Лични средства
Вие сте тук: Начало Наградени студенти Награди на студенти, 2014 г.

Награди на студенти, 2014 г.

Награда "Академик Борислав Боянов"


Stoyan Dimitrov_2.jpg1. Стоян Димитров, докторант към катедра ВОИС
Стоян Димитров е носител на 2 златни медала от Националната Студентска Олимпиада по Математика (НСОМ, 2011, 2013). Участник е в отбора на ФМИ по математика в продължение на 3 години. Носител е на именната стипендия на фондация "Еврика" - "акад. Никола Обрешков", 2012/2013 г., за постижения в Математиката. Участник е в кратък курс "Random Graphs, Geometry and Asymptotic Structure", организиран от London Mathematical Society.
Водил е упражнения по 5 различни дисциплини във факултета. През 2012 и 2013г. е стажант-изследовател в Telecom Bretagne, Рен, Франция. Има 2 публикувани статии, една от които е представена на международна конференция. Създател е на електронния вестник на ФМИ. 

 

milena_2.jpg

 2. Милена Венева, студентка ОКС „магистър“, магистърска програма „Изчислителна математика и математическо моделиране“

Милена Венева е носител на "Специалната именна стипендия на Фондация "Еврика" за постижения в овладяването на математиката на името на акад. Никола Обрешков" за учебната 2013/2014 г. и на Националния приз "Студент на годината" в професионално направление "Природни науки, математика и информатика" за 2013 г.
От септември 2013 г. до февруари 2014 г. Милена е водила упражнения по избираемата дисциплина Компютърна графика, а от февруари 2013 г. е наставник на специалност КН във ФМИ.
Участник в ESGI'95 (София), ESGI'104 (София), ESGI'105 (Лапенранта, Финландия) и ECMI Modelling Week 2014 (Падерборн, Германия). Всичките участия са допълнени с много добри отзиви от фирмите, поставили проблемите, по които е работила и съответни научни публикации на постигнатите резултати.
Милена е член на журито и задачната комисия на Националната олимпиада по математическа лингвистика от 2010 година, от септември 2013 г. е член на журито и задачната комисия на Международната олимпиада по лингвистика, а от октомври 2014 г. е член на задачната комисия към Латвийската национална олимпиада по лингвистика. Дотук има три дадени и публикувани в лингвистични книги авторски задачи с математически уклон.
Многократен участник с доклади и лекции в математически и лингвистични  български и международни конференции и семинари; два пъти (по  математика и по лингвистика) стажант в институтите на БАН.

 


Награда "Проф. дмн Иван Сосков"


IvanGeorgie_1.jpg1. Докторант Иван Георгиев
Постиженията на Иван Георгиев са в областта на изчислимия анализ, където той изследва сложността на реални числа и функции от гледна точка на йерархията на Гжегорчик на примитивно рекурсивните функции. Фокус в неговата работа е представянето на реални числа чрез верижни дроби. Има резултати за характеризация на определен вид относителна изчислимост на реални функции.

 

 


Andrey Sariev_1.jpg

2. Докторант Андрей Сариев

Основните приноси на Андрей Сариев касаят въпросите за определимост във въведената от проф. Иван Сосков структура на ω-номерационните степени. Именно, установена е определимостта на скока на най-малкия елемент. В локалната подструктура е показана определимостта на класа на междинните степени.Конкурс "Най-добър информатик"


Vladislav.jpg1. Владислав Харалампиев, студент в ОКС „бакалавър“, 4 курс, специалност „Компютърни науки“
Някои от най-важните постижения на Владислав Харалампиев са:
* Златни медали от International Olympiad in Informatics, Balkan Olympiad in Informatics, International Zhautykov Olympiad
* Сребърни медали от International Olympiad in Informatics, Balkan Olympiad in Informatics, Central European Olympiad in Informatics, International Zhautykov Olympiad, Romanian Master of Mathematics and Sciences, International Tournament in Informatics
* В състава на отбора на ФМИ е спечелил Националната студентска олимпиада по информатика през 2012, 2013 и 2014. Участвал в ACM ICPC SEERC през 2011, 2012, 2013 и 2014
* Носител на Купата на Декана по информатика през 2011, 2012 и 2013
* Финалист на RussianCodeCup, Challenge24, BubbleCup, CodeIt, Start[c]up
* Участник в 21 Българска Антарктическа Експедиция на остров Livingston
Основните научни интереси на Владислав са в областта на състезателното програмиране. Във връзка с това се занимава с числени алгоритми, графови алгоритми, ефективни структури от данни, теория на игрите, оптимизация на функции, алчни алгоритми и много други.

 

Krasimir Georgiev.png2. Красимир Георгиев, студент в ОКС „магистър“, 1 курс, специалност „Логика и алгоритми“
Красимир Георгиев зае първо място на Националната Студентска Олимпиада по Компютърна Математика, провела се в гр. Русе. Той е асистент по курса Езици, Автомати и Изчислимост към ФМИ. Участва в лятно училище по криптография CryptoBG в село Оряховица.

 

 

 

 

 

 

Подготвил информацията: Таня Хаджииванова

Действия към документ
Новини
Jul 21, 2017 Квалификационни курсове за учителите по информатика и ИТ в 8. клас, м. август и м. септември 2017
Jul 14, 2017 Проект Докторантски център "Св. Климент Охридски", започва набиране на кандидатури за участие в дейностите по работен пакет "Мобилност"
Jul 12, 2017 Държавен изпит за ОКС "Бакалавър" м. юли 2017, резултати, нанасяне на оценки
Jul 11, 2017 Важно за новозаписалите се във ФМИ студенти, тест по английски
Jul 10, 2017 Държавен изпит за ОКС "Бакалавър", 11 и 12 юли 2017, разпределение на студентите за провеждането му
Jul 10, 2017 Отворени врати за магистърските програми във ФМИ, 2017/2018 уч. г., 12 юли 2017
Jul 10, 2017 Записване или потвърждаване на новоприетите студенти във ФМИ, ОКС "Бакалавър", 2017/18 уч.г.
Jul 05, 2017 Поправителна изпитна сесия, учебна 2016/2017 г., задочно обучение
Jun 29, 2017 Веселин Райчев, завършил ФМИ е носител на наградата "2016 ACM Doctoral Dissertation Honorable Mention Award"
Jun 29, 2017 Допълнително обучение по "Числен анализ", спец. "Компютърни науки", подготовка за ДИ, 30 юни 2017
Jun 29, 2017 ОКС "Магистър", поправителна изпитна сесия, 2016/2017 уч. г.
Още новини...