Лични средства
Вие сте тук: Начало Наградени студенти Награди на студенти, 2015 г.

Награди на студенти, 2015 г.

Награда "Академик Борислав Боянов"

1. Велислав Николов Бодуров, студент в ОКС "Магистър", магистърска програма "Математическо моделиране в икономиката"

2. Драгомир Ивов Алексов, докторант към катедра "Числени методи и алгоритми"

Награда "Проф. дмн Иван Сосков"

Димитър Тодоров Георгиев, редовен докторант към катедра „Математическа логика и приложенията й“

Конкурс за поименна стипендия "Евлоги и Христо Георгиеви"

Георги Стойчев Ангелов, студент от ФМИ

Годишни награди на Алма Матер за учебната 2014/2015 год.

Студенти от ОКС „Бакалавър“

1. Велина Тодорова Иванова,
Студентка във 2-ри курс на спец. „Приложна математика“, с успех от следването до момента Отличен 6,00. Велина Иванова получи златен медал на Националната студентска олимпиада по математика, която се проведе от 29 до 31 май в Слънчев бряг и сребърен медал на Националната студентска олимпиада по компютърна математика „Акад. Стефан Додунеков“, 7-9 ноември 2014 г. Ръководител на българския отбор в седмото издание на Международния турнир на младите математици (VII МТММ 2015), който се провед в периода 7-12 юли 2015г. в гр. София. Велина беше част от отбора на ФМИ, участвал в 9th Mathematical Olympiad for first and second year university students, SEEMOUS 2015, в Охрид, Македония, от 3- 8 март 2015 г.

2. Ксения Ивова Цочева,
Студентка в 4-ти курс на спец. "Приложна математика", с успех от следването до момента Отличен 6,00. Ксения получи сребърен медал на Националната студентска олимпиада по компютърна математика „Акад. Стефан Додунеков“, 7-9 ноември 2014 г. Ксения Цочева  завоюва сребърен медал в Група А в Национална Студентска олимпиада по математика, 29-31 май 2015 г. Носител на първа награда на студентското състезание по стохастика „Димитър Въндев“ за 2015г. Носител на грамота за Трета награда в 21th International Mathematics Competition for University Students, 29 юли-4 август 2014 г.  Носител на грамота за първо място в 60-тото Студентско състезание по математика, 13 декември 2014 г.

3. Йосиф Атанасов Цветков,
Студент в 4-ти курс на спец. „Компютърни науки“, с успех Отличен 5,75 за предходната година. Йосиф е изявен студент с интереси в областта на математическата логика и тяхната връзка с приложни задачи. Хоноруван асистент по дисциплината „Логическо програмиране“.

4. Стефан Пламенов Фотев,
Студент в 4-ти курс на спец. „Компютърни науки“, с успех Мн. добър 5,36 за предходната година. Изявен студент с интереси в областта на математическата логика и тяхната връзка с приложни задачи. Хоноруван асистент по дисциплината „Логическо програмиране“. Участник в разработката на система за класиране за кандидатстудентската кампания.

Студенти от ОКС „Магистър“

5. Владислав Валериев Харалампиев,
Студент в първи курс на ОКС „Магистър“ със среден успех Отличен 6,00 следването му в ОКС „Бакалавър“  . Носител на Националния приз „Студент на годината“ за 2014г., връчен от заместник-министъра на образованието и науката проф. Николай Денков. Носител на стипендията „Джон Атанасов“  на фондация „Еврика“ за 2014г. и 2015г. за постижения в овладяването на компютърните науки. Владислав Харалампиев спечели първо място на Националната студентска олимпиада по програмиране за 2015г., която се проведе в гр. Благоевград, от 8 до 10 май 2015 г. Ръководител е на отбора по програмиране на Софийския университет. Носител е на наградата за 2014г. на името на проф. дмн Иван Сосков, за изследователски и научни постижения в областта на компютърните науки, математическата логика и изчислимост. Носител е на Купата на Декана на ФМИ, за 2011г., 2012г., 2013г. и 2014г. 

6. Младен Георгиев Вълков,
Студент в 1 курс на магистърска програма „Оптимизация“ с успех  Отличен 5,84 за предходната година. Носител на златни медали от Националната студентска олимпиада по математика, която се проведе от 29 до 31 май в Слънчев бряг и Националната студентска олимпиада по компютърна математика „Акад. Стефан Додунеков“, 7-9 ноември 2014 г.. През 2015г. е носител на наградата за изявен студент от ФМИ с повишен интерес в областта на Геометрията, на името на проф. Грозьо Станилов.
7. Пламен Здравков Димитров,
Студент във втори курс на ОКС „Магистър“, магистърска програма „Логика и алгоритми“, с успех Отличен 5,78 за предходната година. Пламен е отличен студент, проявява системност в работата, задълбоченост и творчески математически способности в овладяване и получаване на нови математически знания. 

8. Мира Бивас,
Докторант към катедра „Математически анализ“, с изявени интереси в областта. Има публикация в престижното списание SIAM J. Control Optim., което е с импакт фактор 1.463 за 2014г. 

Награда "Професор Иван Проданов" 

Младен Георгиев Вълков, студент в ОКС „Магистър“, магистърска програма „Оптимизация“.


 
Действия към документ
Новини
Jul 21, 2017 Квалификационни курсове за учителите по информатика и ИТ в 8. клас, м. август и м. септември 2017
Jul 14, 2017 Проект Докторантски център "Св. Климент Охридски", започва набиране на кандидатури за участие в дейностите по работен пакет "Мобилност"
Jul 12, 2017 Държавен изпит за ОКС "Бакалавър" м. юли 2017, резултати, нанасяне на оценки
Jul 11, 2017 Важно за новозаписалите се във ФМИ студенти, тест по английски
Jul 10, 2017 Държавен изпит за ОКС "Бакалавър", 11 и 12 юли 2017, разпределение на студентите за провеждането му
Jul 10, 2017 Отворени врати за магистърските програми във ФМИ, 2017/2018 уч. г., 12 юли 2017
Jul 10, 2017 Записване или потвърждаване на новоприетите студенти във ФМИ, ОКС "Бакалавър", 2017/18 уч.г.
Jul 05, 2017 Поправителна изпитна сесия, учебна 2016/2017 г., задочно обучение
Jun 29, 2017 Веселин Райчев, завършил ФМИ е носител на наградата "2016 ACM Doctoral Dissertation Honorable Mention Award"
Jun 29, 2017 Допълнително обучение по "Числен анализ", спец. "Компютърни науки", подготовка за ДИ, 30 юни 2017
Jun 29, 2017 ОКС "Магистър", поправителна изпитна сесия, 2016/2017 уч. г.
Още новини...