Лични средства
Вие сте тук: Начало Новини Дипломни защити за РСМТ, ЕО и БМИ на 1 март 2017 г.
Действия към документ

Дипломни защити за РСМТ, ЕО и БМИ на 1 март 2017 г.

Катедра Информационни технологии организира защита на дипломни работи на 1 март 2017 г. (сряда) за дипломанти в магистърски програми РСМТ, ЕО и Био и медицинска информатика.

Дипломантите трябва да заявят участието си в защитата до 6 февруари 2017 на e-mail: tzafirova@fmi.uni-sofia.bg. Писмото тябва да съдъжа следните данни: име и фамилия на дипломанта, специалност, факултетен номер, телефон за връзка, тема на дпломната работа, име, фамилия и e-mail на дипломния ръководител (ако има консултант - неговото име, фамилия и процент на участие).

До 20 февруари 2017 г.  заявилите участие в защитата трябва да подготвят и предадат следните документи:

  •     Предложение за възлагане на дипломна работа - подписано от студента и дипломния ръководител
  •     Протокол за възлагане на дипломна работа - подписано от студента, дипломния ръководител и ръководителя на катедрата
  •     Молба за допускане до защита - заверена от отдел Студенти, че изискванията по учебен план са изпълнени
  •     Справка за положените изпити с кредитите - от отдел Студенти
  •     Подвързано печатно копие на дипломна работа - 1 екземпляр
  •     Анотация на дипломната работа на български и английски език - по 1 екземпляр
  •     Диск с текста на дипломната работа, приложенията към нея и анотациите - 1 брой

Документите се предават на Т. Зафирова-Малчева в стая 301 на ФМИ.

Новини
Apr 29, 2017 Семинар по Математическа логика, 4 май 2017
Apr 28, 2017 Семинар "Динамични системи и теория на числата", 2 май 2017
Apr 27, 2017 Семинар „Математическо моделиране”, 29 април 2017, 15-17, зала 501, ФМИ
Apr 27, 2017 Допълнително обучение по ДИС 2, спец. КН, 1 курс, 2 поток, 28 април 2017
Apr 26, 2017 Държавен изпит за ОКС "бакалавър", юли 2017
Apr 24, 2017 Заявки за изпити от минали години, лятна сесия, 2016/2017г. (магистри и бакалаври)
Apr 21, 2017 Семинар "Динамични системи и теория на числата" , 25 април 2017
Apr 21, 2017 Нов съботно-неделен кандидатстудентски курс, 22 април 2017, провеждане
Apr 21, 2017 Допълнително обучение по Статистика и Емпирични методи, спец. "Информационни системи", 2 курс, 23 април 2017
Apr 21, 2017 Допълнително обучение по Геометрия, спец. "Информационни системи", 1 курс, 21 април 2017
Apr 20, 2017 Хонорувани преподаватели, договори за летен сем. 2016/17, срок 10 май 2017
Още новини...