Лични средства

Публикации на мат. Таня Тонова


 1. Образователна среда за графично решаване на параметрични задачи, Математика и информатика, бр. 5, 2005, стр. 15–20 (съавтор)
 2. Виртуална образователна среда – принципи и цели, Математика и информатика, бр. 4, 2005, стр. 12–15
 3. Learning Environment for a Graphical Approach to Parametrical Problems, III Congress Of Mathematicians Of Macedonia, Struga, September 29 – October 2, 2005
 4. Компютърът като инструмент за повишаване интереса към математиката, ІІІ есенна научна конференция на ФНПП на СУ “Св. Кл. Охридски”, 19–24 септември 2005 г., Китен (съавтор)
 5. Computer Heuristics with the Dynamics Software Geonext, International Conference on Mathematics Education, 3–5 June, 2005, Svishtov – Bulgaria
 6. Компютърът като помощник на математиката в начален курс, 35 Пролетна конференция на СМБ, 6–9 април 2005г., Боровец–България(съавтор)
 7. Върху целите на обучението по математика в ІІІ клас, ІІ есенна научна конференция на ФНПП на СУ “Св. Кл. Охридски”, 20–25 септември 2004 г., Китен
 8. An Aspect of the Learning Paradox, International Congress MASSEE’2003, September 15–21, 2003, Borovets, Bulgaria
 9. Математически състезания, 4–7 клас, Регалия6, 2004 (съавтор)
 10. Сборник задачи за 6 клас, Просвета, 2003 (съавтор)
 11. Първа математическа читанка, Труд&Прозорец, 2003 (съавтор)
 12. Математическа читанка, Труд&Прозорец, 2000 (съавтор)
Действия към документ
Новини
Sep 19, 2017 Записване на новоприетите студентите във ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2017/2018 г.
Sep 18, 2017 Публична лекция на д-р Николина Николова, 5 октомври 2017
Sep 18, 2017 Прием за ОКС "магистър" , 2017/2018, резултати от кандидатмагистърския изпит за МП от специалност Информатика
Sep 17, 2017 От 15 до 17 септември 2017 г. ФМИ бе домакин и организатор на Юбилейната научна конференция „100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки"
Sep 14, 2017 Програма Еразъм +, конкурс за преподавателска мобилност с цел преподаване и обучение, 2017-2018 уч.г.
Sep 14, 2017 132nd European Study Group with Industry, ESGI'132, 18-22 септември 2017
Sep 12, 2017 СДК "Учител по информационни технологии, 5. – 8. клас", срок за записване до 15 октомври 2017
Sep 12, 2017 На вниманието на студентите 1 курс, задочно обучение
Sep 11, 2017 Разпределение на входящите номера по сгради и зали, тест за МП от спец. Информатика, 12 септември 2017
Sep 10, 2017 Оценки от ДИ проведен на 9 и 10 септември 2017 г., спец. Математика и информатика
Sep 10, 2017 Промяна в учебното разписание на задочно обучение
Още новини...