Лични средства
Вие сте тук: Начало Новини Програма Еразъм+ 2017/2018, първо класиране, свободни места за второ класиране
Действия към документ

Програма Еразъм+ 2017/2018, първо класиране, свободни места за второ класиране

Публикувано е Първо класиране и свободни места за Второ класиране на Програма Еразъм+ за 2017/2018 академична година.

Всички класирани студенти трябва да подпишат заявление, че ще заемат мястото в срок до 9 март 2017 г. /четвъртък/, 17:00 часа в стая 203, ФМИ.

Срок за подаване на документи за Второ класиране: 8-14 март 2017,  стая 203, ФМИ.

За справки по всички въпроси – съответните отговорници, също и:  blizneva@fmi.uni-sofia.bg

Необходими документи за кандидатстване:

  • Лична молба с посочване на поредни желания (ако са повече от едно);
  • Академична справка със среден успех от следването до 20 февруари 2017 г., не  по-нисък от Мн. добър 4.50, която не е необходимо да е заверена.
    Академичната справка за Програмата се издава в стая 203 безплатно. За магистрите – и бакалавърска диплома (съответно акад. справка).
    Докторантите представят копие на заповед за зачисляване и писмо от научния ръководител, от което е видно, че мобилността по Еразъм+ е съгласувана с него.
  • Езиков сертификат;
  • 2 препоръки от хабилитирани преподаватели от ФМИ;
  • Към молбата и CV и мотивационно писмо;
  • Декларация за участие в студентска мобилност.

ВНИМАНИЕ! С предимство са дългосрочните мобилности на студентите!

Новини
Apr 29, 2017 Семинар по Математическа логика, 4 май 2017
Apr 28, 2017 Семинар "Динамични системи и теория на числата", 2 май 2017
Apr 27, 2017 Семинар „Математическо моделиране”, 29 април 2017, 15-17, зала 501, ФМИ
Apr 27, 2017 Допълнително обучение по ДИС 2, спец. КН, 1 курс, 2 поток, 28 април 2017
Apr 26, 2017 Държавен изпит за ОКС "бакалавър", юли 2017
Apr 24, 2017 Заявки за изпити от минали години, лятна сесия, 2016/2017г. (магистри и бакалаври)
Apr 21, 2017 Семинар "Динамични системи и теория на числата" , 25 април 2017
Apr 21, 2017 Нов съботно-неделен кандидатстудентски курс, 22 април 2017, провеждане
Apr 21, 2017 Допълнително обучение по Статистика и Емпирични методи, спец. "Информационни системи", 2 курс, 23 април 2017
Apr 21, 2017 Допълнително обучение по Геометрия, спец. "Информационни системи", 1 курс, 21 април 2017
Apr 20, 2017 Хонорувани преподаватели, договори за летен сем. 2016/17, срок 10 май 2017
Още новини...