Лични средства
Вие сте тук: Начало Новини Анкета за студентите от ОКС "Бакалавър"
Действия към документ

Анкета за студентите от ОКС "Бакалавър"

Уважаеми студенти,
през последната седмица от летния семестър (05.06.- 10.06. 2006 г.) в часовете по всички дисциплини ще се проведе анкета. Целта е да се установи мнението на студентите за учебния процес във ФМИ. Молим Ви да се запознаете с въпросите от анкетата и да подготвите своите конструктивни коментари и оценки. Вашите отговори ще бъдат четени само от Декана и преподавателя след приключването на изпита по съответната дисциплина.

Анкетата ще включва следните въпроси:

  1. Как оценявате знанията си по шестобалната система сега? 
  2. Какво Ви харесва в работата на преподавателя? Какво не Ви харесва и бихте искали той да промени? 
  3. Коментирайте курса. Какво бихте променили? 
  4. Бихте ли препоръчали този курс, с този преподавател, на колеги? Защо? 
  5. Препоръчана ли е книга по този курс? Тя добра ли е? 
  6. Имате ли пропуснати лекции по вина на преподавателя? 
  7. Как оценявате компетентността на преподавателя? 
  8. Коментирайте упражненията и работата на асистента.

Учебен отдел