Лични средства
Вие сте тук: Начало Ръководства ИС СУСИ-4 Администратори на СУСИ-4

Администратори на СУСИ-4

За преподавателите и служителите

АДМИНИСТРАТОР НА СУСИ-4 ЗА ФМИ.
На този адрес можете да изпращате въпроси и да получавате съдействие относно достъпа и ползването на СУСИ-4 във ФМИ.
За останалите факултети на СУ информация можете да прочетете тук:
http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/studenti/susi_student

 

  1. Моля, пишете на кирилица!
  2. Указвайте три имена и катедра/звено - това е необходимо за локализирането ви в системата.

 Моля, пишете на администраторите по електронната поща, а НЕ чрез модула за съобщения в СУСИ-4!

Адресът за връзка с администраторите на системата (само за ФМИ) е:

susi4_admin ат fmi.uni-sofia.bg

Действия към документ