Лични средства

ас. Ридван Исуфов

Ридван Мустафов Исуфов

Асистент, Катедра Обучение по математика и информатика

ridvan@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-597

Кабинет: ФзФ-16

Образование и научни степени

 • 1999 - Висше образование, Факултет по математика и информатика, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” - магистър по специалност математика и информатика с професионална квалификация учител по математика и информатика

Научни интереси

 • Методика на обучението по информатика
 • Диалогово-обучаващи програми по математика и информатика

Преподавателска дейност

Зимен семестър

 1. Училищен курс по информатика, задължителен курс за бакалаври, Математика и информатика, 3-ти курс, зала 403
 2. Училищен курс по информатика, задължителен курс за бакалаври, Химия и информатика, 3-ти курс, зала 403.
 3. Хоспитиране по информатика, задължителен курс за бакалаври, Математика и информатика, 4-ти курс
 4. Компютърни системи, задължителен курс за магистри, Виртуална култура - Философия
 5. Специализиран софтуер за обучение по математика, магистри, технологии на обучението по математика и информатика
 6. Факултатив – придобиване на учителска правоспособност


Летен семестър

 1. Методика на обучението по информатика, задължителен курс за бакалаври, Математика и информатика, 3-ти курс.
 2. Методика на обучението по информатика, задължителен курс за бакалаври, Химия и информатика, 3-ти курс.
 3. Практика по информатика, задължителен курс за бакалаври, Химия и информатика, 3-ти курс.
 4. Училищен обучаващ софтуер по математика, магистри, технологии на обучението по математика и информатика

Приемно време

четвъртък 14-16
петък 14-16
16 Физ. Ф-т

Публикации

Новини
Sep 21, 2017 Допълнителен прием за ОКС "Магистър" във ФМИ за 2017/2018 уч. г., само за платена форма на обучение
Sep 20, 2017 СДК "Учител по математика", "Учител по математика и информатика", "Учител по информатика и информационни технологии" и "Учител в профилирана подготовка по информатика и информационни технологии"
Sep 19, 2017 Записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2017/2018 г.
Sep 18, 2017 Публична лекция на д-р Николина Николова, 5 октомври 2017
Sep 18, 2017 Прием за ОКС "магистър" , 2017/2018, резултати от кандидатмагистърския изпит за МП от специалност Информатика
Sep 17, 2017 От 15 до 17 септември 2017 г. ФМИ бе домакин и организатор на Юбилейната научна конференция „100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки"
Sep 14, 2017 Програма Еразъм +, конкурс за преподавателска мобилност с цел преподаване и обучение, 2017-2018 уч.г.
Sep 14, 2017 132nd European Study Group with Industry, ESGI'132, 18-22 септември 2017
Sep 12, 2017 СДК "Учител по информационни технологии, 5. – 8. клас", срок за записване до 15 октомври 2017
Sep 12, 2017 На вниманието на студентите 1 курс, задочно обучение
Sep 11, 2017 Разпределение на входящите номера по сгради и зали, тест за МП от спец. Информатика, 12 септември 2017
Още новини...