Лични средства
Вие сте тук: Начало Наградени студенти Награди на студенти, 2014 г.

Награди на студенти, 2014 г.

Награда "Академик Борислав Боянов"


Stoyan Dimitrov_2.jpg1. Стоян Димитров, докторант към катедра ВОИС
Стоян Димитров е носител на 2 златни медала от Националната Студентска Олимпиада по Математика (НСОМ, 2011, 2013). Участник е в отбора на ФМИ по математика в продължение на 3 години. Носител е на именната стипендия на фондация "Еврика" - "акад. Никола Обрешков", 2012/2013 г., за постижения в Математиката. Участник е в кратък курс "Random Graphs, Geometry and Asymptotic Structure", организиран от London Mathematical Society.
Водил е упражнения по 5 различни дисциплини във факултета. През 2012 и 2013г. е стажант-изследовател в Telecom Bretagne, Рен, Франция. Има 2 публикувани статии, една от които е представена на международна конференция. Създател е на електронния вестник на ФМИ. 

 

milena_2.jpg

 2. Милена Венева, студентка ОКС „магистър“, магистърска програма „Изчислителна математика и математическо моделиране“

Милена Венева е носител на "Специалната именна стипендия на Фондация "Еврика" за постижения в овладяването на математиката на името на акад. Никола Обрешков" за учебната 2013/2014 г. и на Националния приз "Студент на годината" в професионално направление "Природни науки, математика и информатика" за 2013 г.
От септември 2013 г. до февруари 2014 г. Милена е водила упражнения по избираемата дисциплина Компютърна графика, а от февруари 2013 г. е наставник на специалност КН във ФМИ.
Участник в ESGI'95 (София), ESGI'104 (София), ESGI'105 (Лапенранта, Финландия) и ECMI Modelling Week 2014 (Падерборн, Германия). Всичките участия са допълнени с много добри отзиви от фирмите, поставили проблемите, по които е работила и съответни научни публикации на постигнатите резултати.
Милена е член на журито и задачната комисия на Националната олимпиада по математическа лингвистика от 2010 година, от септември 2013 г. е член на журито и задачната комисия на Международната олимпиада по лингвистика, а от октомври 2014 г. е член на задачната комисия към Латвийската национална олимпиада по лингвистика. Дотук има три дадени и публикувани в лингвистични книги авторски задачи с математически уклон.
Многократен участник с доклади и лекции в математически и лингвистични  български и международни конференции и семинари; два пъти (по  математика и по лингвистика) стажант в институтите на БАН.

 


Награда "Проф. дмн Иван Сосков"


IvanGeorgie_1.jpg1. Докторант Иван Георгиев
Постиженията на Иван Георгиев са в областта на изчислимия анализ, където той изследва сложността на реални числа и функции от гледна точка на йерархията на Гжегорчик на примитивно рекурсивните функции. Фокус в неговата работа е представянето на реални числа чрез верижни дроби. Има резултати за характеризация на определен вид относителна изчислимост на реални функции.

 

 


Andrey Sariev_1.jpg

2. Докторант Андрей Сариев

Основните приноси на Андрей Сариев касаят въпросите за определимост във въведената от проф. Иван Сосков структура на ω-номерационните степени. Именно, установена е определимостта на скока на най-малкия елемент. В локалната подструктура е показана определимостта на класа на междинните степени.Конкурс "Най-добър информатик"


Vladislav.jpg1. Владислав Харалампиев, студент в ОКС „бакалавър“, 4 курс, специалност „Компютърни науки“
Някои от най-важните постижения на Владислав Харалампиев са:
* Златни медали от International Olympiad in Informatics, Balkan Olympiad in Informatics, International Zhautykov Olympiad
* Сребърни медали от International Olympiad in Informatics, Balkan Olympiad in Informatics, Central European Olympiad in Informatics, International Zhautykov Olympiad, Romanian Master of Mathematics and Sciences, International Tournament in Informatics
* В състава на отбора на ФМИ е спечелил Националната студентска олимпиада по информатика през 2012, 2013 и 2014. Участвал в ACM ICPC SEERC през 2011, 2012, 2013 и 2014
* Носител на Купата на Декана по информатика през 2011, 2012 и 2013
* Финалист на RussianCodeCup, Challenge24, BubbleCup, CodeIt, Start[c]up
* Участник в 21 Българска Антарктическа Експедиция на остров Livingston
Основните научни интереси на Владислав са в областта на състезателното програмиране. Във връзка с това се занимава с числени алгоритми, графови алгоритми, ефективни структури от данни, теория на игрите, оптимизация на функции, алчни алгоритми и много други.

 

Krasimir Georgiev.png2. Красимир Георгиев, студент в ОКС „магистър“, 1 курс, специалност „Логика и алгоритми“
Красимир Георгиев зае първо място на Националната Студентска Олимпиада по Компютърна Математика, провела се в гр. Русе. Той е асистент по курса Езици, Автомати и Изчислимост към ФМИ. Участва в лятно училище по криптография CryptoBG в село Оряховица.

 

 

 

 

 

 

Подготвил информацията: Таня Хаджииванова

Действия към документ
Новини
Apr 27, 2017 Допълнително обучение по ДИС 2, спец. КН, 1 курс, 2 поток, 28 април 2017
Apr 26, 2017 Държавен изпит за ОКС "бакалавър", юли 2017
Apr 24, 2017 Заявки за изпити от минали години, лятна сесия, 2016/2017г. (магистри и бакалаври)
Apr 21, 2017 Семинар "Динамични системи и теория на числата" , 25 април 2017
Apr 21, 2017 Нов съботно-неделен кандидатстудентски курс, 22 април 2017, провеждане
Apr 21, 2017 Допълнително обучение по Статистика и Емпирични методи, спец. "Информационни системи", 2 курс, 23 април 2017
Apr 21, 2017 Допълнително обучение по Геометрия, спец. "Информационни системи", 1 курс, 21 април 2017
Apr 20, 2017 Хонорувани преподаватели, договори за летен сем. 2016/17, срок 10 май 2017
Apr 20, 2017 Семинар „Математическо моделиране”, 22 април 2017, 15-17, зала 501, ФМИ
Apr 18, 2017 Лекция на проф. Петя Радева, Университета на Барселона, 21 април 2017
Apr 17, 2017 Допълнително обучение по ЕАИ, спец. КН, 1 курс, 2 поток, 5 група, 19 април 2017
Още новини...