Лични средства
Вие сте тук: Начало Наградени студенти Награди на студенти, 2015 г.

Награди на студенти, 2015 г.

Награда "Академик Борислав Боянов"

1. Велислав Николов Бодуров, студент в ОКС "Магистър", магистърска програма "Математическо моделиране в икономиката"

2. Драгомир Ивов Алексов, докторант към катедра "Числени методи и алгоритми"

Награда "Проф. дмн Иван Сосков"

Димитър Тодоров Георгиев, редовен докторант към катедра „Математическа логика и приложенията й“

Конкурс за поименна стипендия "Евлоги и Христо Георгиеви"

Георги Стойчев Ангелов, студент от ФМИ

Годишни награди на Алма Матер за учебната 2014/2015 год.

Студенти от ОКС „Бакалавър“

1. Велина Тодорова Иванова,
Студентка във 2-ри курс на спец. „Приложна математика“, с успех от следването до момента Отличен 6,00. Велина Иванова получи златен медал на Националната студентска олимпиада по математика, която се проведе от 29 до 31 май в Слънчев бряг и сребърен медал на Националната студентска олимпиада по компютърна математика „Акад. Стефан Додунеков“, 7-9 ноември 2014 г. Ръководител на българския отбор в седмото издание на Международния турнир на младите математици (VII МТММ 2015), който се провед в периода 7-12 юли 2015г. в гр. София. Велина беше част от отбора на ФМИ, участвал в 9th Mathematical Olympiad for first and second year university students, SEEMOUS 2015, в Охрид, Македония, от 3- 8 март 2015 г.

2. Ксения Ивова Цочева,
Студентка в 4-ти курс на спец. "Приложна математика", с успех от следването до момента Отличен 6,00. Ксения получи сребърен медал на Националната студентска олимпиада по компютърна математика „Акад. Стефан Додунеков“, 7-9 ноември 2014 г. Ксения Цочева  завоюва сребърен медал в Група А в Национална Студентска олимпиада по математика, 29-31 май 2015 г. Носител на първа награда на студентското състезание по стохастика „Димитър Въндев“ за 2015г. Носител на грамота за Трета награда в 21th International Mathematics Competition for University Students, 29 юли-4 август 2014 г.  Носител на грамота за първо място в 60-тото Студентско състезание по математика, 13 декември 2014 г.

3. Йосиф Атанасов Цветков,
Студент в 4-ти курс на спец. „Компютърни науки“, с успех Отличен 5,75 за предходната година. Йосиф е изявен студент с интереси в областта на математическата логика и тяхната връзка с приложни задачи. Хоноруван асистент по дисциплината „Логическо програмиране“.

4. Стефан Пламенов Фотев,
Студент в 4-ти курс на спец. „Компютърни науки“, с успех Мн. добър 5,36 за предходната година. Изявен студент с интереси в областта на математическата логика и тяхната връзка с приложни задачи. Хоноруван асистент по дисциплината „Логическо програмиране“. Участник в разработката на система за класиране за кандидатстудентската кампания.

Студенти от ОКС „Магистър“

5. Владислав Валериев Харалампиев,
Студент в първи курс на ОКС „Магистър“ със среден успех Отличен 6,00 следването му в ОКС „Бакалавър“  . Носител на Националния приз „Студент на годината“ за 2014г., връчен от заместник-министъра на образованието и науката проф. Николай Денков. Носител на стипендията „Джон Атанасов“  на фондация „Еврика“ за 2014г. и 2015г. за постижения в овладяването на компютърните науки. Владислав Харалампиев спечели първо място на Националната студентска олимпиада по програмиране за 2015г., която се проведе в гр. Благоевград, от 8 до 10 май 2015 г. Ръководител е на отбора по програмиране на Софийския университет. Носител е на наградата за 2014г. на името на проф. дмн Иван Сосков, за изследователски и научни постижения в областта на компютърните науки, математическата логика и изчислимост. Носител е на Купата на Декана на ФМИ, за 2011г., 2012г., 2013г. и 2014г. 

6. Младен Георгиев Вълков,
Студент в 1 курс на магистърска програма „Оптимизация“ с успех  Отличен 5,84 за предходната година. Носител на златни медали от Националната студентска олимпиада по математика, която се проведе от 29 до 31 май в Слънчев бряг и Националната студентска олимпиада по компютърна математика „Акад. Стефан Додунеков“, 7-9 ноември 2014 г.. През 2015г. е носител на наградата за изявен студент от ФМИ с повишен интерес в областта на Геометрията, на името на проф. Грозьо Станилов.
7. Пламен Здравков Димитров,
Студент във втори курс на ОКС „Магистър“, магистърска програма „Логика и алгоритми“, с успех Отличен 5,78 за предходната година. Пламен е отличен студент, проявява системност в работата, задълбоченост и творчески математически способности в овладяване и получаване на нови математически знания. 

8. Мира Бивас,
Докторант към катедра „Математически анализ“, с изявени интереси в областта. Има публикация в престижното списание SIAM J. Control Optim., което е с импакт фактор 1.463 за 2014г. 

Награда "Професор Иван Проданов" 

Младен Георгиев Вълков, студент в ОКС „Магистър“, магистърска програма „Оптимизация“.


 
Действия към документ
Новини
Apr 27, 2017 Допълнително обучение по ДИС 2, спец. КН, 1 курс, 2 поток, 28 април 2017
Apr 26, 2017 Държавен изпит за ОКС "бакалавър", юли 2017
Apr 24, 2017 Заявки за изпити от минали години, лятна сесия, 2016/2017г. (магистри и бакалаври)
Apr 21, 2017 Семинар "Динамични системи и теория на числата" , 25 април 2017
Apr 21, 2017 Нов съботно-неделен кандидатстудентски курс, 22 април 2017, провеждане
Apr 21, 2017 Допълнително обучение по Статистика и Емпирични методи, спец. "Информационни системи", 2 курс, 23 април 2017
Apr 21, 2017 Допълнително обучение по Геометрия, спец. "Информационни системи", 1 курс, 21 април 2017
Apr 20, 2017 Хонорувани преподаватели, договори за летен сем. 2016/17, срок 10 май 2017
Apr 20, 2017 Семинар „Математическо моделиране”, 22 април 2017, 15-17, зала 501, ФМИ
Apr 18, 2017 Лекция на проф. Петя Радева, Университета на Барселона, 21 април 2017
Apr 17, 2017 Допълнително обучение по ЕАИ, спец. КН, 1 курс, 2 поток, 5 група, 19 април 2017
Още новини...