Лични средства

доц. д-р Надя Златева

Надя Пейчева Златева

Доцент, Катедра Вероятности, операционни изследвания и статистика

zlateva@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-504

Кабинет: 513 ФМИ

Образование и научни степени

 • 1999PhD

ФМИ, СУ "Св. Климент Охридски"

научна специалност: 01.01.11 Изследване на операциите

тема на дисертацията: Субдиференциално смятане и вариационни методи в негладкия анализ

 • 1992: Master of Science

ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски”

специализация: изследване на операциите

втора специалност: учител по математика

тема на дипломната работа: Тангенциални конуси, монотонни оператори, субдиференциали от втори ред

Научни интереси

 • оптимизация
 • нелинеен и негладък анализ
 • вариационен анализ
 • субдиференциално смятане

Списък на забелязани цитирания

Научни проекти

Научни проекти

ръководител  на:  

 •      Изследване на достижимото множество на управляеми системи (2017), договор 80-10-220/24.04.2017 г., ФНИ на СУ

член на екипите на:    

 •      Вариационен анализ в нормирани пространства и приложения (2015-2017), договор ДФНИ-И02/10, МОН България
 •      Геометрия на банаховите пространства и вариационен анализ (2009-2012), договор DO 02-360/2008, МОН България
 •      Evolution equations (2004-2005), изследователска мрежа, договор HPRN-CT-2002-00281, V рамкова програма на ЕС,  http://cordis.europa.eu/project/rcn/64797_en.html
 •      Subdifferential calculus (2002-2003), договор HPMF-CT-2001-01345, V рамкова програма на ЕС , http://cordis.europa.eu/project/rcn/62173_en.html
 • Многозначни изображения и приложения им в оптимизацията и негладкия анализ (1998-2000), МОН България

 • Геометричен функционален анализ (1998-2000), МОН България

 • Нелинеен анализ в банахови пространства: вариационни принципи и глобална оптимизация (1998-2000), България и Италия

 • Метрически проекции и субградиентни изображения в банахови пространства (1995-1997), МОН България

 • Многозначни изображения и стабилност на оптимизационни задачи (1995-1997), МОН България   

Научно-образователни проекти

член на експертен съвет на:

 • Докторантски Център „Свети Климент Охридски“ (ДокЦент) (2017-2019),  договор BG05M2OP001-2.009-0013, МОН.  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"
 • Формиране на нова генерация от изследователи в областта на математиката, информатиката и компютърните науки чрез подкрепа на творческия и иновативен потенциал на докторанти, постдокторанти и млади учени във ФМИ на СУ (2012-2014), договор BG051PO001-3.3.06-0052, МОН.  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
 • Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение във Факултет по математика и информатика (2012-2014), договор № BG051PO001-4.3.04-0018, МОН. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Преподавателска дейност

 • Изследване на операциите - за специалности Информатика, Компютърни науки, Софтуерно инженерство и Информационни системи
 • Линейно оптимиране - за специалности Приложна математика и Статистика
 • Нелинейно оптимиране - за специалности Приложна математика и Статистика

 

Приемно време за летен семестър 2016/2017 академична година

вторник 13:00 –14:00 ч., 513 кабинет ФМИ

четвъртък 10:00 –11:00 ч., 513 кабинет ФМИ

 

Публикации

Новини
Sep 21, 2017 Допълнителен прием за ОКС "Магистър" във ФМИ за 2017/2018 уч. г., само за платена форма на обучение
Sep 20, 2017 СДК "Учител по математика", "Учител по математика и информатика", "Учител по информатика и информационни технологии" и "Учител в профилирана подготовка по информатика и информационни технологии"
Sep 19, 2017 Записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2017/2018 г.
Sep 18, 2017 Публична лекция на д-р Николина Николова, 5 октомври 2017
Sep 18, 2017 Прием за ОКС "магистър" , 2017/2018, резултати от кандидатмагистърския изпит за МП от специалност Информатика
Sep 17, 2017 От 15 до 17 септември 2017 г. ФМИ бе домакин и организатор на Юбилейната научна конференция „100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки"
Sep 14, 2017 Програма Еразъм +, конкурс за преподавателска мобилност с цел преподаване и обучение, 2017-2018 уч.г.
Sep 14, 2017 132nd European Study Group with Industry, ESGI'132, 18-22 септември 2017
Sep 12, 2017 СДК "Учител по информационни технологии, 5. – 8. клас", срок за записване до 15 октомври 2017
Sep 12, 2017 На вниманието на студентите 1 курс, задочно обучение
Sep 11, 2017 Разпределение на входящите номера по сгради и зали, тест за МП от спец. Информатика, 12 септември 2017
Още новини...