Лични средства
Вие сте тук: Начало Новини Програма Еразъм+ 2017/2018, първо класиране, свободни места за второ класиране
Действия към документ

Програма Еразъм+ 2017/2018, първо класиране, свободни места за второ класиране

Публикувано е Първо класиране и свободни места за Второ класиране на Програма Еразъм+ за 2017/2018 академична година.

Всички класирани студенти трябва да подпишат заявление, че ще заемат мястото в срок до 9 март 2017 г. /четвъртък/, 17:00 часа в стая 203, ФМИ.

Срок за подаване на документи за Второ класиране: 8-14 март 2017,  стая 203, ФМИ.

За справки по всички въпроси – съответните отговорници, също и:  blizneva@fmi.uni-sofia.bg

Необходими документи за кандидатстване:

  • Лична молба с посочване на поредни желания (ако са повече от едно);
  • Академична справка със среден успех от следването до 20 февруари 2017 г., не  по-нисък от Мн. добър 4.50, която не е необходимо да е заверена.
    Академичната справка за Програмата се издава в стая 203 безплатно. За магистрите – и бакалавърска диплома (съответно акад. справка).
    Докторантите представят копие на заповед за зачисляване и писмо от научния ръководител, от което е видно, че мобилността по Еразъм+ е съгласувана с него.
  • Езиков сертификат;
  • 2 препоръки от хабилитирани преподаватели от ФМИ;
  • Към молбата и CV и мотивационно писмо;
  • Декларация за участие в студентска мобилност.

ВНИМАНИЕ! С предимство са дългосрочните мобилности на студентите!

Новини
Jun 23, 2017 ОКС "Бакалавър", поправителна изпитна сесия, 2016/2017 уч. г., задължителни дисциплини
Jun 19, 2017 ИД "Изчислителна биология 2", МП Био- и медицинска информатика, провеждане 26 юни - 11 юли 2017
Jun 18, 2017 Кандидатстудентски изпит по Математика 2, 18 юни 2017 , задачи и примерни решения
Jun 16, 2017 Лекция на Yoshinobu Kano, Challenges in Natural Language Processing: Question Answering and Dialog System, 20 юни 2017
Jun 14, 2017 Допълнително обучение по Числени методи, спец. ''Статистика'', 2 курс, 26 юни 2017
Jun 14, 2017 Допълнително обучение по ДИС, спец. "Информационни системи", 4 курс, подготовка за ДИ, 28 юни 2017
Jun 13, 2017 Допълнително обучение по Функционално програмиране, спец. "Информационни системи", 4 курс , подготовка за ДИ, 15 юни 2017
Jun 12, 2017 Отбори от ФМИ завоюваха награди на форума "Изгряващи звезди", 2017
Jun 12, 2017 Препитване по ИО на Excel, спец. КН, 2 курс, които не са явили на обявените дати, 13 юни 2017
Jun 10, 2017 Кандидатстудентски изпит по Математика 1, 10 юни 2017 , задачи, отговори и примерни решения
Jun 09, 2017 Допълнително обучение по Диференциална геометрия, спец. ''Математика'', 2 курс, 11 юни 2017
Още новини...