Лични средства
Вие сте тук: Начало Новини За ИД "Разработване на богати Интернет приложения с Adobe Flex (RIAAFLEX)"
Действия към документ

За ИД "Разработване на богати Интернет приложения с Adobe Flex (RIAAFLEX)"

В началото на летния семестър или малко преди това ще се проведе входен тест, информация за който ще получат тези студенти, които запишат курса в СУСИ-4 през I етап на предстоящата кампания за записване на ИД. Тестът ще бъде общопрограмистки и цели да определи нивото на предварителните познанията на кандидатите в някои области, които имат отношение към курса. Тестът не предполага предварителна подготовка.

Максималният брой кандидати, които ще бъдат записани в курса след провеждането на теста, ще бъде 60 човека (записалите тази ИД през I етап следва да предвидят резервни ИД в случай, че отпаднат на теста!).

Тестът ще бъде проведен достатъчно време преди края на II етап на кампанията за записване на изборни дисциплини.

От лектора: ст.ас. К. Николов