHNOLOGIES, Sofia, Bulgaria, October 28-29, 2009, pp. 116 - 123
  ISBN: 978-954-9526-62-2
 44. Sendova, E., Boytchev,P., Stefanova,E., Nikolova, N., and Kovatcheva, E. (2009) Creating a Natural Environment for Synergy of Disciplines, In Proceedings of 4th European Conference on Technology Enhanced Learning, Nice, France, September 29 – October 2, 2009 – Learning in the Synergy of Multiple Disciplines, Eds.: U. Cress, V. Dimitrova, and M. Specht, EC-TEL 2009, LNCS 5794, pp. 549–555, 2009.
  © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009
 45. E. Stefanova, P. Boychev, N. Nikolova, E. Kovatcheva, and E. Sendova (2009) Embracing and enhancing ideas as a strategy for ICT educations, Research, Reflections and Innovations in Integrating ICT in Education, FORMATEX, Spain, 2009, pp. 206 - 211
  ISBN of Collection: 978-84-692-1788-7
  ISBN Vol.: 978-84-692-1789-4
 46. Елиза Стефанова, Николина Николова, Евгения Ковачева, Павел Бойчев, Евгения Сендова (2009) Откривателството като част от преподаването в контекста на Информационните технологии, Математика и математическо образование 2009, Доклади на 38-ма пролетна конференция на Съюза на математиците в България, 1 – 5 април 2009, стр. 319 – 328
  ISSN: 1313-3330
 47. Nikolina Nikolova, Atanas Georgiev, George Gachev (2008) The Challenges in the Secondary School e-Learning Process, 7-th European Conference on eLearning, ECEL 2008, Agia Napa, Cyprus, November 5- 7 2008, The Proceeding of the 7-th European Conference on e-Learning, Vol. 2, pp 205 – 213
  ISBN: 978-1-906638-22-1 Book
 48. Стефанов К., Стефанова Е., Николова Н., Илиева М. (2008) Превръщане на университетски преподаватели в компетентни учещи (или как да преплетем нова методика за обучение със средства за учене през целия живот), Том на конференция “120 години специалност Педагогика – традиции и нови реалности”, Китен, 20-21 септември, 2008 (в процес на отпечатване)
 49. Evgenia Sendova, Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, and Eugenia Kovatcheva (2008) Like a (School of) Fish in Water (or ICT-Enhanced Skills in Action), Informatics Education – Supporting Computational Thinking, 3-rd International Conference on Informatics in Secondary Schools – Evolution and Perspectives, ISSEP 2008, Torun, Poland, July 1 -4 2008, In Proceedings, pp 99 – 109,
  ISSN: 0302-9743, ISBN-10: 3-540-69923-6 Springer Berlin Haidelberg New York
  ISBN-13: 978-3-540-69923-1 Springer Berlin Haidelberg New York
 50. Е. Сендова, Е. Стефанова, Н. Николова, Е. Ковачева (2008) ДА УЧИШ РИБИ ДА ПЛУВАТ (или умения, обогатени с ИКТ, в действие), сп. Математика и информатка, кн. 2, 2008г, стр. 26 – 34
  ISSN: 1310 – 2230
 51. Krassen Stefanov, Nikolina Nikolova, Miroslava Ilieva, Eliza Stefanova (2008) Turning University Professors into Competent Learners, (2008), iJET № S1 / 2008, vol. 3, pp 46 – 52
  ISSN: 1863-0383
 52. E. Stefanova, M. Ilieva, N. Nikolova, K. Stefanov (2008) How to interweave a new educational methodology with a tool for Lifelong Learning, in "Empowering Learners for Lifelong Competence Development: pedagogical, organisational and technological issues", Edited by Henk Sligte and Rob Koper, Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam, 2008
  ISBN 978-90-6813-8474.
 53. E. Sendova, E. Stefanova, P. Boytchev, N. Nikolova, E. Kovatcheva (2008), IT Education - Challenging the Limitations instead of limiting the Challenges, in Proceeding of the Sixth International Conference on Informatics and Information Technology, February 10 - 14 2008, Molika, Bitola Macedonia, pp. 78 - 82 
 54. Николова Н. (2008) IDWBL Методологията в НПМГ, Новаторска дидактика за уеб-базирано обучение, ЦТИО, СУ, 2008, София, стр: 52 – 55
  ISBN: 978-954-92146-4-2
 55. Nikolova, N. (2007) Applying IDWBL Methodology at the National High School of Mathematics and Science, 3-rd Balkan Conference in Informatics, September 27 – 29 2007, Sofia, Bulgaria, Vol 2, pp: 263 – 270
  ISBN: 978-954-9526-42-4
 56. Nikolova, N., Miranowicz M., (2007) I*Teach Methodology in School Practice, 3-rd Balkan Conference in Informatics, September 27 – 29 2007, Sofia, Bulgaria, Vol 1, pp: 387 – 396
  ISBN: 978-954-9526-41-7
 57. Stefanova E., Sendova E., Nikolova I., Nikolova N. (2007) When I*Teach means I*Learn: developing and implementing an innovative methodology for building ICT-enhanced skills, in Benzie D. and Iding M. (Eds). Abstracts and Proceedings of the Joint IFIP Conference: WG3.1 Secondary Education, WG3.5 Primary Education: Informatics, Mathematics, and ICT: a ‘golden triangle’ IMICT 2007 , CCIS, Northeastern University, Boston, MA
  ISBN-13:978-0-615-14623-2
 58. Стефанова Е., Сендова Е., Николова И., Николова Н. (2007) Обучавам = Уча?, сп. Математика и Информатика, 2007, кн. 4, стр. 3 – 13
  ISSN: 1310 – 2230
 59. д-р E. Сендова, Е. Стефанова, Е. Ковачева, д-р М. Добрева, Н. Николова (2006) Как “да акушираме” добрите идеи на учениците си? (Помагало по информационни технологии за учителя-новатор), Национална конференция „Образование в информационното общество”, 13-14 октомври 2006, Пловдив, стр. 67 – 72

II.Учебнипомагала иметодическиръководства

 1. Светла Бойчева, Николина Николова, Елиза Стефанова, Антон Денев, Информатика за 8. клас - учебник,  изд.  “Просвета - София” АД, ISBN: 978-954-01-3444-4 (печатно), ISBN: 978-954-01-3443-7 (електронно)
 2. Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Дафинка Митева, Филип Петров, Николина Николова, Информационни технологии за 8. клас - учебник, изд.  “Просвета - София” АД, ISBN: 978-954-01-3429-1 (печатно), ISBN: 978-954-01-3429-1 (електронно)
 3. Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов,Учебник по Информционни технологии за 6. клас, изд.  “Просвета - София” АД, ISBN: 978-954-01-3407-9 (печатно), ISBN: 978-954-01-3408-6 (електронно)
 4. Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов (2016), Учебник по Информационни технологии за 5. клас, “Просвета - София” АД, ISBN: 978-954-01-3206-8 (печатно), ISBN: 978-954-01-3446-8 (електронно)
 5. Николина Николова, Елиза Стефанова, Учебни пакет, предназначен за обучението в курсове за усвояване на учебно съдържание по ИТ за V слабограмотни лица над 16-годишна възраст, които нямат завършен  клас от прогимназиалния етап на основното образование
 6. Проект Нов шанс за успех, http://novshans.mon.bg/ 
 7. Николина Николова, Елиза Стефанова, Учебни пакет, предназначен за обучението в курсове за усвояване на учебно съдържание по ИТ за VI слабограмотни лица над 16-годишна възраст, които нямат завършен  клас от прогимназиалния етап на основното образование
  Проект Нов шанс за успех, http://novshans.mon.bg/ 
 8. Елиза Стефанова, Николина Николова, Учебни пакет, предназначен за обучението в курсове за усвояване на учебно съдържание по ИТ за VII слабограмотни лица над 16-годишна възраст, които нямат завършен  клас от прогимназиалния етап на основното образование
  Проект Нов шанс за успех, http://novshans.mon.bg/ 
 9. Николина Николова, Елиза Стефанова, Методически материали за учителя (книга за учителите), предназначени за провеждане на курсовете за усвояване на учебното съдържание по ИТ за V, VІ и VІІ клас от лицата над 16-годишна възраст 
  Проект Нов шанс за успех, http://novshans.mon.bg/ 
 10. Елиза Стефанова, Павел Бойчев, Евгения Ковачева, Николина Николова, Евгения Сендова., ТИ и ИТ – помагало по ИТ за 7. клас и КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ, ИК „Анубис”, 2008
  ISBN: 978 – 954 – 426 – 737 – 7
 11. Добрева М., Ковачева Е., Николова Н., Сендова Е., Стефанова Е.., „Уча и творя с компютър” – помагало по ИТ за 6. клас , ИК „Анубис”, 2007
  ISBN: 978 – 954 – 426 – 747 – 6
 12. Ковачева Е., Николова Н., Сендова Е., Стефанова Е., Бойчев П.,., КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ „Уча и творя с компютър” – помагало по ИТ за 6. клас , ИК „Анубис”, 2007
  ISBN: 978 – 954 – 426 – 746 – 9
 13. Добрева М., Ковачева Е., Николова Н., Сендова Е., Стефанова Е.., „Компютърът в моя свят” – помагало по ИТ за 5. клас , ИК „Анубис”, 2006
  ISBN-10: 954 – 426 – 723 – 9
  ISBN-13: 978 – 954 – 426 – 723 – 0
 14. Добрева М., Ковачева Е., Николова Н., Сендова Е., Стефанова Е.., „КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ: Компютърът в моя свят – помагало по ИТ за 5. клас” , ИК „Анубис”, 2006.
  ISBN-10: 954 – 426 – 726 – 3
  ISBN-13: 978 – 954 – 426 – 726 – 16.
 15. Николина Николова, Анелия Парушева, Информатика за зрелостен и кандидатстудентски изпит, изд. ЛОДОС. София, 2002.
  ISBN: 954-9931-50-1

 

 

Действия към документ
Новини
Sep 21, 2017 Допълнителен прием за ОКС "Магистър" във ФМИ за 2017/2018 уч. г., само за платена форма на обучение
Sep 20, 2017 СДК "Учител по математика", "Учител по математика и информатика", "Учител по информатика и информационни технологии" и "Учител в профилирана подготовка по информатика и информационни технологии"
Sep 19, 2017 Записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2017/2018 г.
Sep 18, 2017 Публична лекция на д-р Николина Николова, 5 октомври 2017
Sep 18, 2017 Прием за ОКС "магистър" , 2017/2018, резултати от кандидатмагистърския изпит за МП от специалност Информатика
Sep 17, 2017 От 15 до 17 септември 2017 г. ФМИ бе домакин и организатор на Юбилейната научна конференция „100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки"
Sep 14, 2017 Програма Еразъм +, конкурс за преподавателска мобилност с цел преподаване и обучение, 2017-2018 уч.г.
Sep 14, 2017 132nd European Study Group with Industry, ESGI'132, 18-22 септември 2017
Sep 12, 2017 СДК "Учител по информационни технологии, 5. – 8. клас", срок за записване до 15 октомври 2017
Sep 12, 2017 На вниманието на студентите 1 курс, задочно обучение
Sep 11, 2017 Разпределение на входящите номера по сгради и зали, тест за МП от спец. Информатика, 12 септември 2017
Още новини...