Лични средства
Вие сте тук: Начало Ръководства ИС СУСИ-4 Помощна информация за студент

Помощна информация за студент

А. Адресът за достъп до системата е: https://susi.uni-sofia.bg

За достъп до системата се използва браузър (например Microsoft Internet Explorer) от компютър, който има връзка с Интернет.

Б. Вход в системата: След като е направена връзка със системата се появява екран 1 за вход в нея с потребителско име и парола.

 

Екран 1

  Екран 1

 

Потребителското име се получава след като на студента бъде създаден профил в СУСИПотребителското име се генерира автоматично от системата и не съвпада с името на потребителя (студента).

Получаването на потребителското име става на адрес http://cas.uni-sofia.bg/ след въвеждане на факултетен номер (само цифри без водещи нули) и ЕГН.

Бакалаврите от СУ, приети в ОКС "Магистър", ползват старото си потребителско име; ако не го знаят, могат да го получат на горния адрес.

Първата парола е ЕГН на студента. Става активна след като на студента бъде създаден профил в СУСИ.

На бакалаврите от СУ, приети в 1-и курс на ОКС "Магистър", се запазва паролата от бакалавърския профил.

Паролата се сменя след влизане в СУСИ. 

 

При възникване на проблеми студентът може да се обърне към администраторите на системата (адресът е само за студенти от ФМИ!).

 

След успешно влизане в системата се получава екран, подобен на екран 3, ако студентът присъства само с един факултетен номер в системата, или на екран 2, ако е регистриран с повече от един факултетен номер (такъв е случаят с голяма част от магистрите, които преди да станат магистри са били студенти в бакалавърска степен с друг факултетен номер).

 

 Екран 2

Екран 2

В последния случай казваме, че студентът има повече от една роля в информационната система, като всяка от тях е посочена на отделен ред.
Ако студентът е регистриран в системата и като преподавател, което често се случва, най-вече при провеждане на практически занятия и упражнения, тази роля не е видима от входа за студенти, а само от входа за преподаватели, който е на друг адрес.

В случай на повече роли студентът трябва да избере желаната роля (ф.н.), при което ще премине към екран, подобен на екран 3.

 

Екран 3

Екран 3

 

 

Елементът, отбелязан с 1, присъства само ако студентът има повече от една роля.
 • Начало – преминава се към начална страница, в която са различните роли на студента. Може да се влезе отново в желана роля.

 

Групата, отбелязана с 2:
 • Помощ – получава се настоящата помощна информация;
 • Изход – изход от системата, като се получава екран1.


Елементът, отбелязан с 3, е името, с което е регистриран потребителят.


Групата, отбелязана с 4, са връзки към услугите, които системата предоставя на студента:

 • Съобщения – възможност за обмен на съобщения;
 • Справки – преминава се към екран за избор на конкретна справка;
 • Невзети изпити – получава се списък от дисциплините, които се водят на студента и за които в системата няма оценка;
 • Смяна на паролата – преминава се към възможност за промяна на паролата;
 • Записване за избираеми дисциплини – преминава се към записване на избираеми дисциплини, в случай, че има активна кампания;
 • Такси - преминава се към заплащане на семестриална такса чрез системата.


Групата, отбелязана с 5, показва отделните характеристики, с които е регистриран студентът. Той трябва да следи, дали те отговарят на неговите очаквания, защото от тях съществено зависи поведението на системата. На третия ред е дадено съкратеното име на учебния план на студента (в случая Информационни системи) и в скобите знаци, които посочват допълнителни характеристики на учебния план:

 • първият знак е р (за редовно обучение) или з (за задочно обучение)
 • вторият знак е м (за магистърска степен) или б (за бакалавърска степен);
 • следващият знак (ако присъства) е с (за специалисти) или нс (за неспециалисти)

 

Елементът, отбелязан с 6, показва кой е текущият семестър в системата.

 

************************* ЗА ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТОРИТЕ ***********************

ВНИМАНИЕ: Студенти от ФМИ, когато пишете на администраторите на системата за ФМИ, моля, спазвайте следното:

 1. Пишете на КИРИЛИЦА - на писма на латиница администраторите няма да отговарят!
 2. ВЪВ ВСЯКО ПИСМО (което не е изпратено с Отговори/Reply) указвайте три имена, факултетен номер, специалност (магистърска програма) и курс - това е необходимо за локализирането ви в системата.
 3. Когато проблемът е свързан с получаване на нова парола - задължително указвайте и ЕГН и изпращайте писмото от адрес, РАЗЛИЧЕН ОТ ФАКУЛТЕТСКИЯ ВИ - това е необходимо за сигурност и за да можете да получите новата парола!
 4. Обяснявайте ясно какъв е проблемът (въпросът, желанието), който иматe; слагайте Subject на писмото.

Горното ще улесни администраторите в работата им и ще им помогне да ви бъдат максимално полезни при ползването на системата.

Също така администраторите на системата ще бъдат благодарни за всяка добронамерена критична бележка.

 

Моля, пишете на администраторите по електронната поща, а НЕ чрез модула за съобщения в СУСИ-4! Модулът е с ограничена функционалност и се ползва основно за кратки (пояснителни) съобщения в посока от преподавател/администратор към студент.
На дълги писма през системата администраторите няма да отговарят!

Адресът за връзка с администраторите на системата (само за  ФМИ) е:
susi4_admin@fmi.uni-sofia.bg

*********************************************************************


Успешна работа със системата!

Действия към документ