Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Обучение по математика и информатика гл. ас. Теодоси Витанов Публикации на гл. ас. Теодоси Витанов

Публикации на гл. ас. Теодоси Витанов


НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИ СТАТИИ

1.   Лица на равнинни фигури, Обучението по математика, 4, 1986, 28–33.

2.  Новият учебник по математика за 4. клас на ЕСПУ, Математика и математическо образование, 1986, 729–737.

3.  Логико-структурен анализ на системата от понятия в учебника по математика за 5. клас на ЕСПУ, Обучението по математика, 1, 1987, 27–31 (съавтор).

4.  Математически билярд, Математика и информатика, 4, 1988, 27–31 (съавтор).

5.  Оценъчно-диагностично изследване на резултатите от обучението по математика в 6. клас на ЕСПУ, едноименен сборник издание на СУ "Кл.Охридски", 1988, 93–123 (съавтор).

6.  Оценъчно-диагностично изследване на резултатите от обучението по математика в 7. клас на ЕСПУ,           Обучението по математика, 4, 1989, 19-29 (съавтор).

7.  О работе математических кружков для младших школьников, Математика в школе, 2, 1991, 72–74.

8.  Конкурсният изпит за УНС – недоразумение, грешка, или..., Математика и информатика, 5, 1992

9.  Програми по математика за 6.–8. клас на СОУ, Математика и информатика, 5, 1994 (съавтор)

10.  Новият учебник по математик за 6. клас на СОУ, Математика и информатика, 1, 1996 (съавтор)

11.  Учебникът на издателство Просвета за 7. клас, Математика и информатика, 5, 1996 (съавтор)

12.  Новият учебник по математика за 8. клас на СОУ, Математика и информатика, 5–6, 1997 (съавтор)

13.  Примерна тема за конкурсен изпит, Математика и информатика, 1, 1998 (съавтор),

14.  Математика за 9. клас – учебно помагало за СОУ, Математика и информатика, 5, 1998 (съавтор)

15.  Едно изследване на постиженията на учениците по математика в седми клас, Математика и математическо образование, Доклади на 28. пролетна конференция на СМБ, София, 1999

16.  Едно изследване на постиженията на учениците по математика в 7. клас, Математика и информатика, 3, 1999 (съавтор)

17.  Конкурсният изпит по математика в УНСС, Математика и информатика, 2, 1999

18.  Примерен тест по математика, Математика и информатика, 6, 1999

19.  Die mathematische Ausbildung von der fünften bis zur achten Klasse der Oberschule in Bulgarien, Beitrage zum Mathematikunterricht, Beitrage zum Mathemstikunterricht 1999 – Vortrage auf der 33 Tagung für Didactik der Mathematik, Marz 1999 in Bern

20.  Примерен тест по математика, Математика и информатика,1, 2000

21.  Примерен тест по математика, Математика и информатика, 2, 2000

22.  Какво оценяваме в обучението по математика, Математика и математическо образование, Доклади на 29. пролетна конференция на СМБ, София, 2000

23.  Новият учебник по математика за 11. клас на издателство Анубис, Математика и информатика, 5-6, 2000, (съавтор)

24.  Примерен тест по математика, Математика и информатика, 2, 2001

25.  Extracurricular Mathematics for Gifted Students (5th – 8th Grade), Beitrage zum Mathemstikunterricht 2001 – Vortrage auf der 35 Tagung für Didactik der Mathematik vom 5. bis 9. Marz 2001 in Ludwigsburg

26.   Някои резултати от националния изпит-тест 2000, Математика и математическо образование, Доклади на 30. пролетна конференция на СМБ, (съавтор), София, 2001

27.  Примерен тест по математика, Математика и информатика, 2, 2001

28.  Admission Examination in Specialized High Schools – Vortrage auf der 37 Tagung für Didactik der Mathematik, Marz 2003, Dortmund

29.  Анализ на резултатите от апробация на стратегия за външно оценяване на ДОИ за УС по математика за четвърти клас, Варна, май 2005, Математика и математическо образование, Доклади на 35. пролетна конференция на СМБ, (съавтор), София, 2006

30.  Use of Information Technology in the Teaching Process in Mathematics, Teacher Education - Innovation of Studies in Mathematics and IT (TEMIT), General meeting, Borovets, Bulgaria, 11-14 April, 2008

31.  Външното оценяване по математика в ІV клас 2009 г., Начално образование, 6, 2009

 

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

1.  Ръководство за кръжочна работа по математика в 4. клас, София, Национален център за ученическо техническо и научно творчество, 1988, (съавтор).

2.  Математика – учебник за 8. клас на ЕСПУ, София, Народна просвета, 1988 (съавтор).

3.  Методически насоки по математика за 8. клас на ЕСПУ, София, Народна просвета, 1988 (съавтор).

   4.  Математика и информатика – учебник за 9. клас на ЕСПУ, София, Народна просвета, 1989 (съавтор).

5.  Математика – учебник за 10. клас на ЕСПУ, София, Народна просвета, 1990 (съавтор).

6.  Математика – учебник за 11. клас на ЕСПУ, София, Народна просвета, 1991, (съавтор).

   7.  Математика – учебник за 11. клас на ЕСПУ (Съкратен курс), София, Народна просвета, 1991, (съавтор).

8.   Математика – учебник за 12. клас на ЕСПУ, София, Народна просвета, 1992, (съавтор)

9.   Математика за свободноизбираема подготовка за 8 клас, Просвета, 1993.

10.  Математически състезания 4 – 7 клас I част, София, Регалия 6, 1995, (съавтор)

11.  Математически състезания 4 – 7 клас II част, София, Регалия 6, 1995, (съавтор)

12.  Математика за 6. клас на СОУ, София, Просвета, 1995, (съавтор)

13.  Математика за 6. клас на СОУ – книга за учителя, София, Просвета, 1995, (съавтор)

14.  Геометрични тела, София, Просвета, 1995 (съавтор)

15.  Математика за 7. клас на СОУ, София, Просвета, 1996, (съавтор)

16.  Математика за 7. клас на СОУ – книга за учителя, София, Просвета, 1995, (съавтор)

17.  Това не трябва да се забравя (6. клас), София, Просвета, 1996, (съавтор)

18.  Математика за 8. клас на СОУ, София, Анубис, 1997, (съавтор)

19.  Математика за 8. клас на СОУ – книга за учителя, София, Анубис, 1995, (съавтор)

   20.  Избрани задачи от математически състезания 4 – 7 клас, София, Регалия 6, 1998, (съавтор)

   21.  Математика за 9. клас на СОУ, София, Анубис, 1998, (съавтор)

   22.  Клуб математика за всеки – 5, София, Анубис, 1998 г. (съавтор)

   23.  Mathematics 8. grade, Sofia, Anubis, 1998, (съавтор)

   24. Математика за 10. клас на СОУ, София, Анубис, 1999, (съавтор)

   25. Математика за 10. клас, сборник задачи, София, Анубис, 1999, (съавтор)

   26. Математика за 11. клас на СОУ, София, Анубис, 2000, (съавтор)

   27. Тестове и задачи за 7. клас, София, Анубис, 2000, (съавтор)

   28. Bulgarian Mathematics Competitions 11 – 14 Year old Selected Problems, Sofia, Regalia 6, 2000, (съавтор)

29. Математически състезания 4. – 7. клас, Софияр Регалия 6, (съавтор)

   30. Математика за 8. клас на СОУ – допълнителни теми, София, Анубис, 2001, (съавтор)

   31. Математика за 9. клас на СОУ – задължителна подготовка, София, Анубис, 2001, (съавтор)

   32. Математика за 9. клас на СОУ – профилирана подготовка, София, Анубис, 2001, (съавтор)

   33. Математика за 10. клас на СОУ – задължителна подготовка, София, Анубис, 2001, (съавтор)

   34. Математика за 10. клас на СОУ – профилирана подготовка, София, Анубис, 2001, (съавтор)

   35. Математика за 11. клас на СОУ – задължителна подготовка, София, Анубис, 2001, (съавтор)

   36. Математика за 11. клас на СОУ – профилирана подготовка, София, Анубис, 2001, (съавтор)

   37. Математика за 9.- 11. клас на СОУ – книга за учителя, София, Анубис, 2001, (съавтор)

   38. Модели на геометрични тела 6. клас, София, Анубис, 2001, (съавтор)

   39. Математика за 12. клас на СОУ – профилирана подготовка, София, Анубис, 2002, (съавтор)

40. Математика за 1. клас на СОУ – Част І, София, Анубис, 2002, (съавтор)

41. Математика за 1. клас на СОУ – Част ІІ, София, Анубис, 2002, (съавтор)

42. Математика за 1. клас на СОУ – книга за учителя, София, Анубис, 2002, (съавтор)

   43. Математика за 1. клас на СОУ – учебна тетрадка, София, Анубис, 2002, (съавтор)

   44. Математическа дъга, София, Анубис, 2002, (съавтор)

   45. Математическа дъга за 2 клас (І и ІІ част), София, Анубис, 2003, (съавтор)

   46. Клуб математика за всеки – 6, София, Анубис, 2003 (съавтор)

   47. Геометрия, София, Анубис, 2003 (съавтор) ISBN 954-426-617-8

   48. Математика за 2. клас на СОУ, София, Анубис, 2003, (съавтор)

   49. Математика за 2. клас на СОУ – книга за учителя, София, Анубис, 2003, (съавтор)

   50. Математика за 3. клас на СОУ, София, Анубис, 2004, (съавтор)

   51. Математика за 6. клас на СОУ – учебна тетрадка, София, Анубис, 2004, (съавтор)

   52. Математика за 6. клас на СОУ – книга за учителя, София, Анубис, 2004, (съавтор)

53. Probleme selectate, clasele 4 – 7, Craiova, Reprograph

   54. Математика, задачи и тестове за 5. клас, София, Анубис, 2005, (съавтор)

   55. Математика за 12. клас на СОУ – задължителна подготовка, София, Анубис, 2005, (съавтор)

   56. Конкурсите по математика в техническите университети и в Шуменския университет, Тестове, 2002 –       2004, Анубис, 2005, (съавтор)

   57. Математика за 5. клас на СОУ, София, Анубис, 2006, (съавтор)

   58. Математика за 5. клас на СОУ – учебна тетрадка, София, Анубис, 2006

   59. Математика за 5. клас на СОУ – книга за учителя, София, Анубис, 2006, (съавтор)

   60. Тестове по математка, София, Анубис, 2006, (съавтор), ISBN 978-954-426-731-5

   61. Математически състезания (ІV допълнено издание), София, Регалия, 2007, (съавтор)

  62. Математика за 6. клас на СОУ, София, Анубис, 2007, (съавтор)

  63.  Математика за 6. клас на СОУ – учебна тетрадка, София, Анубис, 2007, (съавтор)

  64.  Математика за 6. клас на СОУ – книга за учителя София, Анубис, 2007, (съавтор)

  65. Тестове за подготовка за зрелостен изпит, София, Анубис, 2007, (съавтор)

  66. Математика за 6. клас на СОУ, София, Анубис, 2007, (съавтор)

  67. Математика за 7. клас на СОУ – книга за учителя София, Анубис, 2007, (съавтор)

  68. Математика за 8. клас на СОУ, София, Анубис, 2009, (съавтор)

  69. Математика за 4. клас, Тестове и задачи, Външно оценяване, София, Анубис, 2010

  70. Математика за 5. клас, Тестове и задачи, Външно оценяване, София, Анубис, 2010

  71. Математика за 6. клас, Тестове и задачи, Външно оценяване, София, Анубис, 2010

  72. Математика за 7. клас, Тестове и задачи, София, Анубис, 2010, (съавтор)

  73. Математика за 7. клас, Тетрадка 1, София, Анубис, 2011, (съавтор)

  74. Математика за 7. клас, Тетрадка 2, София, Анубис, 2011, (съавтор)

  75. Математика за 7. клас Външно оценяване, София, Анубис, 2012, (съавтор)

  76. Математика за 8. клас, Тетрадка 1, София, Анубис, 2012, (съавтор)

  77. Математика за 8. клас, Тетрадка 2, София, Анубис, 2012, (съавтор)

  78. Математика Външно оценяване 4. клас, София, Анубис, 2012, (съавтор)

  79. Математика Справочник за зрелостници, София, Анубис, 2014, (съавтор)

  80. Сборник по математика 6. клас, София, Анубис, 2014, (съавтор)

Действия към документ
Новини
Sep 21, 2017 Допълнителен прием за ОКС "Магистър" във ФМИ за 2017/2018 уч. г., само за платена форма на обучение
Sep 20, 2017 СДК "Учител по математика", "Учител по математика и информатика", "Учител по информатика и информационни технологии" и "Учител в профилирана подготовка по информатика и информационни технологии"
Sep 19, 2017 Записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2017/2018 г.
Sep 18, 2017 Публична лекция на д-р Николина Николова, 5 октомври 2017
Sep 18, 2017 Прием за ОКС "магистър" , 2017/2018, резултати от кандидатмагистърския изпит за МП от специалност Информатика
Sep 17, 2017 От 15 до 17 септември 2017 г. ФМИ бе домакин и организатор на Юбилейната научна конференция „100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки"
Sep 14, 2017 Програма Еразъм +, конкурс за преподавателска мобилност с цел преподаване и обучение, 2017-2018 уч.г.
Sep 14, 2017 132nd European Study Group with Industry, ESGI'132, 18-22 септември 2017
Sep 12, 2017 СДК "Учител по информационни технологии, 5. – 8. клас", срок за записване до 15 октомври 2017
Sep 12, 2017 На вниманието на студентите 1 курс, задочно обучение
Sep 11, 2017 Разпределение на входящите номера по сгради и зали, тест за МП от спец. Информатика, 12 септември 2017
Още новини...