Лични средства
Вие сте тук: Начало Новини Решение на редколегията на годишника на СУ
Действия към документ

Решение на редколегията на годишника на СУ

     Годишникът на СУ към Факултета по Математика и Информатика е най-старото българско математическо списание и помества статии по математика, механика и информатика. Списанието се реферира в световните реферативни издания. 

     На заседание редколегията на Годишника на СУ към Факултета по Математика и Информатика , взе следните решения, с които бихме искали да Ви запознаем:

    1. За том 97 статии се приемат до 1.10.2004 г. Редколегията се ангажира при постъпване на статиите да осигури тяхното бързо рецензиране, и, при положителни рецензии, издаване на документ, потвърждаващ, че статията е приета за печат.
    2. Статиите трябва да бъдат написани на LaTex2e, като ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се използва стиловия файл на Годишника. Той може да бъде изтеглен от страницата на Годишника – www.fmi.uni-sofia.bg/annuaire. Статиите могат да бъдат изпратени по електронната поща на адрес bujuk@fmi.uni-sofia.bg , или предадени на дискети на Р. Леви или Н. Буюклиев (стая 17, 21 или 24 на Г-образната сграда).
    3. Редколегията реши за един брой на списанието да се приемат не повече от 2 статии от даден автор – индивидуално или в съавторство.

Ще очакваме вашите статии.

От името на редколегията:   
                гл. редактор: Р. Леви
                техн. редактор: Н. Буюклиев