Лични средства
Вие сте тук: Начало Новини Анкета за студентите от ОКС "Бакалавър"
Действия към документ

Анкета за студентите от ОКС "Бакалавър"


Уважаеми студенти от ОКС ”Бакалавър”,

през последните две седмици от зимния семестър (09.01.- 20.01. 2006 г.) в часовете по всички дисциплини ще се проведе анкета. Целта е да се установи мнението на студентите за учебния процес във ФМИ. Молим Ви да се запознаете с въпросите от анкетата и да подготвите своите конструктивни коментари и оценки. Вашите отговори ще бъдат четени само от Декана и преподавателя след приключването на изпита по съответната дисциплина.

Анкетата ще включва следните въпроси:

  1. Как оценявате знанията си по шестобалната система сега?
  2. Какво Ви харесва в работата на преподавателя? Какво не Ви харесва и бихте искали той да промени?
  3. Коментирайте курса. Какво бихте променили?
  4. Бихте ли препоръчали този курс, с този преподавател, на колеги? Защо?
  5. Препоръчана ли е книга по този курс? Тя добра ли е?
  6. Имате ли пропуснати лекции по вина на преподавателя?
  7. Как оценявате компетентността на преподавателя?
  8. Доволни ли сте или съжалявате, че учите в този факултет? Защо?


Учебен отдел