Лични средства
Вие сте тук: Начало Новини Такса за явяване на изпит
Действия към документ

Такса за явяване на изпит


Семестриално завършилите студенти, с право на явяване на изпит, прекъсналите студенти и студентите, които имат изпити от минали учебни години, и желаят да се явят на изпити през януарската изпитна сесия трябва :

  1. Да заплатят такса от 20.00 лв. за всеки изпит, на който ще се явяват (съгласно заповед на Ректора на СУ РД19-44/28.01.2005г. се заплаща за явяване на изпит след редовна и поправителна сесия). Заплащането става в касата на ФМИ, стая 214.
  2. Да подадат заявка по образец в стая 209А, като приложат получената квитанция.

Срок : 12.12.2005 г. - 13.01.2006 г.

ДЕКАНАТ