Лични средства
Вие сте тук: Начало Ръководства X.509 Инсталиране на X.509 сертификата на удостоверителя на СУ в Windows

Инсталиране на X.509 сертификата на удостоверителя на СУ в Windows

Операционните системи Windows поддържат за всеки потребител собствено хранилище за сертификати. То се използва от всички продукти на Microsoft (Internet Explorer, Outlook Express, Microsoft Outlook и т.н.).

Описаните по-долу стъпки показват как да заредите сертификата на удостоверителя на Софийски университет в хранилището на потребителя, с който работите в момента.

 1. Отваряте Internet Explorer и зареждате http://www.fmi.uni-sofia.bg/ca.crt

 2. Internet Explorer предлага направо да стартира приложението за работа със сертификатното хралинище (като натиснете бутона Open). Можете също да запазите сертификата на локалния диск чрез натискане на бутона Save и после с двойно натискане на левия бутон на мишката да стартирате процедурата по инсталиране на сертификата.

 3. На екрана трябва да се появи следният диалогов прозорец:

  Windows step 1

 4. Натискате бутона "Install Certificate". На екрана ще се появи диалогов прозорец, на който, след натискате на бутона "Next", ще се визуализира следният прозорец:

  Windows step 2

 5. Избирате втората опция  - "Place all certificates in the following store" и натискате бутона Browse, за да изберете папка. На екрана ще се появи прозорецът, показан по-долу. Трябва да изберете "Trusted Root Certification Authorities" и да натиснете бутона OK.

  Windows step 3

 6. На екрана ще се визуализира следният прозорец:

  Windows step 4

 7. Сверявате стойността на Thumbprint (sha1), за да сте сигурни, че наистина сте изтеглили сертификата на X.509 удостоверителя на Софийски университет и натискате бутона "Yes". Можете да получите на хартиена разпечатка на номера Thumbprint (sha1) в стая 312.

 8. Накрая трябва да се появи прозорец, който Ви уведомява, че сертификатът е импортиран успешно.

 

 

 

Действия към документ
Новини
Sep 21, 2017 Допълнителен прием за ОКС "Магистър" във ФМИ за 2017/2018 уч. г., само за платена форма на обучение
Sep 20, 2017 СДК "Учител по математика", "Учител по математика и информатика", "Учител по информатика и информационни технологии" и "Учител в профилирана подготовка по информатика и информационни технологии"
Sep 19, 2017 Записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2017/2018 г.
Sep 18, 2017 Публична лекция на д-р Николина Николова, 5 октомври 2017
Sep 18, 2017 Прием за ОКС "магистър" , 2017/2018, резултати от кандидатмагистърския изпит за МП от специалност Информатика
Sep 17, 2017 От 15 до 17 септември 2017 г. ФМИ бе домакин и организатор на Юбилейната научна конференция „100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки"
Sep 14, 2017 Програма Еразъм +, конкурс за преподавателска мобилност с цел преподаване и обучение, 2017-2018 уч.г.
Sep 14, 2017 132nd European Study Group with Industry, ESGI'132, 18-22 септември 2017
Sep 12, 2017 СДК "Учител по информационни технологии, 5. – 8. клас", срок за записване до 15 октомври 2017
Sep 12, 2017 На вниманието на студентите 1 курс, задочно обучение
Sep 11, 2017 Разпределение на входящите номера по сгради и зали, тест за МП от спец. Информатика, 12 септември 2017
Още новини...