Лични средства
Вие сте тук: Начало Ръководства ИС СУСИ-4 Администратори на СУСИ-4

Администратори на СУСИ-4

За преподавателите и служителите

АДМИНИСТРАТОР НА СУСИ-4 ЗА ФМИ.
На този адрес можете да изпращате въпроси и да получавате съдействие относно достъпа и ползването на СУСИ-4 във ФМИ.
За останалите факултети на СУ информация можете да прочетете тук:
http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/studenti/susi_student

 

  1. Моля, пишете на кирилица!
  2. Указвайте три имена и катедра/звено - това е необходимо за локализирането ви в системата.

 Моля, пишете на администраторите по електронната поща, а НЕ чрез модула за съобщения в СУСИ-4!

Адресът за връзка с администраторите на системата (само за ФМИ) е:

susi4_admin ат fmi.uni-sofia.bg

Действия към документ
Новини
Jun 23, 2017 ОКС "Бакалавър", поправителна изпитна сесия, 2016/2017 уч. г., задължителни дисциплини
Jun 19, 2017 ИД "Изчислителна биология 2", МП Био- и медицинска информатика, провеждане 26 юни - 11 юли 2017
Jun 18, 2017 Кандидатстудентски изпит по Математика 2, 18 юни 2017 , задачи и примерни решения
Jun 16, 2017 Лекция на Yoshinobu Kano, Challenges in Natural Language Processing: Question Answering and Dialog System, 20 юни 2017
Jun 14, 2017 Допълнително обучение по Числени методи, спец. ''Статистика'', 2 курс, 26 юни 2017
Jun 14, 2017 Допълнително обучение по ДИС, спец. "Информационни системи", 4 курс, подготовка за ДИ, 28 юни 2017
Jun 13, 2017 Допълнително обучение по Функционално програмиране, спец. "Информационни системи", 4 курс , подготовка за ДИ, 15 юни 2017
Jun 12, 2017 Отбори от ФМИ завоюваха награди на форума "Изгряващи звезди", 2017
Jun 12, 2017 Препитване по ИО на Excel, спец. КН, 2 курс, които не са явили на обявените дати, 13 юни 2017
Jun 10, 2017 Кандидатстудентски изпит по Математика 1, 10 юни 2017 , задачи, отговори и примерни решения
Jun 09, 2017 Допълнително обучение по Диференциална геометрия, спец. ''Математика'', 2 курс, 11 юни 2017
Още новини...