Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Математически анализ доц. д-р Първан Първанов, Декан на ФМИ

доц. д-р Първан Първанов, Декан на ФМИ

Първан Евтимов Първанов

Доцент, Катедра Математически анализ

pparvan@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 028161557

Мобилен телефон: 0899374812

Кабинет: ФМИ-515

Лична страница

Образование и научни степени

  • 1981-1985: средно образование, ПМГ "Св. Кл.Охридски"- гр. Монтана   
  • 1987-1992: магистър, математика, катедра"Числени методи и алгоритми", Факултет по математика и информатика, СУ "Св. Климент Охридски", тема на дипломната работа : "Оператор от тип на Бернщайн. Точни константи при оценка грешката на квадратурната формула на Симпсън с усреднени модули ", научен ръководител – проф. дмн Камен Иванов 
  •  05.03.1993-31.08.1996: редовен докторант
  •  2000: доктор, СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по математика и информатика, научен ръководител – проф. дмн Камен Иванов , тема на дисертацията : " Оценки на грешката на запазващи формата приближения"

Научни интереси

Теория на апроксимациите

 

 

Преподавателска дейност

Зимен семестър 2017-2018г.

 

 Лекции ДИС-1 спец. Информатика 1-ви курс

вторник 8-10 часа зала 200 ФМИ

четвъртък 9-11 часа зала 200 ФМИ

 

 Избираем курс "ДК по ДИС за КС"

лекция  петък  15-17 часа зала 326 ФМИ

 
УСЛОВИЯ НА ЗАДАЧИТЕ

Курсова задача №1 


Курсова задача №2 Курсова задача №За

 
Курсова задача №3б

 

 

 

 

Полезни  материали

Задачи с Лопитал

Графики

Помощно пособие за изпит 

 

Примерни теми за изпит по ДИС-1

 ДИС-1.1-2014-15-Задачи

 ДИС-1.1-2014-15-Теория

ДИС-1.2-2014-15-Задачи

ДИС-1.2-2014-15-Теория
 

 

 

 

 

Примерни теми за изпит по ДИС-2

МА-2.1-2011-12-Задачи-пример

МА-2.1-2011-12-Теория-пример

МА-2.2-2011-12-Задачи-пример

МА-2.2-2011-12-Теория-пример


 


 

Публикации