Лични средства
Вие сте тук: Начало Ръководства ИС "Авторите" ИС "Авторите ФМИ" - h индекс

ИС "Авторите ФМИ" - h индекс

Информационна система за научната дейност на ФМИ

Получаването на Вашия h индекс става от системата Scopus (on-line база данни, достъпна по IP адрес).

Внимание! on-line базите данни, достъпни по IP адрес, могат да се ползват от:

А. Компютър в университетската компютърна мрежа - необходимо е да сте направили настройка на proxy server. Настройката на proxy server за Internet Explorer е следната:

 • Изберете TOOLS / Internet Options / Connections / LAN Settings
 • Маркирайте Use a proxy server for your LAN
 • Въведете:
  - в полето Addressproxy.uni-sofia.bg
  - в полето Port8080
 • Маркирайте Bypass proxy server for local addresses

Б. Домашен компютър - необходимо е да имате инсталиран сертификат, издаден от УИЦ (същия, с който от домашен компютър се осъществява достъпа на преподавателите до СУСИ4) и допълнително инсталиран софтуер (за инструкции https://mailbox.uni-sofia.bg/proxy/).

 

 1. Заредете (в браузера с настроен proxy server) страницата на Scopus.
 2. В полето Search for: въведете фамилията си (на латиница) и направете търсене.
 3. Убедете се, че всички намерени документи са ваши. При нужда изключете имената на ваши съименници (и/или цели области, напр. Медицина, в които знаете, че нямате документи), като ги маркирате (в лявата част на страницата) и натиснете бутона Exclude.
 4. След като се убедите, че на екрана са останали само документи, свързани с Вас, маркирайте (най-отгоре или най-отдолу на страницата) All и натиснете бутона View citation overview.
 5. На получената страница горе маркирайте да бъдат изключени автоцитиранията.
 6. h индексът Ви е показан в дясната част на страницата.
Действия към документ