Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Математически анализ доц. д-р Първан Първанов, Декан на ФМИ

доц. д-р Първан Първанов, Декан на ФМИ

Първан Евтимов Първанов

Доцент, Катедра Математически анализ

pparvan@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 028161557

Мобилен телефон: 0899374812

Кабинет: ФМИ-515

Лична страница

Образование и научни степени

  • 1981-1985: средно образование, ПМГ "Св. Кл.Охридски"- гр. Монтана   
  • 1987-1992: магистър, математика, катедра"Числени методи и алгоритми", Факултет по математика и информатика, СУ "Св. Климент Охридски", тема на дипломната работа : "Оператор от тип на Бернщайн. Точни константи при оценка грешката на квадратурната формула на Симпсън с усреднени модули ", научен ръководител – проф. дмн Камен Иванов 
  •  05.03.1993-31.08.1996: редовен докторант
  •  2000: доктор, СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по математика и информатика, научен ръководител – проф. дмн Камен Иванов , тема на дисертацията : " Оценки на грешката на запазващи формата приближения"

Научни интереси

Теория на апроксимациите

 

 

Преподавателска дейност

Летен семестър 2016-2017г.

 
 

Резултати ДИС-2

 
 

Първа група                Внасяне на оценките в книжките-07.07.2017, 13.00ч. каб.515

 

Втора група                Внасяне на оценките в книжките-07.07.2017, 13.30ч. каб.515

 

Трета група                Внасяне на оценките в книжките-07.07.2017, 14.00ч. каб.515

 

Четвърта група          Внасяне на оценките в книжките-07.07.2017, 14.30ч. каб.515

 

Пета група                  Внасяне на оценките в книжките-07.07.2017, 15.00ч. каб.515

 

Шеста група               Внасяне на оценките в книжките-07.07.2017, 15.30ч. каб.515

 

 

 

 Студенти от минали години

  Внасяне на оценките 3-6 юли в интервала 10-13 ч. и на 7 юли.

 

 

Полезни  материали

Задачи с Лопитал

Графики

Помощно пособие за изпит 

 

Примерни теми за изпит по ДИС-1

 ДИС-1.1-2014-15-Задачи

 ДИС-1.1-2014-15-Теория

ДИС-1.2-2014-15-Задачи

ДИС-1.2-2014-15-Теория
 

 

 

 

 

Примерни теми за изпит по ДИС-2

МА-2.1-2011-12-Задачи-пример

МА-2.1-2011-12-Теория-пример

МА-2.2-2011-12-Задачи-пример

МА-2.2-2011-12-Теория-пример


 


 

Публикации