Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Мехатроника, роботика и механика ас. д-р Цветан Коцев

ас. д-р Цветан Коцев

Цветан Кръстев Коцев

Асистент, Катедра Мехатроника, роботика и механика

tkotsev@fmi.uni-sofia.bg

Кабинет: 13A ФзФ

Образование и научни степени

1983 - магистър, СУ “Св. Кл. Охридски”, Факултет по математика и информатика 1988 - Доктор, Софийски университет

Научни интереси

Механика на флуидите

Преподавателска дейност

Зимен семестър 2016-2017
Упражнения по математика на специалности:
Молекулярна биология
Биотехнологии

Публикации