Лични средства

СтатЛаб

 

 

Статистическа лаборатория СТАТЛАБ

към катедра "Вероятности, операционни изследвания и статистика"

 

Мисия

    • да повишава общата статистическа грамотност и разпространява статистически знания като участва в проекти и предоставя консултантски услуги в областта на приложение на статистически методи и статистически софтуер в различни области от обществената практика; 
    • да подпомага научни изследвания във ФМИ и в други факултети при планиране на експерименти и обработка на данните, и по-общо, с приложение на вероятностни модели. 

Сътрудници

Студентите от бакалавърска програма „Статистика“, магистърска програма „Вероятности и статистика” и докторанти ще сътрудничат на Лабораторията, като натрупват опит, компетенции и стаж в областта на вероятностни модели, статистически процедури и алгоритми за анализ на данни, статистически софтуер, методики и практики за приложение на статистиката.
Статистическата лаборатория изпълнява своите функции в партньорство с външни на ФМИ организации и сътрудничество с други студенти и преподаватели от ФМИ, както и хонорувани преподаватели.

Състав:

гл. ас. д-р Нина Даскалова (ръководител)

проф. М.Божкова

гл. ас. д-р Мая Желязкова

гл. ас. д-р Деница Григорова

доц.  П.Матеев (гост)

 

Правилник

Правилник за устройството и дейността на Статистическа лаборатория към катедра ВОИС

 

Съобщения

 

Статистическа лаборатория 2011 зимен семестър: теми

Статистическа лаборатория 2012 зимен семестър: теми

Статистическа лаборатория 2013 зимен семестър: теми

Статистическа лаборатория 2014 зимен  семестър: теми

Статистическа лаборатория 2015 зимен  семестър: теми

Статистическа лаборатория 2016 зимен  семестър: теми

 

 Задочно студентско състезание по стохастика "Димитър Въндев" - 2014

Условия на конкурса и задачите (тук и тук)   срок: 23 април 2014
Първа награда: 
Стоян Димитров, МП ВиС
Втора награда:
Елизабет Зарева, ФМИ, МП ММИ
Маргарита Николова, ФМИ, МП Оптимизация

Задочно студентско състезание по стохастика "Димитър Въндев" -  2015

 

Поредният тур на традиционното задочно състезание по стохастика за 2015 година стартира.

 

За най-добре представилите се наградите са сигурни - една първа и две втори.  ​Всички останали участници получават награда с положителна вероятност - функция от броя на правилните решения.

 

Действия към документ
Новини
May 27, 2017 Допълнително обучение по ЕАИ, спец. ''Компютърни науки'', 1 курс, 1 поток, 2 юни 2017
May 26, 2017 Допълнително обучение по ДИС 2, спец. ''Приложна математика'', 1 курс, 2 юни 2017
May 26, 2017 Допълнително обучение по Висша алгебра, спец. ''Приложна математика'', 1 курс, 27 май 2017
May 25, 2017 Семинар "Динамични системи и теория на числата", 30 май 2017 г.
May 25, 2017 Плановият ремонт във ФМИ приключи, 25 май 2017 г.
May 25, 2017 Проф. д-р Иван Тонов бe удостоен с Почетния знак със синя лента на Софийския университет
May 24, 2017 Семинар "Математическо моделиране", 27 май 2017 г., 15-17, зала 501, ФМИ
May 23, 2017 На 25 май 2017 г., от 9:00 ч. няма да бъдат достъпни имейл, СУСИ, Мудъл, Уеб сайтове разположени на сървъри в сградата на ФМИ
May 22, 2017 Колоквиум на ФМИ, 1 юни 2017 г.
May 22, 2017 Yoshinobu Kano, доклад на тема Challenges in Natural Language Processing: Question Answering and Dialog System, 20 юни 2017
May 22, 2017 Общо 25 медала за студентите от СУ на провелата се от 19 до 21 май 2017 г. Национална студентска олимпиада по математика
Още новини...