Лични средства
Вие сте тук: Начало Новини Зимна изпитна сесия
Действия към документ

Зимна изпитна сесия

За студентите от 1, 2, 3 и 4-ти курсове от ОКС “Бакалавър”:

Зимната изпитна сесия е от 23.01. до 18.02.2006 г. За нормалното й провеждане се налага до 23.12.2005 г. студентите да съгласуват с преподавателите си и да направят предложения за дати и зали за изпитите по всички задължителни и изборни дисциплини. Предложенията се попълват от студентите в заявка по образец, която може да се вземе от стая 209А.


ДЕКАНАТ