Лични средства

Публикации на доц. д-р Надя Златева


 

 1. P.G. Georgiev and N.P. Zlateva, Second subdifferentials of C1,1 functions: optimality conditions and well posedness, Compt. rend. Acad. bulg. Sci.,  46, 1993, No 11, 25-28.
 2. P.G. Georgiev and N.P. Zlateva, Second-order subdifferentials of C1,1 functions and optimality conditions, Set-Valued Analysis,  4, 1996, 101-117.
 3. P.G. Georgiev and N.P. Zlateva,  Generic Gâteaux differentiability via smooth perturbations, Bull. Austr. Math. Soc.,  56, 1997, 421-428.
 4. M. Ivanov and N. Zlateva, Abstract subdifferential calculus and semiconvex functions, Serdica Math. J.,  23, 1997, 35-58.
 5. M. Ivanov and N. Zlateva, On Clarke-Ledyaev inequality, preprint of the Institute of Mathematics and Informatics at the Bulgarian  Academy of Sciences, 1, May 1998.
 6. P.G. Georgiev and N.P. Zlateva, Lasry─Lions regularizations and reconstruction of subdifferentials, Compt. rend. Acad. bulg. Sci.,  51, 1998, No 9-10, 9-13.
 7. Н. Златева, Субдиференциално смятане и вариационни методи в негладкия анализ, дисертация за получаване на научна и образователна степен доктор,  1997.
 8. P.G. Georgiev and N.P. Zlateva, Reconstruction of Clarke subdifferential by the Lasry-Lions regularizations, J. Math. Anal. Appl.,  248, 2000, 415-428.
 9. M. Ivanov and N. Zlateva, A Clarke-Ledyaev type inequality for certain non-convex sets,  Serdica Math. J.,  26, 2000, 277-286.
 10. M. Ivanov and N. Zlateva, On primal lower-nice property, Compt. rend. Acad. bulg. Sci.,  54, 2001, No 11, 5-10.
 11. M. Ivanov and N. Zlateva, On nonconvex version of the inequality of Clarke and Ledyaev, Nonlin. Anal., Theory, Meth. Appl., 49, 2002, No 8, 1023-1036.
 12. L. Thibault and N. Zlateva, Integrability of subdifferentials of certain bivariate functions, Nonlin. Anal., Theory, Meth. Appl., 54, 2003, No 7, 1251-1269.
 13. M. Ivanov and  N. Zlateva, Subdifferential characterization of primal lower-nice functions on smooth Banach spaces,  Compt. rend. Acad. bulg. Sci., 57, 2004, No 5, 13-18;
 14. L. Thibault and  N. Zlateva, Integrability of subdifferentials of directionally Lipschitz functions, Proc. Amer. Math. Soc., 133, 2005, 2939-2948;
 15. L. Thibault and  N. Zlateva, Partially ball weakly inf-compact saddle functions, Mathematics of Operations Research, 30, 2005, No 2, 404-419.
 16. A. L. Dontchev, M. Quincampoix and N. Zlateva, Aubin criterion for metric regularity,  Journal of Convex Analysis, 13, 2006, No 2, 281-297.
 17. F. Bernard, L. Thibault and N. Zlateva, Characterizations of prox-regular sets in uniformly convex Banach spaces, Journal of Convex Analysis, 13, 2006, No 3-4, 525-559.
 18. M. Quincampoix and N. Zlateva, On Lipschitz regularity of minimizers of a calculus of variations problem with non locally bounded Lagrangians, Compt. rend. Acad. Sci. Paris, Ser I, 343, 2006, 69-74.
 19. M. Ivanov and N. Zlateva, A new proof of the integrability of the subdifferential of a convex function on a Banach space,  Proc. Amer. Math. Soc., 136, 2008, No 5, 1787-1793.
 20. M. Quincampoix and N. Zlateva, Parameterized minimax problem: on Lipschitz-like dependence  of the solution with respect to the parameter, SIAM J. Optim., 19, 2008, No 3, 1250-1269.
 21. F. Bernard, L. Thibault and N. Zlateva, Prox-regular sets and epigraphs in uniformly convex Banach spaces: Various regularities and other properties, Trans. Amer. Math. Soc., 363, 2011, 2211-2247.
 22. M. Ivanov and N. Zlateva, Perturbation method for variational problems,  Journal of Convex Analysis, 19, 2012, No 4, 1033-1042.
 23. M. Ivanov and N. Zlateva, Perturbation method for non-convex integral functional,   JOTA, 157, June 2013, Issue 3, 737-748. 
 24. M. Ivanov, B. Zlatanov and N. Zlateva, A Variational Principle and Best Proximity Points, Acta Mathematica Sinica (English Series),  Vol. 31, 2015, No 8, 1315-1326.
 25. N. Zlateva, Integrability through infimal regularization, Compt. rend. Acad. bulg. Sci.,  68,  2015, No 5, 551-560.
 26.  M. Ivanov and N. Zlateva, Long Orbit or Empty Value Principle, Fixed Point and Surjectivity Theorems, Compt. rend. Acad. bulg. Sci,  69, 2016, No 5, 553-562.
 27. M. Ivanov and N. Zlateva, Maximal Monotonicity of the Subdifferential of a Convex Function: a Direct Proof, to appear in Journal of Convex Analysis, 24, 2017, No 4.

 

Действия към документ
Новини
Sep 21, 2017 Допълнителен прием за ОКС "Магистър" във ФМИ за 2017/2018 уч. г., само за платена форма на обучение
Sep 20, 2017 СДК "Учител по математика", "Учител по математика и информатика", "Учител по информатика и информационни технологии" и "Учител в профилирана подготовка по информатика и информационни технологии"
Sep 19, 2017 Записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2017/2018 г.
Sep 18, 2017 Публична лекция на д-р Николина Николова, 5 октомври 2017
Sep 18, 2017 Прием за ОКС "магистър" , 2017/2018, резултати от кандидатмагистърския изпит за МП от специалност Информатика
Sep 17, 2017 От 15 до 17 септември 2017 г. ФМИ бе домакин и организатор на Юбилейната научна конференция „100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки"
Sep 14, 2017 Програма Еразъм +, конкурс за преподавателска мобилност с цел преподаване и обучение, 2017-2018 уч.г.
Sep 14, 2017 132nd European Study Group with Industry, ESGI'132, 18-22 септември 2017
Sep 12, 2017 СДК "Учител по информационни технологии, 5. – 8. клас", срок за записване до 15 октомври 2017
Sep 12, 2017 На вниманието на студентите 1 курс, задочно обучение
Sep 11, 2017 Разпределение на входящите номера по сгради и зали, тест за МП от спец. Информатика, 12 септември 2017
Още новини...