Лични средства
Вие сте тук: Начало Новини ОКС "Бакалавър", нови ИД, които ще се преподават на английски език
Действия към документ

ОКС "Бакалавър", нови ИД, които ще се преподават на английски език

Дисциплините няма да се избират през СУСИ, а ще се заявяват с имейл до Стефка Близнева, blizneva@fmi.uni-sofia.bg в срок до 18 октомври 2017 г. вкл. След изтичане на срока, дисциплините за които има записали се студенти, ще бъдат генерирани от администратор в система СУСИ. Курсовете ще се провежат едновременно със студенти по програма Еразъм+.

  

група ИД дисциплина преподавател ECTS
вид занятие ден  час от...  час до...  зала
М  Discrete Mathematics and Mathematical Logic - (in Еnglish) проф. Т. Тинчев 7,5
лекции+ семинарни сряда 10:00   ФзФ, каб. 242
М Algebra 2 (in english) проф. А. Каспарян 5
лекции+семинарни понеделник 09:00 13:00 529
М Set Theory - (in Еnglish) проф. Т. Тинчев 6
лекции+семинарни петък 14:00 19:00 501
ОКН Computability and Complexity ( in English) ас. С. Вътев 6
лекции+семинарни четвъртък 10:00   201
ОКН Design of Robotics Systems  (in English)  гл.ас. Йоанис Патиас 5
лекции+практикум понеделник 10:30   111
ОКН Project Risk Management (in English)  гл.ас. Йоанис Патиас 5
лекции+семинарни понеделник 11:30   111
ОКН Software Architectures (in English)  доц. Д. Биров 6
лекции+семинарни сряда 09:00   502
ПМ Fuzzy sets and Applications (in English)  доц. О. Георгиева 5
лекции+практикум четвъртък 14:00 18:00 бл.2,306
ЯКН Data bases (in English)  проф. В. Димитров, доц. Р. Горанова -Христова 6
лекции сряда 12:00 17:00 323
ЯКН Fundamentals of Algorithms (in English)  доц. М. Марков 5
лекции+семинарни вторник 09:00 11:00 305