Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Обучение по математика и информатика ас. Ридван Исуфов Публикации на ст. ас. Ридван Исуфов

Публикации на ст. ас. Ридван Исуфов


 1. Исуфов М.  Р., -  Обучаваща програма по темата “форматиране на клетка в електронна таблица”, стр., 502-507, Международна научно-практическа конференция "Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - XXІ век ", Свищов, 16-18 октомври 2003
 2. Исуфов М. Р., - “Един начин за рационално използване на компютър в обучението по математика”, доклади от ХХХІІІ Пролетна конференция на СМБ, стр. 341-347, Боровец, 1-4 април 2004.
 3. Исуфов М. Р., - “Диалогово-обучаваща програма за усвояване на косвения метод за доказване на твърдения”, доклади от ХХХІV Пролетна конференция на СМБ, стр. 333-337, Боровец, 6-9 април 2005.
 4. Исуфов Р., Ганчев Ив., Велчев А. - “Dialogue computer programs (DCP) in mathematics education. Modeling of problem solutions with Graphs. Mathematical models of chemistry problems and DCP aided lessons on chemistry”, доклади от Втора национална научно-практическа конференция, стр. 52-59, Пловдив, 2004.
 5. Исуфов М. Р., Ганчев Ив., - “Аналитико-синтетичен метод в Методиката на обучението по информатика и Информационните технологии”, 7-20 юни Свищов, 2005
 6. Исуфов М. Р., Ганчев Ив., -  “Евристиката в обучението по математика и информатика”, Македония, Скопие, 28.09 – 2.10. 2005 
 7. Петров, Ф., Исуфов, Р.– „Интернет базирана среда за разработка на диалогово-обучаващи програми по математика“ в доклади от ХХХVІІІ Пролетна конференция на СМБ, стр. 312-318. Боровец, 1-4 април 2009;
 8. Николов, В. А., Исуфов, Р. – „Технология за съхраняване и осъвременяване на диалогово обучаващи програми“ в доклади от ХХХVІІІ Пролетна конференция на СМБ, стр. 306-311. Боровец, 1-4 април 2009;
 9. Petrov, Ph., A., Popov, R., Itsufov – „Standardization of the development of educational dialogue computer programs“, in the book „Proceedings of the 6th Mediterranean Conference on Mathematics Education“,99-111, Plovdiv, 22-26 April 2009;
 10. Itsufov, R., Petrov, Ph.,– “First steps in constructing a theory of educational dialogue computer programs”, MASSEE International Congress on Mathematics MICOM 2009, Ohrid, Republic of Macedonia, 16 – 20 September, 2009;

 11. Исмаилова-Исуфова, Б., Р. Исуфов –Голяма идея - все още с малка популярност” ХХХIX Пролетна конференция на СМБ, Албена, 6 - 10 април 2010;
 12. Isufov R., Ismailova-Isufova B., Nikolova N.,T, " The crop circles – an inspiration for project-based learning in a Logo environment ",In proceeding of Constructionism 2010 - Constructionist approaches to creative learning and education: Lessons for the 21st century, Ed. J. Clayson & I. Kalas, Paris, France, 16-20 august 2010, pp. 60, ISBN: 978-80-89186-65-5.
 13. Исуфов, Р. - Четиричленната релация „Операции–Процедури–Дейности–Действия“ в системата „Oппродей“ и приносът ѝ за ефективно изпълнение на информационните процеси в електронните документи, сп. Математика и информатика, кн. 5, година LVIII, 2015
Действия към документ
Новини
Sep 21, 2017 Допълнителен прием за ОКС "Магистър" във ФМИ за 2017/2018 уч. г., само за платена форма на обучение
Sep 20, 2017 СДК "Учител по математика", "Учител по математика и информатика", "Учител по информатика и информационни технологии" и "Учител в профилирана подготовка по информатика и информационни технологии"
Sep 19, 2017 Записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2017/2018 г.
Sep 18, 2017 Публична лекция на д-р Николина Николова, 5 октомври 2017
Sep 18, 2017 Прием за ОКС "магистър" , 2017/2018, резултати от кандидатмагистърския изпит за МП от специалност Информатика
Sep 17, 2017 От 15 до 17 септември 2017 г. ФМИ бе домакин и организатор на Юбилейната научна конференция „100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки"
Sep 14, 2017 Програма Еразъм +, конкурс за преподавателска мобилност с цел преподаване и обучение, 2017-2018 уч.г.
Sep 14, 2017 132nd European Study Group with Industry, ESGI'132, 18-22 септември 2017
Sep 12, 2017 СДК "Учител по информационни технологии, 5. – 8. клас", срок за записване до 15 октомври 2017
Sep 12, 2017 На вниманието на студентите 1 курс, задочно обучение
Sep 11, 2017 Разпределение на входящите номера по сгради и зали, тест за МП от спец. Информатика, 12 септември 2017
Още новини...