Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Обучение по математика и информатика проф. д-р Иван Тонов Публикации на доц. д-р Иван Тонов

Публикации на доц. д-р Иван Тонов


 1. Няколко бележки върху РІ-алгебрите, Год. на СУ, Мат.ф. , 64, 1971, 277-292 /съвм. с М.Гаврилов и Л.Давидов/;
 2. Върху умножението на многообразия от асоциативни алгебри, изд.МИ БАН, 15, 1974, 301-305;
 3. Многообразия от асоциативни алгебри, Мат. и мат. обр., Докл. ІІ конф. БМД, 1974, 87-90 /съвм. с Г.Генов/;
 4. Н–разширения на асоциативни пръстени, Мат. и мат. обр., Докл. VІ конф. БМД, 1976;
 5. Объединение и произведение многообраазий ассоциативных алгебр, Плиска, Бълг.мат.ст., 2 /съвм. с Й.Стоянов/;
 6. Почти слабо нетеровы многообразия ассоциативных алгебра с единицей, Плиска, Бълг.мат.ст., 2;
 7. Некоторые свойства произведений многообразий ассоциативных алгебр, Сердика, Бълг.мат.сп.;
 8. Цепные многообразия ассоциативных алгебр с единицей, Сердика, Бълг.мат.сп.;
 9. On some aspects of the Curricula Contents in Secondary School, Proc. Of  VIII Greek Math. Soc. 1994, Kalamata, (with C.Lozanov);
 10. Integrating Teaching of Mathematics and Informatics in High Schools (34-38) (with L.Davidov) Seminar, Current Issue, Bristol, 1990;
 11. General Outline of Educational System (29-33) (with L.Davidov) Seminar, Current Issues, Bristol, 1990;
 12. Some aspects of Teaching Problem Solving, Proc. Of I Bulg-Greek Math. Col., 1992;
 13. Математика, учебник за 12 клас, София, Просвета, 1992;
 14. Математика и информатика, учебник за 11 клас, част І, ІІ, ІІІ, София, Просвета, 1991;
 15. Математически състезания, ІV-VІІ клас, София, Регалия 6, 1994;
 16. Математически състезания, ІV-VІІ клас, част 2, София, Регалия 6, 1995;
 17. Теми за кандидатстудентски изпити, София, Регалия 6, 1995 (съвм. с Ч.Лозанов);
 18. Рационални числа, рационални изрази, рационални уравнения, рационални неравенства, Математика и математическо образование, 1998, 20-26;
 19. Математическото образование – среда за научни изследвания, Математика и математическо образование, 2000, 51-57;
 20. Математика, учебник за VІІ клас, Тилиа, 1996, (съвм. с Гр.Станилов, М.Гаврилов, Л.Давидов, Пл.Кошлуков);
 21. Математика, учебник за VІІІ клас, Булвест 2000, 1998, (съвм. с Ив.Трендафилов, Р.Караджова);
 22. Ръководство за решаване на задачи по математика ХІІ клас, Просвета, 2002, (съвм. със З.Запрянов, Ив.Димовски, Р.Караджова);
 23. The forth stage of the Polya’s model, Proc. Of 3rd Med.Conf. on Math. Education, Athens, 265-268;
 24. Some problems about the Full System of Residues, Birträge zum Mathematikunterricht, 1999, 540-542;
 25. On some Algebraic Problems for International Mathematical Competitions, Birträge zum Mathematikunterricht, 2000, 679-681;
 26. Mathematical Competitions for the Children of Age 12-13 years, Birträge zum Mathematikunterricht, 2001, 624-627.
 27. Обучението на учителите по математика чрез решаване на задачи, Математика и информатика, кн.3, 2005,5-10.
 28. Симетрични хомогенни неравенства,Математика и информатика, кн.4,2005,15-20
 29. Някои забравени или непознати задачи. С какво да започнем?, Математика, кн.6, 2004, 2-6.
 30. Някои забравени или непознати задачи. Избор на стратегия, Математика кн.1,2005,2-6
 31. Някои забравени или непознати задачи,Стратегиите помагат… Математика, кн.2,2005,2-5
 32. Някои забравени или непознати задачи.Стратегиите се развихрят, Математика, кн.3,2005, 2-7.
 33. Някои забравени или непознати задачи.Допускане на противното,Математика, кн.4,2005,2-6.
 34. Някои забравени или непознати задачи.Математическа индукция, Математика, кн.5, 2005,8-14.
 35. Някои забравени или непознати задачи.Максималният принцип, Математика,кн.6,2-7.
 36. Някои забравени или непознати задачи. Да разгледаме случаи, Математика, приета за печат в кн. 1, 2006
 37. On a Possibility of Teaching Problem Solving Using Some Learning Cases in Teacher Training, Proceeding of International Conference on :Mathematics Education, Svishtov,       2005,110-113.
 38. Комплексни числа, София, Просвета, 1977
 39. Матрици и детерминанти, София, Просвета, 1979.
 40. Приложение на комплексните числа в геометрията, София, Просвета, 1982
 41. Срещи с алгебрата, София, Просвета, 1986.
 42. Математически конкурси,Просвета, София,1977
Действия към документ
Новини
Sep 21, 2017 Допълнителен прием за ОКС "Магистър" във ФМИ за 2017/2018 уч. г., само за платена форма на обучение
Sep 20, 2017 СДК "Учител по математика", "Учител по математика и информатика", "Учител по информатика и информационни технологии" и "Учител в профилирана подготовка по информатика и информационни технологии"
Sep 19, 2017 Записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2017/2018 г.
Sep 18, 2017 Публична лекция на д-р Николина Николова, 5 октомври 2017
Sep 18, 2017 Прием за ОКС "магистър" , 2017/2018, резултати от кандидатмагистърския изпит за МП от специалност Информатика
Sep 17, 2017 От 15 до 17 септември 2017 г. ФМИ бе домакин и организатор на Юбилейната научна конференция „100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки"
Sep 14, 2017 Програма Еразъм +, конкурс за преподавателска мобилност с цел преподаване и обучение, 2017-2018 уч.г.
Sep 14, 2017 132nd European Study Group with Industry, ESGI'132, 18-22 септември 2017
Sep 12, 2017 СДК "Учител по информационни технологии, 5. – 8. клас", срок за записване до 15 октомври 2017
Sep 12, 2017 На вниманието на студентите 1 курс, задочно обучение
Sep 11, 2017 Разпределение на входящите номера по сгради и зали, тест за МП от спец. Информатика, 12 септември 2017
Още новини...