Лични средства

Линейни оптимизационни модели с Excel

— категории:

Записки за компютърните упражнения по Изследване на операциите

ORExcel.pdf — PDF document, 3034Kb

Действия към документ