Лични средства
Вие сте тук: Начало Новини Програма Еразъм+ 2017/2018, първо класиране, свободни места за второ класиране
Действия към документ

Програма Еразъм+ 2017/2018, първо класиране, свободни места за второ класиране

Публикувано е Първо класиране и свободни места за Второ класиране на Програма Еразъм+ за 2017/2018 академична година.

Всички класирани студенти трябва да подпишат заявление, че ще заемат мястото в срок до 9 март 2017 г. /четвъртък/, 17:00 часа в стая 203, ФМИ.

Срок за подаване на документи за Второ класиране: 8-14 март 2017,  стая 203, ФМИ.

За справки по всички въпроси – съответните отговорници, също и:  blizneva@fmi.uni-sofia.bg

Необходими документи за кандидатстване:

  • Лична молба с посочване на поредни желания (ако са повече от едно);
  • Академична справка със среден успех от следването до 20 февруари 2017 г., не  по-нисък от Мн. добър 4.50, която не е необходимо да е заверена.
    Академичната справка за Програмата се издава в стая 203 безплатно. За магистрите – и бакалавърска диплома (съответно акад. справка).
    Докторантите представят копие на заповед за зачисляване и писмо от научния ръководител, от което е видно, че мобилността по Еразъм+ е съгласувана с него.
  • Езиков сертификат;
  • 2 препоръки от хабилитирани преподаватели от ФМИ;
  • Към молбата и CV и мотивационно писмо;
  • Декларация за участие в студентска мобилност.

ВНИМАНИЕ! С предимство са дългосрочните мобилности на студентите!